Gastroenteroloji Kliniği

 

 

Gastroenteroloji Kliniği

Bir çok alanda yeniliklere öncülük etmesi, ilklere imza atması ve  yapılan işlem çeşitliliği ile Türkiyenin Gastroenteroloji alanında  önde gelen kliniklerinden olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, 1960 yılında Doç Dr Namık Kemal Menteş tarafından Ege Bölgesinin ilk gastroenteroloji kliniği olarak kurulmuştur. Daha sonra Doç Dr Namık Kemal Menteş’in Ege Üniversitesi  Gastroenteroloji Kliniğini kurmuş ve Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğini de 1973 yılına kadar vekaleten yürütmüştür. 1975 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalından Uzm Dr Naci Çalış İzmir Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine şef yardımcısı ve 1986 yılında da klinik şefi olmuştur. Dr Naci Çalış uzun yıllar tek  başına kliniği  yürütmüş, azmi, enerjisi ve bilgisiyle sonradan gelen meslektaşlarına ilham kaynağı olmuştur. 1990 yılında emekli olması ile 1990-1997 yılları arasında Prof Dr Sadun Koşay klinik şefi olarak görev yapmıştır. Kendisi Dokuz Eylül Üniversitesi’nden gelmiş olup, kliniğe  bilimsellik açısından yeni bir vizyon getirmiştir. 1997 yılında da Doç Dr Belkıs Ünsal açılan şeflik sınavını kazanarak şef olarak atanmıştır. Bu görevini başarıyla 2018 yılına sürdürmüş ve kliniği hem akademik yönüyle hem de hizmet yönüyle Türkiye’nin önde gelen gastronteroloji kliniği haline getirmiştir.

Klinik, çevirisini yaparak ilk Türkçe ‘Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi’ Eğitim El Kitabını yayınlamış ve ‘Kolonoskopi Atlası’nın da çevirisi tamamlamıştır. Ayrıca ‘Harrıson’s Principles of Internal Medicine’ın Gastrointestinal Hastalıklar Bölümü yine aynı klinik tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.

2013 yılında Eğitim Merkezi (Training Center) onayı alabilmek için Avrupa Gastroenteroloji ve Hepatoloji Board’una başvurmuş ve onayı almıştır.

Endoskopi Ünitesine ERCP, EUS ve ileri endoskopi için yurt dışından 4, yurt içinden çok sayıda hekime eğitim verilmiş ve halen verilmektedir. Bu hekimler çeşitli üniversitelerde profesör ve doçent kadrolarında çalışmaktadırlar.

Kliniğimizin Endoskopi Ünitesinde yıllık ortalama 1500 adet ERCP,  5000 adet  Kolonoskopi,   8000 adet Gastroskopi  işlemi yapılmaktadır.

 

   GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ

Gastroenteroloji Kliniği hastane binasının 4 ve 5. katında C bloktadır. Yatan hasta bölümünde 45 hasta yatağının olduğu hasta odaları, hemşire deski, bayan ve erkek hasta tuvaletlerinin yanı sıra hemşire ve sorumlu hemşire odaları bulunmaktadır. Doktor odalarının olduğu arka koridorda ise toplantı odası, klinik sekreteri, mutfak ve personel tuvaletleri de yer almaktadır.

Klinikte daimi olarak çalışan hekimler (eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, uzman doktorlar, asistan doktorlar, pratisyen hekim), hemşireler (sorumlu hemşire ve hemşire), bilgisayar elemanı, hizmetli ve temizlik personeli haricinde zaman zaman rotasyonerler, kursiyerler ya da stajyerler de bulunabilmektedir. 

Kliniğimiz 1960 yılında Doç Dr Namık Kemal Menteş tarafından kurulmuştur. Doç Dr Namık Kemal Menteş, 1961 yılında kurulan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları Kliniğine geçmiş Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğini de 1973 yılına kadar vekaleten yürütmüştür. Bu süre boyunca Sağlık Bakanlığının onayı ile İzmir Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlanmıştır.1975 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalından Uzm. Dr Naci Çalış İzmir Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine şef yardımcısı ve 1986 yılında da klinik şefi olmuştur. Dr Naci Çalış’ın 1990 yılında emekli olması ile 1990-1997 yılları arasında Prof Dr Sadun Koşay klinik şefi olarak görev yapmıştır. 1998 yılında da Doç Dr Belkıs Ünsal açılan şeflik sınavını kazanarak şef olarak atanmış ve 2018 yılına  kadar görevini sürdürmüştür. Şu an idari sorumluluk görevi Doç Dr Sezgin Vatansever tarafından sürdürülmektedir.

 

 

  ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

Tanısal ya da terapötik girişimsel endoskopik işlemlerin yapıldığı kliniğimizin endoskopi ünitesi poliklinik binasının zemin katında yer almakta, içerisinde işlemlerinin yapıldığı işlem odaları, işlem sonrası derlenme odası, cihaz yıkama odası, çalışan dinlenme odası, hemşire giyinme odası, tuvaletler ve kayıt deski bulunmaktadır. Endoskopi ünitemizde birisi ERCP’de diğeri ise endoskopi ve EUS’da olmak üzere 2 ayrı anestezi ekibi çalışmakta olup işlemler anestezi eşliğinde yapılabilmektedir.

