Uluslarası Hasta Birimi
11 Eylül 2020

  ULUSLARARASI HASTA BİRİMİ

 

Sağlık Bakanlığının 13.06.2011/41 sayılı genelgesi kapsamında yabancı uyruklu hastalar ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi amacı ile Hastanemizde Başhekim Yardımcılığı Koordinatörlüğünde ‘’Yabancı Hasta Birimi’’ kurularak personel görevlendirilmiş ve çalışmaya başlamıştır

Yabancı Hasta Birimi’nin adı; 23.07.2013 tarih ve 25541 sayılı yönerge ile“Uluslararası Hasta Birimi”  olarak    değiştirilmiştir.

Hastanemize sağlık hizmeti almak için aylık ortalama olarak Geçici Koruma Kapsamındaki “1500”  Suriye uyruklu, Turistin Sağlığı kapsamındaki “40” yabancı hasta başvuruda bulunmaktadır. Polikliniklerimize gelerek ayaktan sağlık hizmeti alanlar olduğu gibi özellikli sağlık hizmetinden faydalanan yabancı hastalarımız da bulunmaktadır.(Gastroenteroloji,Radyasyon Onkolojisi,Kalp Damar Cerrahisi vb.)

Uluslararası Hasta Birimi, sağlık hizmeti almak için hastanemize başvuran tüm yabancı uyruklu hastalara hizmet vermektedir. Yabancı uyruklu hastaların kayıt, muayene, tetkik ve tedavi ile gerektiğinde nakil ve sevk işlemleri, evrak ve ödeme takibi, faturalandırma, istatistiki verilerin hazırlanması, tercümanlık ile yönlendirme hizmeti verilmesi ve benzeri konulardaki iş ve işlemlerini yürütürken, bu konularla ilgili sorunların çözümlenmesi aşamasında da ilgili kliniklerin sağlık çalışanları ve idari birimlerle(fatura,hasta takip ,istatistik vb ) işbirliği yaparak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tercümanlık hizmeti konusunda Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu tercümanlık hattı da gerekli durumlarda kullanılmaktadır. Tercümanlık  Hat No: 0 850 288 38 38

              

 

Uluslararası Hasta Birimi Yürütülen İşlemler ;

 • Tercümanlık hizmeti  vermek veya verilmesine aracılık etmek, destek sağlamak,
 • Uluslararası hasta kayıtlarının, ilgili  personel tarafından tam ve doğru girilmesini sağlamak ve de düzenli takibini yapmak,
 • Yeni sağlık hizmeti sözleşmeleri imzalandığında ilgili ülkeye ait kurum kodu oluşturulmasını sağlamak,
 • Yapılan muayene tanı ve tedavi süreci aşamalarında sürecinde alınan sağlık hizmetinin tam ve doğru şekilde fiyatlandırılmasını sağlamak, bu süreci takip ederek, gerektiğinde ilgili personel, birim ve de hastayı bilgilendirmek.
 •  Ödenmeyen tedavi giderleri ile ilgili birimlere veya hastaya gerekli bildirimlerde bulunmak ( Hasta Takip ve Fatura Birimi),
 • Sağlık Bakanlığının İkili İşbirliği kapsamında yönlendirdiği hastaların tedavi sürecine ilişkin sorunların çözümü için gerekli klinik veya ilgili hekim ile iletişim kurmak,
 • Acil servisten yatışı yapılan hastada ödeme konusunda ilgili sigorta kuruluşları ile iletişim sağlamak,
 • Hasta nakli konusunda koordinasyonu sağlamak,
 • Ambulansla hastaneye getirilen hastaların  kayıtlarını düzenlemek (nakil ücretleri, 112) ,
 • İstatistiki verileri tutmak, takip etmek ve ilgili makama göndermek (aylık formlar İSM)

   

 • İlgili personele  Yabancı Hasta iş ve işlemleri  konusunda eğitim veya bilgilendirme yapmak ,
 • Kurumun bu konuda talep halinde  istenen veriler  doğrultusunda tanıtımı yapmak (Fuarlar, Sergiler, Sunumlar,  Broşürler, vb) ,

 

 

 

Hastane Zemin Kat Dahili No: 1444