Refakatçi Politikamız
20 Kasım 2023

  REFAKAT KURALLARI

  • 1-Hastanın yanında refakatçi kalması hekimi tarafından belirlenir. 18 yaşından büyük bir kişi refakatçi olarak kalabilir.
  • 2-Refakatçiler kurumun vereceği kimlik kartını taşımak ve sorulduğunda göstermek mecburiyetindedir.
  • 3-Refakatçi değişimleri 08:00 -17:00 saatleri arasında yapılır.
  • 4-Refakatçiler doktor ve hemşirelerin direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.
  • 5-Hasta vizitleri (kliniklere göre değişim göstermekle beraber) sabah 08:00–11:00, öğleden sonra 15:00–16:00 saatleri arasındadır. Bu saatlerde refakatçiler klinik hemşiresinin direktifleri doğrultusunda hasta odalarından çıkartılabilirler. Hastanızın durumunun takibi ve bilgi alma açısından klinikten ayrılmayınız.
  • 6-Refakatçiler hastaneye ait malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
  • 7-Hastaya temas öncesinde ve sonrasında, ellerinizin kirlendiği diğer durumlarda, yemekten önce ve sonra ellerinizi su ve sabun ile bir dakika boyunca yıkayınız ve kâğıt havlu ile kurulayınız. Gerektiğinde hasta odalarında bulunan el dezenfektanlarını da kullanabilirsiniz.
  • 8-Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.
  • 9-Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
  • 10-Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
  • 11-Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
  • 12-Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
  • 13-Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
  • 14-Acil durumlar için telefon kullanmanız gerekirse servisinizdeki hemşireye haber veriniz.