Acil Servis

Acil Servis

ÇALIŞMA ALANI

Kliniğimizde acil triaj kodlarına uygun kırmızı,sarı, ve yeşil olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Ancak fonksiyonel olarak Monitörlü Birim, Bakı Birimi, Hızlı Bakı Birimi ve Travma Birimi olarak 4 ana alandan oluşmaktadır. Acil Servisimize başvuran hastalar Triaj birimi tarafından karşılandıktan sonra şikayetlerine göre ilgili bölümlere yönlendirilmektedir.Ayrıca kliniğimizde   1 adet Resusitasyon Odası, 2 adet İzolasyon Odası 1 Adet Dekontaminasyon Odası 1 Adet Enjeksiyon Odası bulunmaktadır.Bunlarla birlikte Günübirlik yatış amaçlı hastaların yatarak tedavi edildiği Acil Tıp Kliniği 10 yatağı ile hizmet vermektedir.

AĞIRLIKLI HASTA PROFİLİ

Hastanemizde hemen hemen tüm branşlardaki hasta profilleri muayene edilmektedir ancak  yoğun olarak kırmızı ver sarı kodlu hastalar bakılmaktadır.İl içinde çeşitli hastanelerle aylık nöbet usulü değişimli şeklinde el mikro cerrahi hizmeti de verilmektedir.çeşitli il ve ilçelerden girişimsel işlemler için yoğun olarak hasta sevki kabul edilmektedir.

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRESİ

Poliklinikler 24 saat hizmet vermektedir.Başvuru yapan hastaların Acil Servise geldiği andan itibaren polikliniğe yönlendirilmesi, muayene, tetkik işlemleri, tedavileri ve taburculuk işlemleri aşağıdaki birimlerce yapılmaktadır.

Triaj Birimi

Özel araçla gelmesine rağmen yardıma ihtiyacı olan veya 112 acil servis Ambulansı ile Acil Servise başvuran hastalar, hasta yönlendirme personeli tarafından karşılanır.

Hastaların kayıt ve kabul işlemleri; hastanın kendisi, hasta yakınları, yönlendirme personeli veya 112 acil ambulans görevlilerinin hasta kayıt birimine başvuruları ile yapılır.

Triaj bölümünde çalışan hasta kayıt birimi bilgi işlem personeli; sosyal güvence gözetmeksizin hastaların ilk kaydını T.C kimlik numarası ile yapar. Aynı zamanda hastalar
triaj görevlisi tarafından değerlendirilir. Triaj görevlisi, hastaların şikayet ve klinik durumlarına göre triaj uygular.Triaj işleminde; hastalara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah
kodlar verilir. Bu kodlandırma işlemi triaj görevlisi tarafından yapılır. Hastalara triaj sistemine göre verilen renk kodları, eş zamanlı olarak Acil Servis poliklinik
bilgisayar ekranında da görülebilir. Triaj görevlisi ve yönlendirme personeli, hasta ve yakınlarını triaj işlemi hakkında bilgilendirir. 112 veya özel ambulans ile
getirilen hastalar; kayıt ve triaj uygulamasından sonra ambulans ekibiyle hasta yönlendirme personelinin refakatinde acil poliklinik doktoruna götürülür.

Yeşil ve sarı kod verilen hastalar, acil poliklinik doktoru tarafından muayene edilir. Kırmızı ve siyah kod verilen hastalar, yönlendirme personeli eşliğinde
zaman kaybedilmeden resüsitasyon odasına götürülür.

Başka merkezlerden hasta gönderilmek istendiğinde, ilgili bölümün onayı alınarak ve hastanın yatacağı servis belirlenerek kabul edilir. Sevki kabul edilen hasta
hakkında ilgili hekim tarafından Acil Servis sorumlu hekimine bilgi verilir. Bu hastaların kabul evrakı hastanın naklini kabul eden ilgili branş hekimi tarafından veya onun bilgisi dahilinde imzalanır.Kabul yapılmadan getirilen hastalar uygun bir yere nakledilene kadar acil serviste takip edilir.

Acil muayene odalarına yönlendirilen hasta için hastayı ilk gören hekim tarafından, acil servis muayene kartı eksiksiz olarak doldurulur. Tüm tetkikler bilgi işlem sisteminden istenilir. Hasta, poliklinik hekiminin talimatı doğrultusunda yönlendirme personelince tetkik, tedavi ve gözlem için ilgili birimlere götürülür.

