İş ve Meslek Hastalıkları

İ.K.Ç.Ü. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği hizmete açılmıştır.

Uzm. Dr. Gökçen Arkan Demiral hastanemizde iş ve meslek hastalıkları uzmanı kadrosu ile çalışmaya başlamış ve hastanemizde İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği hizmete açılmıştır.

Polikliniğimizde Verilen Hizmetler Nelerdir?
Sahada işyeri hekimleri tarafından ya da birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başka sebeplerle başvuran hastalardan meslek hastalığı şüphesi ile yönlendirilen hastaları değerlendirip, tanılarını kesinleştirmek, ayrıca bu hastalıkların bildirimi zorunlu olduğundan vakaların SGK’ya bildirimini sağlamak; işyerinde meslek hastalığına neden olan faktörlere maruziyetin engellenmesi için çalışana ve işverene bilgi sunmaktır.
Yapılan muayeneler neticesinde meslek hastalığı tanısı konulması halinde yasal düzenlemeler gereğince meslek hastalıkları bildirimi zorunlu olduğundan SGK’ya bildirim yapılacaktır. SGK’ya meslek hastalığı tanısına esas teşkil edecek dosyanız hastanemiz sağlık kurulunda hazırlanacaktır.
Sağlık kuruluna ücretsiz başvuru için bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezinden sevk alarak hastanemize başvurmanız gerekmektedir. Hazırlanan dosyanın bir örneği bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezine bir örneği de kurula beyan ettiğiniz adresinize gönderilecek ya da elden sadece size teslim edilecektir. 

Polikliniğimize Nasıl Başvurabilirsiniz?
Bireysel başvuru: Başvuru anında poliklinik hizmeti verilmesi halinde, sıra numarası alarak kayıt yaptırıp muayene olabilirsiniz. 

MHRS randevusu: Bölümümüzden MHRS randevusu alınabilmesi için öncesinde ana dal poliklinikte muayene olmanız ve İş ve Meslek Hastalıkları polikliniği için yeşil listeye eklenmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde sistem gereği MHRS randevusu alınamamaktadır.

Polikliniğimize başvurmadan önce işyerinde daha önceden yapılmış işe giriş muayeneleri ve periyodik muayene raporları ve tetkik sonuçlarını getirmeniz işlemlerin daha sağlıklı yapılmasına yardımcı olacaktır.

Klinikten Haberler

05 Mart 2022