Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Diş Hekimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • 1-Polikliniğe başvuran hastaları muayene eder, rapor ve reçete yazar. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastaları bilgilendirir.
  • 2-Dişeti hastalıklarının tedavisini ve takibini yapar.
  • 3-Diş taşı temizliği yapar. Dişlere dolgu kanal tedavisi, kuafaj gibi işlemleri uygular.
  • 4-Hastaların protez (sabit-hareketli) işlemlerini ve takibini yapar, sorunlarını giderir.
  • 5-Birimin verimliğini ve kalitesini arttırmak için yapılan tüm düzenlemelere yardımcı olur.
  • 6-Hastane ve birim içerisindeki toplantı ve hizmet içi eğitim çalışmalarına sorumlu hekimin görevlendirmesi ile katılır.
  • 7-Birim sorumlu hekiminin mesai saatleri içerisindeki koordinasyonuna uyar.
  • 8-Hastalara yapılan işlemlerle ilgili bilgileri hastane bilgi sistemine işler.
  • 9-Birim tarafından belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine yardımcı olur.
  • 10-Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartları ile hasta ve çalışan güvenliği kapsamında faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması ve istenilen düzeyde tutulması için yapılan çalışmaları idare ile eş güdüm halinde yürütür ve gerekli önlemleri alır. Kalite Yönetim Sisteminin kurumda yerleşmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için ilgili görevleri yerine getirir; toplantı ve çalışmalara katılır.

16 Haziran 2023