Organ Nakli Merkezi
27 Eylül 2018

ORGAN NAKLİ MERKEZİ

  • Hastanemizde 2017 yılından bu yana Organ Nakli Merkezi ruhsatı bulunmaktadır.
  • Merkez Mesul Müdürü Dr. Rahmi BAYKAN’dır.
  • Merkez bünyesinde kalp ve böbrek için faaliyet izin belgesi mevcuttur.
  • Ayrıca hastanemizde kornea nakilleri de yapılmaktadır.

 

Böbrek Nakli

 

Aralık 2007’den bu yana hastanemizde böbrek nakli hizmeti verilmektedir. Başlangıçta Doç. Dr. Atilla ÇÖKMEZ sorumluluğunda yapılan böbrek nakilleri Eylül 2012 tarihinden bu yana Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Ahmet ER sorumluluğunda yapılmaktadır. Sorumlu uzman yardımcılığını Nefroloji uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Zeki SOYPAÇACI yapmaktadır.

Böbrek Nakli Koordinatörlüğünü Dr. Rahmi BAYKAN yürütmektedir.

 

Kalp Nakli

Kalp nakline, Mayıs 2015 tarihinde Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinden Yard. Doç. Dr. Mehmet BALKANAY sorumluluğunda başlanmıştır. Sorumlu uzmanın emekli olması nedeniyle kalp nakli sorumluluğunu Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ ve Sorumlu uzman yardımcılığını Uz. Dr. Börteçin EYGİ yapmaktadır.

Kalp Nakli Koordinatörlüğünü Hem. Osman Savaş KARATEKE yürütmektedir.

 

  • Göz Kliniğinden Op. Dr. Levent KAZANCI sorumluluğunda kornea nakli yapmak için Bakanlık izni Aralık 2015 tarihi itibarıyla alınmıştır.

Organ Bağışı Birimi

Hastanemiz poliklinikleri girişinde Organ Bağışı Birimi bulunmaktadır. Burada organlarını bağışlamak isteyenlerin kayıtları bilgisayar ortamında alınmakta ve başvuran herkese bilgilendirme yapılmaktadır.

Ayrıca semt polikliniklerimizde de organ bağışı alınmaktadır.

 

ORGAN NAKİL  MERKEZİ

Organ ve doku nakli hizmetleri ülkemizin önemli sağlık sorunlarından birisidir. Tedavileri sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastaların sayıları giderek artmaktadır. Şu an Ulusal Organ Bekleme Listesinde yaklaşık 22.288’si böbrek ve 1038’i kalp olmak üzere 25.718 hasta organ beklemektedir.(Güncelleme 30.05.2018)

Tahmin edildiğinden çok daha büyük bir sorun olan kronik böbrek yetmezliğinin en etkili tedavisi ise organ naklidir. Herkesin bildiği gibi böbrek nakli, böbrek yetmezliği olan hastaları diyaliz tedavisinden kurtarmakta ve yaşam kalitelerini yüksek oranda artırmaktadır. Böbrek nakli, hastaların yaşamını 2,5 – 3 kat uzatmaktadır.

Kronik böbrek hastalığı dolayısıyla, diyaliz programına alınmış bir hastanın, ülke ekonomisine yıllık maliyeti ise yaklaşık 25 bin dolar. Oysa organ nakli yapılmış bir böbrek hastasının ilk yıl maliyeti diyalizle neredeyse aynı düzeyde gerçekleşmekte, ancak bundan sonraki yıllık tedavi maliyeti 7 - 8 bin dolara düşmektedir. Tüm diyaliz hastalarına böbrek nakli yapılsa yıllık 1 - 1,5 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlanabilmektedir.

Ülkemizde yeterli sayıda organ ve doku nakli merkezi ve bu konuda deneyimli bilim adamları olduğu halde, yapılan organ nakli sayıları yetersiz kalmaktadır. Bunun en önemli nedeni, halkımızda organ bağışı bilincinin gelişmemiş olması ve kadavradan organ bağışının çok düşük olmasıdır.

 İspanya'da kadavra vericilerden organ kullanılabilme oranı milyon kişi başına 40-45 ikenülkemizde ise bu oran 2017 sonu itibarıyla 7,2’dir. Bu sebeple kadavra verici sayısının arttırılması, ülkemizde organ naklinin yeterli seviyeye gelmesi için şarttır.