Ziyaretçi Politikamız
21 Şubat 2022

• Hastalarımızı hastaneden taburcu olduktan sonra evinde ziyaret etmeniz, hastaneye hastanın ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gelmeniz daha uygundur. Bulaşıcı hastalığı olan hasta yakınları (grip vb.) hastalıkları başkalarına bulaştırmamak için ziyarete gelmemelidir. Hasta açısından sakınca doğurabilecek durumlarda hasta ziyaretlerini hekiminiz yasaklayabilir.

• Yoğun Bakım Ünitelerinde ziyaret kesinlikle yasaktır ve refakatçi bulundurulmaz. Yoğun bakım hastaları ile ilgili her gün belirli saatlerde hasta yakınlarına bilgi verilmektedir.

• Yatan hastalara bazı hallerde doktorunun kabulü ve baştabibin onayı ile en geç aynı gün saat 20:00’da dönmek kaydıyla izin verilebilir. AMATEM kliniğimizde; izin uygulaması farklı olup izin halinde tarafınıza bilgi verilmektedir.
• Psikiyatri kliniklerinde hasta ziyaretleri farklı olup, konuyla ilgili klinikçe bilgi verilmektedir.
HASTANEMİZDE PANDEMİ NEDENİYLE HASTA ZİYARETİ YASAKTIR.