Acil gözlem birimlerinde, hastalar kabul edildikten sonra, birim sorumlusu hemşirelerce hastalara tanıtıcı ve üzerinde hasta barkodunun yapıştırıldığı bileklikler takılır.Gözlem birimine yönlendirilen hastalar, gözlem birimindeki hekim tarafından tekrar değerlendirilir, hasta kartında önerilen tedavi, gözlem hekimi tarafından onaylandıktan sonra hemşire tarafından uygulamaya konulur.Gözlem biriminde tedavisi tamamlanan hastalar acil servis nöbetçi uzmanının onayı ve kaşesi ile taburcu edilir.Gözlem birimindeki hastalardan istenilen ek radyolojik tetkikler gerekli görüldüğü takdirde ilgili birimlere hasta yönlendirme personeli refakatinde gönderilir. Gözlem biriminde alınan kan örnekleri görevli personel tarafından laboratuara teslim edilir.

Gözlem Birimlerinde her sabah 08:00 de Acil Tıp Uzman Hekimi eşliğinde, hafta sonu, sabah ve tüm akşam viziteleri saat 17:00 de Acil Servis Nöbetçi Uzman Hekimi eşliğinde yapılır. Devir sırasında, tüm hastaların isim, tanı ve devredilen hekim bilgilerini içeren devir formu düzenli bir şekilde yazılır.

Gözlem Odaları

Triaj bölümünde yeşil ve sarı kod verilen hastaların tedavileri acil uzman doktor tarafından yazılır ve gözlem
odasına yönlendirilir ve hasta servisIMG_7458.JPG
hemşireleri tarafından karşılanır vitalleri alınır, doktorun verdiği order uygulanır.

Acil doktoru tarafından sürekli vizit yapılarak stabil hale gelen hastaların doktor kararı ile externe edilir yatış endikasyonu konulanların servislere yönlendirme
elemanları tarafından transferi yapılır.

Resüsitasyon Odası

Kırmızı veya siyah kod verilen hastalar yönlendirme personeli refakatinde hızla resüsitasyon birimine götürülür. Hastanın kaydı daha sonra yapılır. Resüsitasyon doktoru
hızla hastayı değerlendirir, müdahale yapılırken sorumlu hekim veya acil servis nöbetçi uzmanına haber verilir. Hastanın radyolojik tetkikleri entübe hastalarda
taşınabilir solunum cihazına bağlı halde tamamlanır.Müdahalesi yapılan ve gerekli konsültasyonları tamamlanan hastaların yoğun bakım yeri, ilgili bölüm doktoru
tarafından ayarlanır. Hastane içerisinde uygun yatak bulunmaması durumunda sevk için diğer hastaneler ile görüşmeler yine ilgili bölüm tarafından yapılır. Nöbetçi
acil uzmanı ve nöbetçi şef de koordinasyonu sağlar.Ventilatör ihtiyacının olması durumunda durumdan acil uzmanı ve nöbetçi gözlemci hemşire haberdar edilir ve
ventilatör ihtiyacı karşılanır. Ventilatör bulunmaması durumunda sevk için diğer hastaneler ile görüşmeler yapılır.Yoğun bakım veya ventilatör ihtiyacının
karşılanmasında sorun yaşanması halinde mesai saatleri içerisinde acil servisten sorumlu başhekim yardımcısı, mesai saatleri dışında nöbetçi şeflere haber verilir.

Kan Alma Odası

Acil servis gözlem odasında ayaktan başvuran hastaların kanları alınmaktadır.

EKG ve Enjeksiyon Odası

Acil servise başvuran hasta gözlem odasında EKG ve enjeksiyon için bir alan oluşturulmuştr

Cerrahi Müdahale Odası

Travma biriminde  yaralanmalar için oluşturulmus acil cerrahi müdahele alanı mevcuttur.

Müşahade Odası

Acil servis takip ve tedavileri devam edecek hastaların tedavi hizmeti vermek için 21 acil müdahele sedyesi bulunan ayrı bir alanda mevcuttur.

Dekontaminasyon Odası

Ayrıca tanıları konulmamış solunumi damlacık ve temas ile izolasyon gerektiren hastaların alındığı özel bir havalandırmayla desteklenen bir oda bulunmaktadır.

İzolasyon Odası

Çoğunlukla psikiyatrik hastalıkları bulunan ve saldırganlık ile başka hastalara zarar verme ihitmali olan hastaların müşahade altında tutulduğu odalardır. Hastaların gerekli ise tespiti ve doktor ile özel olarak görüşme muayene olma imkanı sağlar.

