Klinik Farmakoloji Birimi

Klinik Farmakoloji Birimi
Verilen Hizmetler:
 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi
Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, asistan hekimleri ve hastane uzaman
doktor ve teknisyenleri olarak sunulmaktadır.
 
 
1. TERAFAR- Teratoloji Bigi, Eğitim ve Araştırma Merkezi
 
TERAFAR olarak özellikle gebelik döneminde ve emzirme döneminde çeşitli ilaç
maruziyetleri olan gebe hastalarımıza maruziyetle ilgili oluşabilecek olası teratojenik
riskler ve anne sütüyle ilaç maruziyetine bağlı bebekte görülebilecek istenmeyen
etkiler açısından danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 
 
2. Klinik Farmakoloji Birimi
 
Kliniklerden ilaç-İlaç etkileşimleri, farmakovijilans, toksikoloji konularında gelen
konsültasyonların yanıtlanması hizmeti vermekteyiz.
 
3. Terapötik İlaç ve Yasa Dışı Madde İzlem Laboratuvarı
 
Biyokimya Anabilim Dalı ile birlikte kötüye kullanılan maddelerin idrar tayini ve
terapötik ilaç düzey izlem analizi yapmaktayız.
 

IMG_5301.jpg

Klinikten Haberler

05 Mart 2022