Beyin Cerrahi Kliniği

BEYİN  CERRAHİSİ KLİNİĞİ

Kliniğimiz 1972 yılında Bakanlık emriyle , 30 yataklı olarak Op.Dr.FuatAdige tarafından kurulmuşdur. 24 Mayıs 1984 yılında Doç.Dr.Şevket Tektaş’ın klinik şefi olarak atanması ve 6 Asistan Hekim verilmesiyle birlikte eğitim kliniği olarak hizmet vermeye başlamışdır. Günümüze kadar ülkemizin  çeşitli yerlerinde görev yapan 60’den fazla Nöroşirürji Uzmanı yetiştirmişdir.

Halen kliniğimizbünyesinde  3 Uzman , 1 Başasistan, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doçent, 2 Profesör ve 6 Asistan Hekim görev yapmaktadır.

Kliniğimiz Hastanemiz 9. Katında A-blokda yer alan ana servis, B-blokda yer alan ek servisde 2 özel oda , 4 yataklı günübirlik odası ve 3’er yataklı  servis odalarından oluşan toplam 48 yatak kapasitesine sahiptir. Ana Servis içinde 7 yataklı Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır.

Her gün aktif olarak 3.poliklinik katında yer alan Beyin cerrahisi poliklinik odalarında günde yaklaşık 250 hastaya poliklinik hizmeti ve tek klinik olarak 24 saat Acil Servis hizmeti sunulmaktadır.

Hastanemiz merkezi ameliyathanesinde Beyin cerrahisine ait 1’i kurşun kaplamalı toplam 3 adet ameliyat salonu bulunmaktadır.  3 salonda günlük ortalama 10-12  ameliyatyapılmakda olup  yıllık ameliyat sayımız ortalama 2400’dür. Ameliyathanemizde 2 adet operasyon mikroskobu, 1 adet skopi,1 adet Ultrasonik Aspiratör cihazı bulunmaktadır.

Kliniğimizde omurga ve omurilik ameliyatlarının hemen her çeşidi yapılabilmektedir. Omurga ve omurilik tümörleri, boyun-sırt ve bel fıtıkları, boyun-sırt ve belde oluşan omurilik kanalı daralmaları, kazalar sonucu oluşan omurga kırık ve çıkıkları rutin yapılan ameliyatlar arasındadır. Bunun haricinde Kliniğimizi diğer kliniklerden ayırabilecek ameliyat ve işlemlerden yanlızca bazıları olarak aşağıdakileri sayabiliriz.

1-Omurga kırıklarında kapalı yöntemle ve lokal anestezi ile yapılan omurga gövdesine çimento vererek güçlendirme ameliyatları, yani vertebroplasti ve kifoplasti, hemen hemen her eğitim hastanesinde rutin olarak yapılmasına karşın, Kliniğimiz çok yoğun olarak uygulamaktadır. Türkiye’de hatta dünyada en çok “kemik çimentosu ile omurga güçlendirme” ameliyatı yapan Klinikler arasındadır.

2-Tümör, enfeksiyon gibi ön tanıları olan omurga lezyonlarından bilgisayarlı tomografi eşliğinde biyopsi yapılması birçok hastanede yapılmasına karşın Kliniğimizde çok yoğun olarak uygulanmaktadır

3-Kafatasının altındaki ilk seviyedeki omurga parçası olan odontoid çıkıntının (ikinci omura aittir) kırıklarında dünyada perkütan yani kapalı yöntemle vida stabilizasyonu yapan ilk iki Klinikten birisiyiz

4-Zorluğu ve komplikasyon riskleri nedeniyle bir çok klinikte yapılmayan servikalpedikül vida stabiilizasyonu Kliniğimizde rutin olarak başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Bazı servikal (boyun) şekil bozuklukları, dislokasyonlar (çıkıklar), kifoz (kamburluk) ancak bu teknikle düzeltilebilmektedir.

5-Kliniğimizde spinal, yani omurga kaynaklı, ağrılar için enjeksiyon-radyofrekans tedavisi gibi işlemler rutin olarak çok yoğun bir şekilde uygulanmaktadır.

6-Zorluğu ve komplikasyon riskleri nedeniyle bir çok klinikte yapılmayan üst boyun kırık ve çıkıklarındaki stabilizasyon ameliyatları Kliniğimizde rutin olarak başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Kliniğimizde kranial cerrahi alanında kafa travması ,spontan beyin kanamaları, beyin absesi, hidrosefali ve beynin yapısal bozukluklarına yönelik ameliyatlar rutin olarak  yapılmaktadır.

1.Beyin tümörlerine ( beynin iyi ve kötü huylu tümörleri )  yönelik cerrahi girişimler yoğun olarak yapılmaktadır.Tıbbi-radyasyon onkolojisi klinikleri  ve radyasyon onkolojisi bünyesinde yer alan Cyberknife (Robotik radyoşirürji ) ünitesinin varlığı nedeniyle de perifer hastanelerden hasta sevkleri tümör cerrahisi ameliyatlarını artırmaktadır.

2.Hipofiz tümörlerine yönelik ( hormon salgılayan ve salgılamayan adenomlar vb) gerek kranial yolla gerekse endoskopik yolla (KBB kliniği ile ortak olarak )  cerrahi girişim yapılabilmektedir.  Hipofiz cerrahisine aday ve cerrahi yapılan  olgular Endokrinoloji, radyoloji, onkoloji, beyin cerrahisi ortak konseyince takip edilmektedir.

3.Kliniğimizde beyin damar hastalıkları cerrahisi ( anevrizma, arterio -venözmalformasyon , kavernomvb) rutin olarak yapılmaktadır. Hastanemizde girişimsel radyoloji ünitesinin varlığı nedeniyle hem tetkik ( beyinangiografisi ) hem cerrahi tedavi hemde açık cerrahi öncesi girişimsel uygulamalarla ortak tedavi yöntemleride uygulanabilmektedir.

4. Beynin fonksiyonel hastalıklarından olan trigeminal nevralji, hemifasial spazma yönelik cerrahi girişimlerde uygulanmaktadır. Fonksiyonel cerrahi alanında  Kliniğimizde 2008 yılında ilk olarak erişkin epilepsi cerrahisi ameliyatları yapılmaya başlanmışdır. Dirençli epilepsi hastalarında tanı amaçlı beyin yüzeyine ve kafatası tabanına  yerleştirilen elektrotlarla EEG kayıtları almaya yönelik cerrahi girişimler başarı ile gerçekleştirilmişdir. Dirençli epilepsi hastalarında Epilepsi cerrahisi konseyince karar alınan hastalarda tedaviye yönelik açık beyin ameliyatları ve epilepsi pili yerleştirme  (vagal sinir stimülatörüimplantasyonu) ameliyatları yapılabilmektedir.

Beyin cerrahisi ameliyathanesine 3. olarak üst düzey operasyon mikroskobu alım aşamasında olup ameliyathanemizin  teknolojik alt yapısının geliştirilmesi  ( kranial-spinalnöroendoskopi cihazı, üst düzey skopi cihazı, nöronavigasyon cihazı vb) ve stereotaktik girişimlerin ( hareket bozuklukları cerrahisi vb) başlanması hedeflenmektedir.Beyin Cerrahi Doktorlarımız

 

20 Haziran 2023