Göz Hastalıkları Kliniği

  GÖZ KLİNİĞİ

Kliniğimiz Göz Hastalıkları yataklı kliniği olarak hastanemiz  ana binası  5.katında 24 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Polikliniklerimiz hastanemiz poliklinik binası zemin katında bulunmakta, toplam  7 muayene odası ve 3 birim odasından  oluşmaktadır. Genel  ameliyathanede her gün 3 salonda  ameliyat yapılmaktadır. Ayrıca Hatay ek hizmet binası , Palmiye, Balçova ve İsmet Yorgancılar  semt polikliniklerinde de hizmet verilmektedir.

Görevli eğitim ve öğretim üyelerimiz ile tıp fakültesi öğrencileri staj eğitimi ,ders anlatımı ve sınav uygulamaları yanı sıra uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve sınav uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Verilen Hizmetler

Haftanın her günü hem poliklinik hem de ameliyat hizmetleri yürütülmektedir. Poliklinikte her türlü genel göz hastalıklarına yönelik tanı ve tedavi hizmetleri verilmekte, gerek görülmesi halinde daha ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için kendi alanında uzman ilgili alt birimden görüş istenmektedir.  Bu alt birimler şunlardır:

 • Glokom

  Glokom Birimimizde erken ya da ileri evre glokom hastalığı ile başvuran hastalara; pakimetri, görme alanı, optik koherens tomografi ile sinir lifi analizi gibi tanısal testler yapılmaktadır.  İlaç tedavisi ve takibi, lazer tedavisi, gereklilik halinde ileri cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Trabekülektominin yanı sıra katarakt cerrahisi, kombine fako-trabekülektomi, seton cerrahisi; argon lazer iridotomi ve periferik iridoplasti işlemleri uygulanmaktadır. Bu birimin hizmetlerinden yararlanabilmek için öncelikle poliklinik başvurusu yapılmalıdır.

 • Retina

  Bu birimde diyabetik retinopati, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, vasküler retina hastalıkları, retina dekolmanı, epiretinal membran, makula deliği, retina distrofileri ve nadir görülen retina hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Optik koherens tomografi, ultrasonografi, renkli fundus foto, fundus floresein anjiografi, fundus otofloresans görüntüleme gibi tanısal testler uygulanmaktadır.  Hastalıkların tedavisinde intravitreal enjeksiyonlar, vitrektomi, dekolman cerrahisi ve lazer uygulamaları yapılmaktadır. Bu birimin hizmetlerinden yararlanabilmek için öncelikle poliklinik başvurusu yapılmalıdır.

 • Şaşılık ve Nörooftalmoloji

  Bu birimde ağırlıklı olarak şaşılığı olan çocuk veya erişkin hastalar değerlendirilmektedir. Göz tembelliği (ambliyopi) ve kırma kusuru  olan hastaların muayene, takip ve  tedavileri yapılmaktadır. Nistagmusu olan hastaların takip ve tedavileri, tüm şaşılık cerrahileri uygulanmaktadır.Görme kayıpları, görme yolları ve hastalıkları, kafa içi tümörleri veya multiple skleroz gibi demiyelinizan hastalıklara bağlı görme bozukluklarının tanı ve takibi yapılmaktadır. Bu birimin hizmetlerinden yararlanabilmek için öncelikle poliklinik başvurusu yapılmalıdır.

 • Okuloplasti

  Birimimizde göz kapağı düşüklüğü (Ptozis) (Doğumsal ve Yaşa Bağlı Göz Kapağı Düşüklüğü), kapak şekil bozuklukları (Kapak kenarının dışa dönmesi, kapak kenarının içe dönmesi ), gözyaşı kanal tıkanıklıkları ve  hastalıkları,  ağrılı görmeyen göz, göz kapağı iyi huylu ve kötü huylu kitleleri, tiroid oftalmopati gibi hastalıkların tanı, takip ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Bu birimin hizmetlerinden yararlanabilmek için öncelikle poliklinik başvurusu yapılmalıdır.

 • Kornea ve Kontakt lens

  Gözün en önde yer alan saydam tabakası olan korneanın enfeksiyon ve enflamasyonları, yüzey bozuklukarı, kuru göz sendromu, pterjiyum  tanı ve tedavisi bu birimde yapılmaktadır. Birimde bu tabakanın hassas ölçümlerini yapabilen topografi cihazları, kornea kalınlık ölçme cihazları, kornea çap ve kırma gücünü gösteren keratometreler bulunmaktadır. Birimin diğer bir faaliyet alanı kontakt lenslerdir. Günümüzde güvenli bir kullanımı olan kontakt lenslerin uygun olanlarının seçilmesi, denenmesi ve ihtiyaç sahiplerine doğru kullanım konusunda bilgi verilmesi ve uygulama yaptırılması bu birimde gerçekleştirilmektedir. Bu birimin hizmetlerinden yararlanabilmek için öncelikle poliklinik başvurusu yapılmalıdır.

 • Üvea

Göziçi iltihaplanmalarının (üveit) tanı, tedavi ve izlemleri yapılmaktadır.  Behçet Hastalığı, sarkoidoz, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritomatozus, tüberküloz gibi üveite neden olabilecek hastalıklar ile ilgili muayene ve tetkikler yapılmakta, üveit hastaları takibe alınarak farklı üveit tiplerine uygun ilaç tedavileri uygulanmaktadır.

 

Göz Hastalıkları Kliniği Doktorlarımız

23 Haziran 2023