Ziyaretçi Politikamız
04 Aralık 2023

HASTA ZİYARETLERİ

1-        Hastaneye sadece hastanızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gelmeniz, hasta ziyaretini taburcu olduktan sonra evinde yapmanız, enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar vb. nedenlerle daha uygundur. Hasta açısından sakınca doğurabilecek durumlarda hasta ziyaretlerini hekiminiz tamamen yasaklayabilir.

2-        Hastanemizde ziyaret her gün 14:00–15:00 ile 19:00-20:00 saatleri arasındadır. Hastaların enfeksiyon riskine daha az maruz kalmaları açısından ziyaretin en çok 15 dakika sürmesi gerekmektedir. Hastanın yanında kalabalık ziyaretçi bulunması, hastaların ve ziyaretçilerin sağlığı açısından sakıncalıdır. Hasta yataklarına oturulmamalı, yüksek sesle konuşulmamalıdır.

3-        Yatan hasta kliniklerinde 08:00-16:00 saatleri arasında hastane kuralları ve hastanız ile ilgili bilgi (Tıbbi Bilgiler Hariç) alabileceğiniz personellerimiz bulunmaktadır.

4-        Çocuklarınızın sağlığını korumak için 10 yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilmez. Çocuk hastalarımızın kardeş ve arkadaş ziyaretçileri için hekim onayı gerekmektedir.16 yaş altındaki ziyaretçilerin bulaşıcı hastalıklardan korunması amacıyla hasta ziyaret etmemesi uygundur. 16 yaşından küçük tüm ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden ebeveynleri sorumludurKabul edilen çocuk ziyaretçiler yetişkin refakatinde 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

 

REFAKAT KURALLARI

1.        Hastanın yanında refakatçi kalması hekimi tarafından belirlenir. 18 yaşından büyük bir kişi refakatçi olarak kalabilir.

2.        Refakatçiler kurumun vereceği kimlik kartını taşımak ve sorulduğunda göstermek mecburiyetindedir.

3.        Refakatçi değişimleri 08:00 -17:00 saatleri arasında yapılır.

4.        Refakatçiler doktor ve hemşirelerin direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.

5.        Hasta vizitleri (kliniklere göre değişim göstermekle beraber) sabah 08:00–11:00, öğleden sonra 15:00–16:00 saatleri arasındadır. Bu saatlerde refakatçiler klinik hemşiresinin direktifleri doğrultusunda hasta odalarından çıkartılabilirler. Hastanızın durumunun takibi ve bilgi alma açısından klinikten ayrılmayınız.

6.        Refakatçiler hastaneye ait malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.

7.        Hastaya temas öncesinde ve sonrasında, ellerinizin kirlendiği diğer durumlarda, yemekten önce ve sonra ellerinizi su ve sabun ile bir dakika boyunca yıkayınız ve kâğıt havlu ile kurulayınız. Gerektiğinde hasta odalarında bulunan el dezenfektanlarını da kullanabilirsiniz.

8.        Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.

9.        Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.

10.      Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.

11.      Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.

12.      Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.

13.      Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

14.      Acil durumlar için telefon kullanmanız gerekirse servisinizdeki hemşireye haber veriniz.

 

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ BULUNDUĞU BÖLÜMLERE ZİYARET KURALLARI

1-                  Psikiyatri ve AMATEM kliniğimizde ziyaret uygulaması farklı olup klinik tarafından bu konuda bilgi verilmektedir.

2-                  Psikiyatri ve AMATEM kliniğimizde çocuk ziyaretçilerin kabulü doktor onayına göre yapılmaktadır.

3-     Bağışıklık Sistemi Bozuk ve Bulaşıcı Hastalığı olan hastalarda hekimin uygun görmesi durumunda gerekli koruyucu ekipman (maske, önlük, eldiven, bone ) giyilerek ziyaret yapılabilir.

4-     Palyatif Kliniği ve diğer kliniklerde hekimin ziyarette sakınca gördüğü hastalarda ziyaretler hekim izni ile yapılabilir.

5-     Yoğun Bakım Ünitelerinde ziyaret kesinlikle yasaktır ve refakatçi bulundurulmaz. Ziyaret edilmesi yasak olan hastalar için doktor izni ile ziyaret gerçekleştirilir. Yoğun bakım hastaları ile ilgili her gün belirli saatte hasta yakınlarına bilgi verilmektedir.

 

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ BULUNDUĞU BÖLÜMLERİN REFAKATÇİ KURALLARI

1-     Hizmet verdiğimiz özellikli hasta grupları yattıkları bölüm ve hekim isteğine göre refakatçi uygulaması yapılır.

2-     Bulaşıcı Bir Hastalığı Olan Hastalar için, sağlık personelinin verdiği eğitimler doğrultusunda izolasyon kurallarına uyarak refakat yapılır.

