SGK
20 Aralık 2017

SGK

SGK ya bağlı hastaların Hastanemizde muayene olabilmeleri için kimlik ya da kimlik yerine geçen (ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı gibi) resmi belgelerden biri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Hastanemize başvuru sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu ile internet üzerinden otomatik bağlantı sağlanarak hastalarımızın, sağlık hizmetlerinden faydalanıp faydalanamayacağı kontrol edilir. Bazı durumlarda, hastalarımızın sosyal güvencesi olduğu halde internet üzerinden yapılan kontroller sırasında, kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı bilgisi alınmaktadır. Sorunun çözümü için hasta bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna yönlendirilir ve Kurum tarafından sorun çözülünce hastaya muayene kaydı açılabilir. Hastanemize başvurmadan önce kurumun sağlık hizmetlerini karşılayıp karşılamadığı e-devlet şifresi kullanılarak https://www.turkiye.gov.tradresinden kontrol edilebilir.

Hastanemizin acil servinse başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından istenmektedir

SGK- İŞ KAZASI

Bir iş yerinde çalışan sosyal güvencesi SGK olan çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada herhangi bir durum sebebiyle yaralanması iş kazası olarak kabul edilir.

İş Kazası geçiren hastaların hastaneye başvurusu sırasında getirmesi gereken evraklar;
1  Nüfus cüzdanı
2 -Kazaya Şahit olanların imzaladığı vizite kâğıdı (Vizite kâğıdında prim gün sayısı tam olarak belirtilmiş olmalıdır. Vizite kağıdında iş yerinin kaşe ve imzası da olmalıdır.)
3- Kaza sonrasında Kaza yerinde düzenlenen ve iki şahidin imzalarının bulunduğu tutanak. Hastanemizin acil servinse başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından istenmektedir.

SAĞLIK KURULU RAPORLU

Ağır özürlü sağlık Kurulu Raporu bulunan hastaların hastanemizde muayene olabilmeleri için kimlik ya da kimlik yerine geçen (ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı gibi) resmi belgelerden biri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Ağır özürlülük durumu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmelidir. Raporda ağır özürlü bölümü evet olarak işaretlenmiş ise Sağlık Kurulu Raporu ile işlem yapılır ve hasta kaydı açılır.

Hastanemizin acil servinse başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından istenmektedir.

İSTEĞE TABİ SİGORTALI

Sigorta primlerini İsteğe Bağlı Sigortalı olarak ödeyen hastaların, Sağlık Hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek kayıt ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. İsteğe Tabi sigortalı olan hastaların Hastanemizde muayene olabilmeleri için, kimlik ya da kimlik yerine geçen (ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı gibi) resmi belgelerden biri ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Hastanemizin acil servinse başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından istenmektedir.

SGK YURTDIŞI EVRAKI OLAN HASTALAR

Yurt dışında çalışan, ilgili ülkenin sosyal güvenlik kurumuna bağlı olan ve geçici olarak ülkemizde bulunan hastaların, hastanemizde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde belirtilen Sağlık Yardım Belgesi ve Kimliği ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Hastanemizin acil servinse başvurulduğunda hastanın sosyal güvencesine bakılmaksızın hastanın gerekli acil muayenesi öncelikli sağlanır. Hastanın tedavisi bittikten sonra gerekli belgeler hasta ya da yakınlarından iistenmektedir.