Emekli Sandığı
20 Aralık 2017

Emekli Sandığı

Emekli Sandığına bağlı olan hastaların Hastanemizde muayene olabilmeleri için kimlik ya da kimlik yerine geçen (ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı gibi) resmi belgelerden biri ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sosyal güvencesi emekli sandığı olan hastalar için başvuru sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu ile internet üzerinden otomatik bağlantı sağlanmakta ve kişinin sağlık hizmetlerinden faydalanıp faydalanamayacağı kontrol edilmektedir. Kontrol sonucunda kişinin sağlık hizmetlerinden faydalanamayacağı bilgisi alınırsa, sorunun çözümü için hasta kurumuna yönlendirilir.

İlgili Sosyal Güvenlik Kurumunun, kişinin sağlık hizmetlerini karşılayıp karşılamadığı e-devlet şifresi kullanılarak https://www.turkiye.gov.tr adresinden kontrol edilebilir. Hastanemizin acil servinse başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından istenmektedir.