3-     Özellikle Palyatif Bakım Ünitemizde, hasta bireyin hastane ortamına uyumunu sağlama ve taburculuk sonrası döneme ilişkin hasta yakınlarını destekleme açısından aile üyelerinin hastanede bakıma katılması ve refakat edilmesi sağlanır.

4-     Hastanın, fiziksel ve duygusal bakımının yanı sıra, hastanın ailesi ve yakınlarının da desteğe gereksinimleri olduğu düşünülerek, ailelerin hastanın bakımına katılması amacı ile hekim, hemşire vb.  tarafından aile üyelerinin bakımın neresinde, hangi konularda ve nasıl yer alacağını belirlenerek bakıma katılımları ve eğitilmeleri sağlanır.

5-     Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda hekim isteği doğrultusunda refakatçi bulundurulabilir. Hastanın kliniğine uygun olarak alınan izolasyon önlemleri hakkında hasta ve yakını bilgilendirilir. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, el hijyeni, ziyaret kuralları, odaya giriş çıkışın kısıtlanması konuları hakkında refakatçiye eğitim verilir. Refakatçinin eğitimi süreklidir ve talebi halinde bilgi aktarımı yapılması sağlanır.

6-        Özellikli hastalara ve refakatçilerine gerekli durumlarda sosyal ve psikolojik yönden destek sağlamak amacıyla sosyal hizmet uzmanı/psikolog ile işbirliği sağlanır.

7-        Özellikli hasta grubu refakatçileri hastanemizde uygulanan diğer refakatçi kurallarına uymak zorundadır.

 

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

1-        Yattığınız klinikteki görevlilerin uyarılarına dikkat ediniz. Şüpheli bir durum ya da şahısla karşılaştığınızda mutlaka ilgili servis sorumlusunu bilgilendiriniz ve bina girişlerindeki güvenlik görevlilerinden yardım isteyiniz.

2-        Hastaneye yatmak için gelirken değerli eşyalarınızı (ziynet eşyası, fazla miktarda para vb.) getirmeyiniz. Kişisel eşyalarınızı size ayrılmış olan dolaplarda saklayınız. Herhangi bir eşyanızın kaybolması veya sahipsiz bir eşya görülmesi halinde ilgili bölümün sorumlu hemşiresine veya güvenlik personeline bilgi veriniz.

3-        Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve bu kişilerin yardım tekliflerini kabul etmeyiniz. Hastane vezneleri dışında hiçbir birim ya da personele ödeme yapmayınız.

4-        Güvenliğiniz ve sağlığınız açısından teras, çatı ve balkonlara çıkmayınız, pencere ve korkuluklardan sarkmayınız.

 

HASTANE VE KLİNİK İŞLEYİŞİ

1-        Sabah kahvaltısı 06:30 – 07:00,  öğle yemeği 12:30 – 13:30, akşam yemekleri 18:00 – 19:00 saatleri arasında dağıtılmaktadır. Hastalarımıza uygulanan diyetin bozulmaması ve hijyen açısından yiyecek ve içecek getirmeyiniz.

2-        Hastane içinde gürültü yapmayınız ve yüksek sesle konuşmayınız. Hastanemizi temiz tutunuz. Hastane binalarındaki eşyalara ve demirbaş malzemelere zarar vermeyiniz.

3-        Hastanede banyo yapma ihtiyacı duyduğunuzda, sorumlu hemşire veya klinik hemşiresinden talep ediniz.

4-        Hastanın tüm tetkikleri, hastanemiz personeli tarafından takip edilir ve dosyasında arşivlenir. Hasta yakınlarının sonuç takip etmeleri gerekmez. Tahlil ve tetkik sonuçlarının asılları hasta ve yakınlarına verilmez.

5-        Hastanemizde hastalarımızın traş hizmeti ilgili personel tarafından verilmektedir. Dışarıdan berber getirilmesi enfeksiyon açısından riskli ve yasaktır.

6-        Yatan hastalara bazı hallerde doktorunun kabulü ve başhekimin onayı ile izin verilebilir. Psikiyatri ve AMATEM kliniğimizde; izin uygulaması farklı olup izin halinde tarafınıza bilgi verilmektedir.

7-        Yatan hastaların görevli sağlık çalışanına haber vermeden yattıkları klinikten ayrılmamaları, odalarda canlı çiçek bulundurmamaları ve kesinlikle sigara içmemeleri gerekmektedir.

Hastane hepimizindir. Hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için yukarıdaki hastane kurallarına tüm hasta ve hasta yakınlarının uyması gerekmektedir. Hizmetlerimizle ilgili her türlü memnuniyet, öneri ve şikâyetlerinizi koridorlarda bulacağınız memnuniyet, öneri ve şikâyet formlarını doldurarak ilgili kutuya atabilir, web sitemizde (https://izmirataturkeah.saglik.gov.tr) yer alan hasta/hasta yakını görüş öneri kısmına iletebilir ya da “Hasta Hakları Birimimize” giderek teşekkür veya şikâyetlerinizi bildirebilirsiniz.