Diyabet Okulu
03 Ekim 2018

Diyabet okulu adı altında 17 temmuz 2016 tarihinde hastanemizde başladığımız yolculuğa azimle , mutlulukla devam ediyoruz. Amacımız diyabetli bireylerin hastalıklarının yönetiminde etkin rol  alması , bilgi ve görgülerinin arttırılmasıydı. Bu amaçla her ay düzenli olarak eğitimlerimize devam etmekteyiz. Diyabet eğitimi multidisipliner bir yaklaşım gerektiğinden Diyabet Okulu eğitimimizide  bir ekip ile yürütmekteyiz. Ekibimizde,Endokrinolojı Uzmanı , Diyabet Eğitim Hemşireleri, Diyabet Diyetisyeni , Fizyoterapist ve Psikiyatrist bulunmaktadır.Eğitimimiz dört gün sürmekte ve dört gün sonunda diploma töreni yapılmaktadır. Şu ana kadar birçok kişiye Diyabet Okulu diploması verdik.  Diyabet Okulunda eğitimİ tamamlayan  hastalarımız takip programına alınmakta , 3 aylık periyotlar ile kontrollerine çağırılmakta, ayrıntılı ölçümleri yapılmaktadır.Diyabet Okulu hastalarımızın ayak muayeneleri düzenli olarak risk skalasına göre yapılmaktadır. Katılmak isteyen diyabetli bireyler hastanemiz Endokrinolojı polikliniğine diyabet eğitim hemşireliğine başvurabilirler. Eğitim tamamen ücretsizdir.

İletişim Tel:

(0232) 244 44 44 (2376)

Diyabet Okulu.JPG

                          İ.K.Ç.Ü ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DİYABET OKULU

                                  EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

KONULAR

ANLATICI

SÜRE

Saat: 10:00  DİYABETTE GENEL BİLGİLER

Doç.Dr

45 DK

PAZARTESİ

DİYABETİN OLUŞUM MEKANİZMASI/

G.GONCA ÖRÜK

FİZYOPATOLOJİSİ

Saat: 10:45  ARA

15 DK

60 DK

Saat: 11:00 DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

Saat: 13:30 DİYET LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ

Dr. Diyetisyen

 NESİL GÖREN ATALAY

DİYABETLİ BİREYLERİN AYAK DUYU MUAYENELERİ  TANSİYON , BOY,

SALI

KİLO VB. ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI

45 DK

Saat: 09:30 DİYABETİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

Saat: 10:15 İNSÜLİN DIŞINDA KULLANILAN ŞEKER DÜZENLEYİCİ İLAÇLAR , İNSÜLİN TEDAVİSİ

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRESİ

60 DK

ÇARŞAMBA

SAAT 11:15 ARA

15 DK

Saat :11:30 DİYABETTE FİZİKSEL AKTİVİTE

Fizyoterapist HÜLYA ATALAY

 30DK

   10:00 DİYABETLE YAŞAM

    DİYABETİN KRONİK KOMPLİKASYONLARI

DİYABET EĞİTİM

HEMŞİRESİ

60 DK

PERŞEMBE

11:00 ARA

5DK

SAAT 11:05 DİYABETTE PSİKİYATRİK  YAKLAŞIM

PSİKİYATRİST

SERHAN IŞIKLI

60 DK

DİYABET OKULU PROGRAM BİTİMİNDE  KATILIMCILARIMIZA DİPLOMA VERİLECEKTİR.