Refakatçi Politikamız
20 Mart 2018

Hasta yanında refakatçi gerekiyorsa doktoru tarafından belirlenir. 18 yaşından büyük bir kişi refakatçi olarak kalabilir.

•Refakatçiler kurumun vereceği kimlik kartını taşımak ve sorulduğunda göstermek mecburiyetindedir. Refakatçi değişimleri 08:00 -17:00 saatleri arasında yapılır. Refakatçiler doktor ve hemşirelerin direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.  Aksi takdirde refakatleri iptal edilir.

• Günlük Vizitler; Hasta vizitleri (kliniklere göre değişim göstermekle beraber) sabah 08:00-11:00, öğleden sonra 15:00-16:00 saatleri arasındadır. Bu saatlerde refakatçiler klinik hemşiresinin direktifleri doğrultusunda hasta odalarından çıkartılabilirler.