4447 İşsizlik Ödeneği Alan Hastalar
20 Aralık 2017

4447 İşsizlik Ödeneği Alan Hastalar

İşsizlik Sigortası, bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

Çalışanın işten ayrılması halinde 15 gün içerisinde işveren; örneği İş-Kur tarafından hazırlanan “İşten Ayrılma Bildirgesi”nin bir suretini işçiye bir suretini de İş-Kur İl Müdürlüğüne vermek zorundadır. Daha önce SGK’lı olarak çalışan işçi sağlık hizmetlerinden yararlanacağı kurumu değiştiği için bunu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirerek kurum güncellemelerini yaptırmalıdır.

Hastanemize muayene için müracaat edildiğinde kimlik ya da kimlik yerine geçen resmi bir belgenin kişinin yanında olması gerekir. Hastanemizin acil servinse başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından istenmektedir.