 

Bu bölümde yapılan tetkikler;

 • Endoskopi (nasal endoskopi, narrow band imaging (NBI),kromoendoskopi)
 • Enteroskopi (çift balon)
 • Kolonoskopi
 • Fleksibl sigmoidoskopi
 • Rektoskopi
 • ERCP
 • Endoskopik USG (lineer ve radiyal)
 • Standart ve doppler USG
 • Endoskopik submukozal diseksiyon

  Tanısal ve terapötik endoskopik işlemler;

 • Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması
 • Özofagus varislerinde band ligasyonu, skleroterapi
 • Özofagus darlıklarında buji ve balon dilatasyonu
 • Malign darlıklarda stent uygulanması
 • Pilor stenozunda balon dilatasyonu
 • Gastrik varislerde siyanoakrilat tedavisi
 • Kanayan lezyonlarda Skleroterapi
 • Polipektomi
 • Argon koterizasyon, hemoklip uygulanması
 • Malign ve premalign lezyonlarda endoskopik submukozal diseksiyon (ESD),
 • Uygun lezyonlarda Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)
 • Peroral endoskopik myotomi (POEM)
 • Zencker divertikülotomi (Z-POEM)

  Tanısal ve terapötik kolonoskopik işlemler

 • Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması
 • Polipektomi
 • Skleroterapi
 • ESD
 • EMR
 • STER
 • Darlıklarda dilatasyon gibi işlemler
 • Kanama sırasında skleroterapi ve hemoklip uygulaması yapılmaktadır.

     ERCP işleminde;

  • Safra ve pankreatik kanalların görüntülenmesi
  • Koledoka EST (endoskopik sfinkterotomi) yapılması
  • Koledoktan taş çıkarılması,
  • Safra kanalı darlıklarında stent yerleştirilmesi
  • Safra kanalı darlıklarınının balon ile dilatasyonu
  • Nazobiliyer stent takılması

   

  PankreatikEndoskopik USG’de;

 • Tanısal görüntüleme ve biyopsi
 • Pankreas kistlerinde kistogastrostomi
 • Kronik pankreatit ve pankreas malignitesinde çölyak blokaj yapılmaktadır.
 • Endosonografik biliyer drenaj işlemleri (Kistogastrostomi)

         Ayrıca;

 • USG eşliğinde karaciğer biyopsisi, kitle biyopsisi ve parasentez
 • Hemoroid band ligasyonu ya da skleroterapi uygulanması,
 • PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) açılması perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK) diğer işlemlerden bazılarıdır.

  GASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİĞİ

  Poliklinik birimi, poliklinik binasının birinci katında bulunmakta olup içerisinde 6 hasta muayene odası, bir motilite laboratuvar odası ve çalışan tuvaletleri bulunmaktadır. Günlük ortalama poliklinik sayımız 300  civarındadır. Bu sayının içinde her gün bakılan normal hasta muayenesi haricinde spesifik poliklinikler de yürütülmektedir.

  Spesifik poliklinik günleri şu şekildedir:

 • Karaciğer polikliniği; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma,
 • İltihabi barsak hastalıkları; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma
 • Pankreas hastalıkları polikliniği; Salı ve Perşembe

                                                                         

Motilite Laboratuvarında randevu sistemiyle anorektal manometri, özofageal manometri tetkikleri ve pH metre uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca kolon transit zamanı ölçümleri yapılmaktadır.  Gastroözofageal reflü konseyine hasta çıkaracak bölümler için motilite tetkiklerinin tümü yapılmaktadır.

Çalışma ve Eğitim  Programımız:

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri öğle arasında seminer, vaka sunumu ve literatür saati yapılmaktadır..

Salı günleri saat 11.30-12.30 arasında kliniğimiz toplantı salonunda Hepatobiliyer Konsey yapılmakta ve  bu konseye hastanemiz cerrahi klinikleri, ile yine hastanemiz radyoloji, patoloji, onkoloji ve girişimsel radyoloji klinikleri katılmaktadır.

On beş  günde bir Çarşamba günleri saat 15.00-16.00 arasında  kliniğimiz toplantı salonunda Gastroözofageal Reflü Konseyi yapılmaktadır. Bu konseye Cerrah, KBB uzmanı, Göğüs uzmanı ve Psikiatrist katılmaktadır.

Kliniğimizde çalışan eğitim görevlileri, uzmanlar ve asistanlar, kongrelerde ve diğer akademik mecralarda bilimsel katkılarını sürdürmektedirler.

Asistanlar, eğitim sorumlusunun belirlediği program gereği kliniğin birimlerinde ve spesifik polikliniklerde rotasyon usuluyle çalışmaktadırlar. Asistan karneleri doldurulmakta ve asistanlara eğitim süreleri boyunca yeteneklerini geliştirmek üzere her türlü destek yapılmaktadır.

 
Klinikten Haberler

05 Mart 2022