Eğitim ve Arge Birimi
08 Aralık 2023

Eğitim Faaliyetleri:

Hastane içinde; çalışanlara, hasta/hasta yakınlarına yönelik tüm eğitimlerin koordinasyonu Eğitim ve Ar-Ge Birimi tarafından sağlanır. Hastane eğitim komitesi toplantıları Eğitim ve Ar-Ge Birimi tarafından organize edilir ve uygulamalar takip edilir. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim değerlendirmeleri yapılarak ilgili birimlere rehberlik ve koordinasyon sağlanır.

Staj İşlemleri:

Kurumlarımızda staj yapmakta olan öğrenciler 3308 sayılı Yönetmelik ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamındadır.

 Kurumlarımızda staj yapacak Özel Üniversite veya Özel Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri karşılıklı imzalanan protokoller kapsamında uygulama yaparlar.

 Kamu okulları  için ise 3308 sayılı Yönetmelik kapsamında her yıl Mayıs ayında ilgili kurum yetkilileri bir araya gelerek gerekli planlamalar yapılır.

Sertifikalı Kurs Programları:

Sertifikalı kurs programı kapsamında açılış onayı gelen kurs programının duyurusu, başvuruları,  eğitim programı, eğitim dokümanları, kursun açılışı, sınavı ve belgelendirilmesi İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanemiz ile birlikte yürütülür.

Kurs dönemlerinde hastanemiz web sitesi üzerinden yayınlanan duyurularla bilgilendirme yapılmaktadır.

Hizmet içi eğitim başvuruları:
Sağlık bakanlığı ve diğer kurumlardan hizmet içi eğitim kapsamında hastanemizde eğitim almak üzere görevlendirilecek hekim ve sağlık personelinin iş ve işlemleri bakanlığımız ilgili mevzuatı gereği birimimiz tarafından yürütülür.Tıklayınız

Hizmet içi eğitim başvuruları nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığının "Uzman Tabiplerin Hizmet İçi Eğitim Talepleri Genelgesi" kapsamında;

Uzman Hekimler için Bakanlık oluru alınabilmesi için;

- Hizmet içi eğitim almayı talep eden Uzman Tabibin başhekimliğe hitaplı dilekçesi,

- Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışan Uzman Tabiplerin eğitim talepleri için Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurul Kararı,

- Eğitim almak istenilen kurumun uygun görüş yazısı,

- Hizmet belgesi,

- Hizmet içi eğitim başvuru formu ile başvuru yapılması gerekmektedir. Tıklayınız

 

Bilimsel Çalışma/Tez Araştırma İzinleri

Hastanemizde yürütülecek araştırmaların izin işlemleri Eğitim ve Ar-Ge Birimi tarafından yürütülür. Tıklayınız.

Araştırma İzin Başvurusu nasıl yapılır?

 Hastanemiz çalışanları tarafından hastanemizde yürütülecek araştırmalar için izin almak amacıyla;

- Kurumun resmi yazısı, (hastanemiz dışındaki kurumlardan yapılacak başvurularda)

-“Bilimsel Araştırma Protokolü” Tıklayınız


-“Araştırma Ön İzin/İzin Belgesi” Tıklayınız

- “Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu” Tıklayınız


doldurularak, ekine varsa çalışmada kullanılacak anket/ölçekler ve etik kurul kararı eklenerek hazırlanan dosya ile birimimize başvurulur.

 

Destekleyici Talebi İle Yürütülen Çalışmalar (Konuşmacı/Danışman) İzinleri

Destekleyici talebi ile danışman/konuşmacı olarak bilimsel etkinliklere katılım ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülmektedir.

 

Konuşmacı/Danışmanlık Hizmeti için başvuru  nasıl yapılır?

“Döner Sermaye Kapsamında Destekleyici Talebi ile Yürütülecek Çalışmalar ile İlgili Usul  ve Esaslar Hakkında Yönerge” gereği, destekleyiciler tarafından talep edilen hizmet “Danışmanlık, Konuşmacı ve Diğer Hizmetler için Talep Formu” ve başhekimliğe hitaben hazırlanan resmi yazı ve form ile başvuru yapılır. Forma ulaşmak için Tıklayınız

 

Klinik Araştırma İzinleri

Klinik Araştırmalar, ilgili mevzuat doğrultusunda Türkiye İlaç ve  Tıbbi Cihaz Kurumu ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü izin işlemlerine tabidir. Klinik araştırmaların yürütülmesi ve takibi hastanemizin ilgili birimleri ile birlikte birimimiz tarafından yürütülür.

 

Klinik Araştırma Başvurusu nasıl yapılır?

“Döner Sermaye Kapsamında Destekleyici Talebi ile Yürütülecek Çalışmalar ile İlgili Usul  ve Esaslar Hakkında Yönerge” gereği; destekleyiciler tarafından hastanemizde klinik araştırma, girişimsel olmayan klinik araştırma ile bilimsel araştırma ve proje çalışmaları yapılabilmesi için  İl Sağlık Müdürlüğü’ne ÖN İZİN başvurusu yapılır.

Çalışma ön izin alınmasına müteakip hastanemizden alınacak hizmetleri değerlendirmek üzere “Araştırma/Proje Bütçe Formu” ve ekleri ile birlikte Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Eğer sağlık tesisinden alınacak hizmet yoksa çalışma kuruma bilgi amaçlı gönderilir.

Bütçesi oluşturulan çalışma, destekleyici tarafından bilimsel ve etik yönden değerlendirilmek üzere Etik Kurula gönderilir.

Bilimsel ve etik yönden Etik Kurullardan onay almış olan yönetmelik kapsamındaki klinik araştırmalarda Bakanlık izni almak için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurulur.