Psikiyatri Kliniği

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü ayaktan ve yatan hasta birimleri ile gerek İzmir ili bünyesinde gerekse yakın çevre ve uzak illerden gelen hastalarımıza olmak üzere çok geniş hizmet alanına sahip bir merkezdir. Hastanemiz içinde yer alan ayaktan hasta takip birimlerinde çalışma düzenine göre doktorlarımız tüm mesai saatleri boyunca ayaktan tedavi biriminde hasta muayene ve tedavi hizmetlerini yürütürler. Hastalarımız 182 no lu telefondan MHRS aracılığıyla randevu alarak veya direkt polikliniğimize müracaat ederek poliklinik hizmetinden faydalanabilirler. Ayrıca Basın Sitesi, Narlıdere ve Balçova Semtlerinde yer alan semt polikliniklerinde de birer psikiyatri uzmanımız aracığıyla ayaktan tedavi hizmeti sunulmaktadır. Bu birimlerden Basın Sitesi Polikliniğinde bir çocuk psikiyatrisi uzmanımız çocuk hastalara yönelik hizmet vermektedir.

Açık Psikiyatri Servisi

Servisimiz 24 yatak kapasiteli olup, odalarımız tek veya çift kişiliktir. Tüm hastalarımızın gerekli durumlarda kullanabilecekleri klinik mutfağı, yemek yiyebilecekleri, uğraşı saatlerini değerlendirebilecekleri hobi odası, TV seyredebilecekleri, sohbet edebilecekleri bir salon ve sigara odası mevcuttur.

Kliniğe Kabul

Yeni yatan hastalarımız klinikte ortak kullanım alanlarının tanıtımı ve günlük genel bakımlarında kullanabilecekleri malzemelerin temini konusunda bilgilendirildikten sonra yattıkları süre boyunca tedavilerinden sorumlu olacak doktor ve hemşiresiyle tanışıp görüşmeye alınırlar. Daha sonra çalışan tüm doktor, hemşire ve psikologdan oluşan tedavi ekibince birlikte değerlendirilirler. Bu değerlendirmenin sonunda hastalıkları ve uygulanacak tedavi hakkında bilgilendirilirler.

Kliniğimizde Günlük Yaşam ve Aktiviteler

Kliniğimizde yaşam, sabah 07.00 da kahvaltı ile başlar. Her sabah saat 08.30 da tedavi ekibi ve tüm hastalarımızın katıldığı, genel sorunların konuşulduğu‘’Günaydın Toplantısı’’ndan sonra klinik hemşireleri tarafından müzik eşliğinde rahatlama egzersizleri ve sabah sporu yaptırılır.

Pazartesi günleri, hastalarımızın özgüvenlerini kazanmasına yardım etmek ve günlük yaşam planlarını düzenleyebilmeleri, uygulayabilmeleri amacıyla "Hasta sorumluluk alma toplantısı‘’ yapılır. Bu toplantıda uygun olan hastalarımız klinik düzenlemelerinin yerine getirilmesinde  (çiçeklerin bakımı, çay saati organizasyonu vb.) sorumluluk alırlar.

Kliniğimize kabul edilen hastalarımızın durumlarına göre ziyaret, haberleşme, saatlik veya günlük izinlerinde tedavi ekibinin kararı ile hastaların durumuna göre kısıtlamalar yapılabilir.

Gün içinde hekiminin de uygun gördüğü bahçeye inebilecek durumda olan hastalarımız,  sabah 10. 00- 11.00 ve öğleden sonraları ise 14.00 – 15.00 saatleri arasında hastane kantinine veya bahçesine saatlik izinli olarak çıkabilirler. Hasta ziyaretlerimiz bahçe izni saatlerinde klinik dışında gerçekleşmektedir.    

Klinik programında yer alan ve tüm hastalarımızın katılımı ile Salı günleri 13.15- 13.45 te sosyal içerikli konuların ele alındığı köşe yazıları, makaleleri içeren ‘’Okuma Saati’’ yapılır.