 Kbrn nedir.jpgAcil Servis Doktorlarımız

Acil Servis

ÇALIŞMA ALANI

Kliniğimizde acil triaj kodlarına uygun kırmızı,sarı, ve yeşil olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Ancak fonksiyonel olarak Monitörlü Birim, Bakı Birimi, Hızlı Bakı Birimi ve Travma Birimi olarak 4 ana alandan oluşmaktadır. Acil Servisimize başvuran hastalar Triaj birimi tarafından karşılandıktan sonra şikayetlerine göre ilgili bölümlere yönlendirilmektedir.Ayrıca kliniğimizde   1 adet Resusitasyon Odası, 2 adet İzolasyon Odası 1 Adet Dekontaminasyon Odası 1 Adet Enjeksiyon Odası bulunmaktadır.Bunlarla birlikte Günübirlik yatış amaçlı hastaların yatarak tedavi edildiği Acil Tıp Kliniği 10 yatağı ile hizmet vermektedir.

AĞIRLIKLI HASTA PROFİLİ

Hastanemizde hemen hemen tüm branşlardaki hasta profilleri muayene edilmektedir ancak  yoğun olarak kırmızı ver sarı kodlu hastalar bakılmaktadır.İl içinde çeşitli hastanelerle aylık nöbet usulü değişimli şeklinde el mikro cerrahi hizmeti de verilmektedir.çeşitli il ve ilçelerden girişimsel işlemler için yoğun olarak hasta sevki kabul edilmektedir.

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRESİ

Poliklinikler 24 saat hizmet vermektedir.Başvuru yapan hastaların Acil Servise geldiği andan itibaren polikliniğe yönlendirilmesi, muayene, tetkik işlemleri, tedavileri ve taburculuk işlemleri aşağıdaki birimlerce yapılmaktadır.

Triaj Birimi

Özel araçla gelmesine rağmen yardıma ihtiyacı olan veya 112 acil servis Ambulansı ile Acil Servise başvuran hastalar, hasta yönlendirme personeli tarafından karşılanır.

Hastaların kayıt ve kabul işlemleri; hastanın kendisi, hasta yakınları, yönlendirme personeli veya 112 acil ambulans görevlilerinin hasta kayıt birimine başvuruları ile yapılır.

Triaj bölümünde çalışan hasta kayıt birimi bilgi işlem personeli; sosyal güvence gözetmeksizin hastaların ilk kaydını T.C kimlik numarası ile yapar. Aynı zamanda hastalar
triaj görevlisi tarafından değerlendirilir. Triaj görevlisi, hastaların şikayet ve klinik durumlarına göre triaj uygular.Triaj işleminde; hastalara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah
kodlar verilir. Bu kodlandırma işlemi triaj görevlisi tarafından yapılır. Hastalara triaj sistemine göre verilen renk kodları, eş zamanlı olarak Acil Servis poliklinik
bilgisayar ekranında da görülebilir. Triaj görevlisi ve yönlendirme personeli, hasta ve yakınlarını triaj işlemi hakkında bilgilendirir. 112 veya özel ambulans ile
getirilen hastalar; kayıt ve triaj uygulamasından sonra ambulans ekibiyle hasta yönlendirme personelinin refakatinde acil poliklinik doktoruna götürülür.

Yeşil ve sarı kod verilen hastalar, acil poliklinik doktoru tarafından muayene edilir. Kırmızı ve siyah kod verilen hastalar, yönlendirme personeli eşliğinde
zaman kaybedilmeden resüsitasyon odasına götürülür.

Başka merkezlerden hasta gönderilmek istendiğinde, ilgili bölümün onayı alınarak ve hastanın yatacağı servis belirlenerek kabul edilir. Sevki kabul edilen hasta
hakkında ilgili hekim tarafından Acil Servis sorumlu hekimine bilgi verilir. Bu hastaların kabul evrakı hastanın naklini kabul eden ilgili branş hekimi tarafından veya onun bilgisi dahilinde imzalanır.Kabul yapılmadan getirilen hastalar uygun bir yere nakledilene kadar acil serviste takip edilir.

Acil muayene odalarına yönlendirilen hasta için hastayı ilk gören hekim tarafından, acil servis muayene kartı eksiksiz olarak doldurulur. Tüm tetkikler bilgi işlem sisteminden istenilir. Hasta, poliklinik hekiminin talimatı doğrultusunda yönlendirme personelince tetkik, tedavi ve gözlem için ilgili birimlere götürülür.

