Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, hastanemiz B blokta, 2. ve 4. katında bulunan toplam 31 adet genel ameliyathane salonu, zemin katta bulunan 3 adet kalp damar cerrahisi ameliyathanesi ve kalp nakil merkezi olmak üzere üzere toplam34 adet ameliyathane salonu, 2 adet preoperatif ünite, 2 adet post-operatif derlenme ünitesi, 31 yataklı 3. basamak Reanimasyon ünitesi, preoperatif hasta değerlendirmesi için 4 adet Anestezi polikliniğe ek olarak Hatay ek hizmet Binasında hizmet veren Algoloji polikliniğinden oluşmaktadır.

Ameliyathane dışında da gastrointestinal endoskopik girişimlerde, ERCP ünitesinde, girişimsel radyoloji ünitesinde, kardiyoloji kliniği girişimsel anjiografi ünitesinde sedasyon ya da anestezi uygulamaları rutin pratikte yapılmaktadır.

Kliniğimiz, Katip Çelebi Üniversitesi kadrosunda yer alan 3 öğretim üyesi (2 profesör, 1 doktor öğretim üyesi), Ayrıca Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosunda yer alan ikisi doçent olmak üzere, 5 eğitim görevlisi, 1’i doçent 16 uzman hekim, 16 asistanhekim, 2 yoğun bakım yan dal asistanı,47 anestezi teknisyeni, 66 ameliyathane hemşiresi, 20 preop ve post op hemşiresi ve 96 personel ile hizmet vermektedir.

Amacımız, hastanın anestezi uygulaması öncesinde klinik durumunun belirlenerek anestezi yönteminin saptanması, hastanın anestezi yöntemi hakkında bilgilendirilerek, anestezi uygulanması sırasında organ ve sistem fonksiyonlarının uygun koşullarda sürdürülmesi ve anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında hastanın ağrı duymasını engellenmesi ve giderilmesidir.

Hastanemizde kliniğimizde bulunan  asistan hekimlerimize yönelik  genel cerrahi,  laparoskopik cerrahi, genitoüriner ve sistoskopikcerrahi,kulak boğaz burun cerrahi girişimleri,obstetrik ve jinekolojik girişimler,beyin ve sinir cerrahi girişimleri,ortopedik cerrahi girişimler,oftalmik cerrahi, kardiyovasküler cerrahi  girişimlerde uygulanacak anestezi yöntemleri,yoğun bakım ünitesinde hasta takibi için gerekli olan tıbbi bilgiler konusunda pratik ve teorik eğitim programları bulunmaktadır.

 ÇALIŞMA ALANLARI

Genel Anestezi

Rejyonel Anestezi

Ameliyathane Dışı Anestezi

Algoloji

Yoğun Bakım

Kalp Cerrahisi

YAN DAL OLANAKLARI

Yoğun Bakım

 
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Doktorlarımız

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, hastanemiz B blokta, 2. ve 4. katında bulunan toplam 31 adet genel ameliyathane salonu, zemin katta bulunan 3 adet kalp damar cerrahisi ameliyathanesi ve kalp nakil merkezi olmak üzere üzere toplam34 adet ameliyathane salonu, 2 adet preoperatif ünite, 2 adet post-operatif derlenme ünitesi, 31 yataklı 3. basamak Reanimasyon ünitesi, preoperatif hasta değerlendirmesi için 4 adet Anestezi polikliniğe ek olarak Hatay ek hizmet Binasında hizmet veren Algoloji polikliniğinden oluşmaktadır.

Ameliyathane dışında da gastrointestinal endoskopik girişimlerde, ERCP ünitesinde, girişimsel radyoloji ünitesinde, kardiyoloji kliniği girişimsel anjiografi ünitesinde sedasyon ya da anestezi uygulamaları rutin pratikte yapılmaktadır.

Kliniğimiz, Katip Çelebi Üniversitesi kadrosunda yer alan 3 öğretim üyesi (2 profesör, 1 doktor öğretim üyesi), Ayrıca Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosunda yer alan ikisi doçent olmak üzere, 5 eğitim görevlisi, 1’i doçent 16 uzman hekim, 16 asistanhekim, 2 yoğun bakım yan dal asistanı,47 anestezi teknisyeni, 66 ameliyathane hemşiresi, 20 preop ve post op hemşiresi ve 96 personel ile hizmet vermektedir.

Amacımız, hastanın anestezi uygulaması öncesinde klinik durumunun belirlenerek anestezi yönteminin saptanması, hastanın anestezi yöntemi hakkında bilgilendirilerek, anestezi uygulanması sırasında organ ve sistem fonksiyonlarının uygun koşullarda sürdürülmesi ve anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında hastanın ağrı duymasını engellenmesi ve giderilmesidir.

Hastanemizde kliniğimizde bulunan  asistan hekimlerimize yönelik  genel cerrahi,  laparoskopik cerrahi, genitoüriner ve sistoskopikcerrahi,kulak boğaz burun cerrahi girişimleri,obstetrik ve jinekolojik girişimler,beyin ve sinir cerrahi girişimleri,ortopedik cerrahi girişimler,oftalmik cerrahi, kardiyovasküler cerrahi  girişimlerde uygulanacak anestezi yöntemleri,yoğun bakım ünitesinde hasta takibi için gerekli olan tıbbi bilgiler konusunda pratik ve teorik eğitim programları bulunmaktadır.

 ÇALIŞMA ALANLARI

Genel Anestezi

Rejyonel Anestezi

Ameliyathane Dışı Anestezi

Algoloji

Yoğun Bakım

Kalp Cerrahisi

YAN DAL OLANAKLARI

Yoğun Bakım

 19 Haziran 2023