Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Diş Teknisyeni / Teknikeri Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • 1-Diş hekimine ve ağız diş çene ile ilgili uzman tabiplere hasta muayenesinde yardımcı olur.
  • 2-Muayene esnasında kullanılan araç gereç ve malzemeyi hazır durumda bulundurur.
  • 3-Poliklinik ünitesinde kullanılan araç gereç ve malzemelerin düzenini sağlar, temizliğini yapar, veya yaptırır.
  • 4-Başvuran hastaları poliklinik kayıt defterine kaydeder. Hekim tarafından doldurulan evrakların eksiksiz olmasına dikkat eder.
  • 5-Diş tabibi ve uzman tabiplerin ağız, diş ve çene ile ilgili hastadan almış oldukları ölçülere ve onların sorumluğunda verecekleri direktiflere göre laboratuara gelen ve burada yapılan çeşitli protezleri hazırlar.
  • 6-Laboratuarda kullanan her türlü araç gereç ve malzemenin temizlik, bakım ve düzenini sağlar.
  • 7-Laboratuarda yapılan işlemlerle ilgili kayıtları ve istatistikleri tutar.
  • 8-Gerektiğinde diş tabibine ve uzmana yardım eder.
  • 9-Birim sorumlusunun işle ilgili kendisine verdiği görevleri yerine getirir.
  • 10-Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartları ile hasta ve çalışan güvenliği kapsamında faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması ve istenilen düzeyde tutulması için yapılan çalışmaları idare ile eş güdüm halinde yürütür ve gerekli önlemleri alır. Kalite Yönetim Sisteminin kurumda yerleşmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için ilgili görevleri yerine getirir; toplantı ve çalışmalara katılır.

16 Haziran 2023