Nasıl Tetkik Yaptırabilirsiniz ?
20 Mart 2018

Hastanemizde, doktor tarafından gerekli görülen tetkikler bilgisayar ortamında istenmekte, istem kağıtları kullanılmamaktadır. Sizi muayene eden doktor bilgisayar ortamında tetkik istemiş ise elinizdeki bilgisayar kağıdında tahlil için başvurmanız gerekecek ilgili kısımları işaretleyerek size yol gösterecektir. İşaretli yerlerin konumları ve izlemeniz gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

Kan veya İdrar tetkiki istenmiş ise;

Poliklinik binası -1. ve -2. katlarındaki kan alma birimlerine müracaat ederek   kayıt için sıra numaranızı   ve barkod yapıştırılmış olan tüplerinizi ve idrar kaplarınızı alınız. Sıra numaranız geldiğinde kanınız alınacak ve kan alma işleminiz bittiği zaman tüpleriniz ilgili laboratuvarlara kan alma birimi çalışanları tarafından iletilecektir. İdrar numunenizi verdikten sonra poliklinik binası -1. kat tuvaletinde bulunan idrar toplama alanına bırakılması gerekmektedir.

Radyoloji ve Patoloji Tetkikleri (Ultrason,   Yumuşak Doku Ultrason, Tomografi(BT), PET- BT Kemik Dansitometrisi, MR, Mamografi, Röntgen, Patoloji, Skopi, Nükleer Tıp) istenmişse; Ana bina -1. katta bulunan ilgili birimlere müracaat ederek işleminizi yaptırabilirsiniz.

Tetkik sonuçlarınızı doktorunuza göstermek için tekrar kayıt sekreterine başvurunuz. Tetkik sonuçlarına hastanemiz internet sitesinden (https://izmirataturkeah.saglik.gov.tr)ayrıca ulaşılabilmektedir.