Hastalarımıza Klinik hemşirelerimiz tarafından Perşembe günü 13.15- 13.45te, ‘’Kliniğimizdeki Yaşantının Tanıtımı’’,  ‘’Damgalanma’’, ‘’ İlaç etkileri’’, ‘’Sağlıklı Yaşam’’ , ‘’ Sağlıklı Beslenme’’, ‘’ Uyku ve Önemi ‘’, ‘’ Sigara ve Zararları’’ gibi konuların anlatıldığı ‘’Hasta Eğitim Saati’’ düzenlenir.

Çarşamba günleri hastalarımızın haftalık yoğunluğunu gidermek, motivasyonlarını artırmak,  günlük yaşamlarında kullandıkları veya kullanabilecekleri el maharetlerini yeniden kazandırmak, becerilerini artırmak amacıyla kek, börek, pasta vs. gibi ikramlar hastalarımız tarafından klinik mutfağında hazırlanır. İkramlar tüm ekip ve hastalarımızca toplanılarak tüketilir, daha önceden tedavi ekibince planlanmış şiirler, fıkralar, bilmeceler okunarak, tiyatro ve grup oyunları sunulur. Böylece eğlenceli bir o kadar da dinlendirici ‘’Tatlı Çarşamba’’  yaşanır.

Hastalarımızın duygularını dışavurumlarını kolaylaştırma, beceri kazanmaları, boş zamanı değerlendirmeleri ve tedavilerinin bir parçası olan  ‘’ hobi saatleri’’, tüm hafta boyunca Halk Eğitim Müdürlüklerinden görevlendirilen hobi öğretmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirilir. Bu saatlerde hastanın ilgisine ve becerisine göre müzik, resim, rölyef, ebru, ahşap boyama, takı tasarım vb. etkinlikleri düzenlenir ve yılın belli zamanlarında ise ortaya çıkan tüm ürünler hastanemizde sergilenir.

Hafta Sonu İzinleri

Kliniğimizde yatan hastalarımızın yaşadıkları çevreden uzun süre uzak olmamaları önemli olduğu gibi topluma uyum sağlama, iletişim becerilerini artırma, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaları da tedavi sürecinin birer parçalarıdır.  Bu amaçla,  tedavi ekibi tarafından uygun görülen hastalarımız yakınlarının da gözetimi ve bilgisi dâhilinde, izinli oldukları gün veya saatlerde kullanacakları tedavileri de hazırlanılarak günlük veya saatlik hafta sonu iznine gönderilirler.

Kapalı Psikiyatri Servisi

Kapalı Psikiyatri Servisinde erkek ve kadın hastalarımızın değerlendirme ve tedavileri birbirinden bağımsız bölümlerde sürdürülmektedir. Kadın bölümü 16, erkek bölümü ise 14 yatak kapasitelidir.

Tüm hastalarımızın yemek yiyebilecekleri, uğraşı saatlerini değerlendirebilecekleri, TV seyredebilecekleri, sohbet edebilecekleri çok amaçlı ana salon ve bir sigara odası mevcuttur. Her iki bölümde de ortak kullanılan banyo ve tuvaletler bulunmaktadır.

Kliniğe Kabul

 

Hastalarımızın yatış sırasına poliklinikte değerlendiren hekim tarafından alınır. Acil serviste kapalı servis yatış gerekliliği olan hastalarımız da kapalı serviste yer olması durumunda ac,il servisten kapalı servise yatırılabilir. Kapalı servislerde hastanın yatışa istekli olması beklenmez. Bazı özel durumlarda savcılık kanalı ile zorunjlu yatış yapılabilir. Hastalarımız kliniğe alınmadan önce diğer hastalarımız için risk oluşturabilecek kesici, delici, ilaç, yanıcı, yakıcı vb. her türlü malzemelerden arındırılarak kliniğe alınırlar. Hastalar, klinik hemşiresi eşliğinde yapılan klinik tanıtımından sonra yattığı süre boyunca tedavilerinden sorumlu olacak doktor ve hemşiresiyle tanışıp görüşmeye alınırlar.

Günlük Yaşam ve Aktiviteler

Kapalı Psikiyatri kliniğinde yaşam sabah 07.00 da kahvaltı ile başlar. Her sabah saat 08.30 da tedavi ekibi ve tüm hastalarımızın katıldığı ve gün içersinde genel sorun ve konuların konuşulduğu ‘’Günaydın Toplantısı’’ndan sonra klinik hemşireleri tarafından müzik eşliğinde sabah sporu yaptırılır.  Hastalarımız güne başladıkları ilk saatlerde genel ortam ve kişisel bakımlarını kendilerinin yapabilmeleri için hemşiresi tarafından motive edilirler.

