İyi Uygulama Örnekleri
20 Kasım 2023

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi kapsamında Akılcı 20180806094141_.jpg
Test İstem Prosedürü Yayınlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce, “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” kapsamında sağlık hizmet sunucularında, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak ve test istemlerinin maliyet etkili olarak sürdürülebilmesi amacı ile tıbbi laboratuvarlardan gereksiz istenen test sayısını azaltıcı faaliyetleri düzenleyen “Akılcı Test İstem Prosedürü” hazırlanmıştır.

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması 27.07.2018 ve E.981 Sayılı Yazı

Akılcı Laboratuvar Kullanım Klavuzu


Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması 05.07.2018 Tarihli Üst Yazı

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Refleks Test ve Reflektif Test Uygulamaları Hakkında U_Ek_47970392

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Prosedürü U_Ek_47970393

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve 
Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu U_Ek_47970394


Akılcı Laboratuvar Kullanımı Tıbbi Laboratuvar Sonuç Örneği U_Ek_47970395

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü U_Ek_47970396

Akılcı Laboratuvar Kullanımı "Bu Test Nerede Yapılıyor?” Sistemi Hk. U_Ek_47970397