Acil gözlem birimlerinde, hastalar kabul edildikten sonra, birim sorumlusu hemşirelerce hastalara tanıtıcı ve üzerinde hasta barkodunun yapıştırıldığı bileklikler takılır.Gözlem birimine yönlendirilen hastalar, gözlem birimindeki hekim tarafından tekrar değerlendirilir, hasta kartında önerilen tedavi, gözlem hekimi tarafından onaylandıktan sonra hemşire tarafından uygulamaya konulur.Gözlem biriminde tedavisi tamamlanan hastalar acil servis nöbetçi uzmanının onayı ve kaşesi ile taburcu edilir.Gözlem birimindeki hastalardan istenilen ek radyolojik tetkikler gerekli görüldüğü takdirde ilgili birimlere hasta yönlendirme personeli refakatinde gönderilir. Gözlem biriminde alınan kan örnekleri görevli personel tarafından laboratuara teslim edilir.

Gözlem Birimlerinde her sabah 08:00 de Acil Tıp Uzman Hekimi eşliğinde, hafta sonu, sabah ve tüm akşam viziteleri saat 17:00 de Acil Servis Nöbetçi Uzman Hekimi eşliğinde yapılır. Devir sırasında, tüm hastaların isim, tanı ve devredilen hekim bilgilerini içeren devir formu düzenli bir şekilde yazılır.

Gözlem Odaları

Triaj bölümünde yeşil ve sarı kod verilen hastaların tedavileri acil uzman doktor tarafından yazılır ve gözlem
odasına yönlendirilir ve hasta servisIMG_7458.JPG
hemşireleri tarafından karşılanır vitalleri alınır, doktorun verdiği order uygulanır.

Acil doktoru tarafından sürekli vizit yapılarak stabil hale gelen hastaların doktor kararı ile externe edilir yatış endikasyonu konulanların servislere yönlendirme
elemanları tarafından transferi yapılır.

Resüsitasyon Odası

Kırmızı veya siyah kod verilen hastalar yönlendirme personeli refakatinde hızla resüsitasyon birimine götürülür. Hastanın kaydı daha sonra yapılır. Resüsitasyon doktoru
hızla hastayı değerlendirir, müdahale yapılırken sorumlu hekim veya acil servis nöbetçi uzmanına haber verilir. Hastanın radyolojik tetkikleri entübe hastalarda
taşınabilir solunum cihazına bağlı halde tamamlanır.Müdahalesi yapılan ve gerekli konsültasyonları tamamlanan hastaların yoğun bakım yeri, ilgili bölüm doktoru
tarafından ayarlanır. Hastane içerisinde uygun yatak bulunmaması durumunda sevk için diğer hastaneler ile görüşmeler yine ilgili bölüm tarafından yapılır. Nöbetçi
acil uzmanı ve nöbetçi şef de koordinasyonu sağlar.Ventilatör ihtiyacının olması durumunda durumdan acil uzmanı ve nöbetçi gözlemci hemşire haberdar edilir ve
ventilatör ihtiyacı karşılanır. Ventilatör bulunmaması durumunda sevk için diğer hastaneler ile görüşmeler yapılır.Yoğun bakım veya ventilatör ihtiyacının
karşılanmasında sorun yaşanması halinde mesai saatleri içerisinde acil servisten sorumlu başhekim yardımcısı, mesai saatleri dışında nöbetçi şeflere haber verilir.

Kan Alma Odası

Acil servis gözlem odasında ayaktan başvuran hastaların kanları alınmaktadır.

EKG ve Enjeksiyon Odası

Acil servise başvuran hasta gözlem odasında EKG ve enjeksiyon için bir alan oluşturulmuştr

Cerrahi Müdahale Odası

Travma biriminde  yaralanmalar için oluşturulmus acil cerrahi müdahele alanı mevcuttur.

Müşahade Odası

Acil servis takip ve tedavileri devam edecek hastaların tedavi hizmeti vermek için 21 acil müdahele sedyesi bulunan ayrı bir alanda mevcuttur.

Dekontaminasyon Odası

Ayrıca tanıları konulmamış solunumi damlacık ve temas ile izolasyon gerektiren hastaların alındığı özel bir havalandırmayla desteklenen bir oda bulunmaktadır.

İzolasyon Odası

Çoğunlukla psikiyatrik hastalıkları bulunan ve saldırganlık ile başka hastalara zarar verme ihitmali olan hastaların müşahade altında tutulduğu odalardır. Hastaların gerekli ise tespiti ve doktor ile özel olarak görüşme muayene olma imkanı sağlar.

 Kbrn nedir.jpg


16 Haziran 2023