İzmir İli Bölgesel Faturalandırma Eğitimi
23 Haziran 2022

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Eğitimi Daire Başkanlığı tarafından  22 Haziran 2022 tarihinde  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane konferans salonunda İzmir, Manisa ve Aydın illerinden fatura birim sorumlusu ve/veya personelinin katılımı  ile “Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Faturalandırma İşlemleri” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu eğitim Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı yöneticileri ve personeli tarafından,  genel sağlık sigortası mevzuatı, sosyal güvenlik uygulamaları, sağlık uygulama tebliği, faturalandırma ve medula sistemi, kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesi, e-nabız, teletıp gibi konular hakkında hastanelerin Fatura Birimlerinde çalışan personele eğitim verilmiştir.

  • Gelirlendirme (5).jpeg
  • Gelirlendirme (4).jpeg
  • Gelirlendirme (3).jpeg
  • Gelirlendirme (2).jpeg
  • Gelirlendirme (1).jpeg
  • Gelirlendirme (6).jpeg