Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
27 Eylül 2018

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM), toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde; şizofreni,
şizoafektif bozukluk, psikotik bozukluk, bipolar duygulanım bozukluğu tanısı olan hastalara yönelik,
hastaların özelliklerine uygun, psikososyal destek programları geliştirmek ve hastanın rehabilitasyon
sürecinin devamını sağlamak amaçlı açılan merkezlerdir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezine, takip eden psikiyatri hekiminizce veya aile hekiminizce
yönlendirilmiş ya da Toplum Ruh Sağlığı Merkezince aranılarak davet edilmiş olabilirsiniz.

Merkezde görevli psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilen ve toplum ruh sağlığı merkezi uygunluğu
saptanan hastalara rapor çıkartılarak merkeze kayıtları sağlanmaktadır. Merkeze kaydı yapılan kişiler,
merkezden resmi tatil günleri hariç hafta içi her gün 08:3016:30 saatleri arasında herhangi bir ücret
ödemeden faydalanabilir.