Pazartesi günleri tedavi ekibi tarafından hasta odaları dolaşılarak “günün odası” seçimi yapılır.

Kadın ve erkek bölümlerinde hastalarımıza içecek ihtiyaçlarının karşılanması için “çay saatleri’’ düzenlenmekte ve hastalarımızın durumuna göre gün içinde normal öğün haricinde üç kez ara öğün verilebilmektedir.

Sabah 11.00- 12.00 saatleri arasında “bahçe izni’’ açık olan kadın ve erkek hastalarımız dönüşümlü olarak görevli hemşireler tarafından kliniğimiz için ayrılmış bahçeye indirilirler. Havaların uygun olduğu durumlarda ‘’çay saati ‘’bahçede geçirilir.

 Hastalarımızın beceri kazanmaları, duygularını dışavurumlarını kolaylaştırma, zamanı değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen ve tedavilerinin önemli bir parçası olan  “hobi saatleri’’, tüm hafta boyunca Halk Eğitim Müdürlüklerinden görevlendirilen hobi öğretmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirilir. Bu saatlerde hastanın ilgisine ve becerisine göre müzik, resim, ahşap boyama, takı tasarım vb. etkinlikleri yaptırılır ve yılın belli zamanlarında ise ortaya çıkan tüm ürünler hastanemizde sergilenir.

 

Çarşamba günleri haftalık monotonluğun giderilmesi, hastalarımızın günlük yaşamlarında kullandıkları veya kullanabilecekleri el maharetlerini yeniden kazanma, pekiştirme, hazırlama, motivasyonu artırma gibi becerilerinden biri olan mutfak işlerinden kek, börek, pasta vs. gibi ikramlar erkek ve kadın hastalarımız tarafından ayrı ayrı klinik mutfağında hazırlanır. İkramlar tedavi ekibi ve hastalarımızca toplanılarak tüketilir, daha önceden planlanmış şiirler, fıkralar, bilmeceler okunarak,  grup oyunları oynanarak planlanan Tatlı Çarşamba’’düzenlenir.

Ziyaretler

Tedavi ekibi tarafından değerlendirilen ve görüşmesi uygun olan hastalarımız birinci derece yakınları ile Salı-Perşembe–Pazar günleri kliniğimiz ziyaret alanında dönüşümlü ve kontrollü olarak görüştürülürler.

Hasta Eğitimleri

Tedavi ekibi tarafından planlanan ve klinik hemşireleri tarafından düzenlenen Pazartesi günleri 13.00-14.00 te “Psikiyatri Kliniği Tanıtımı, Sigara ve etkileri, Psikiyatride kullanılan ilaçlar ve etkileri, Uyku Hijyeni, Kişisel Hijyen, Genel Beslenme, Spor ve sağlıklı yaşam, İletişim Becerileri‘’ konulu eğitimler dönüşümlü olarak katılabilen hastalarımıza verilmekte, tedavisi tamamlanmak üzere olan hastalarımıza ise hastaneden çıkmaya hazırlanma, hastalıkla baş etme, ilaç kullanımı ve ilaçların yan etkileriyle baş etme yöntemlerini içeren “Topluma Yeniden Katılım” oturumları yapılmaktadır.

Hafta Sonu İzinleri

Psikiyatri Kliniklerinde yatan hastaların topluma uyum sağlama, iletişim becerilerini artırma ve geliştirme ayrıca fiziksel ihtiyaçlarının karşılamaları da tedavi sürecinin birer parçasıdır.  Kapalı Psikiyatri Kliniğinde yatan hastalarımız, hastalıklarının durumu tedavi ekibi tarafından uygun bulunan yakınlarının da gözetimi ve bilgisi dâhilinde, topluma uyum sağlama, iletişim becerilerini artırma, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kullanacakları tedavileri de hazırlanılarak günlük veya saatlik yakınları refakatinde hafta sonu iznine gönderilirler.


 


Klinikten Haberler

05 Mart 2022