Tıbbi Mikrobiyoloji

İKÇÜ ATATÜRK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Laboratuvarımız bünyesinde 13 uzman, 11 laboratuvar teknisyeni ve iki biyolog görev yapmaktadır. Bir Profesör ve bir öğretim görevlisi doktor olmak üzere iki çalışanımız üniversite kadrosunda yer almakta, Sağlık Bakanlığı’nın farklı kadrolarında ise üç doçent, bir yan dal uzmanı ve yedi uzman doktor bulunmaktadır. Üçüncü basamak hastane tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı olmaya ilaveten bölümümüzde uzmanlık eğitimi de verildiğinden asistan hekimlerimiz hem rutin işleyişe katkı sağlayarak pratik eğitimi almakta hem de seminer ve makale saatlerinde teorik bilgi elde etmektedirler. Laboratuvarımızda mikrobiyolojik testlerin çalışıldığı çeşitli alt birimler mevcuttur. Bunlar ELISA, tüberküloz, bakteriyoloji, mikoloji, seroloji, akım sitometrisi, spermiyogram, otoantikor ve moleküler mikrobiyoloji laboratuarlarıdır. Çalışılan tüm testlerin doğruluğu iç ve dış kalite kontrollerle düzenli olarak denetlenmekte, kalite uygunluk dökümanları bulunmakta ve kalite sertifikaları ile belgelenmektedir.

Laboratuvarımızda İzmir ve çevre illerden hastanemize başvuran hastalara ait materyeller ile çok sayıda test çalışılmaktadır. ELISA laboratuarında çalışılan hepatit göstergeleri, gebelikte geçirilen riskli viral ve paraziter enfeksiyonların göstergeleri ve romatolojik hastalık göstergeleri bunlardan bazılarıdır. Bakteriyoloji laboratuvarında manuel işlemlere ek olarak otomatik cihazlar ve tüberküloz laboratuarında bunlara ilaveten moleküler tanı yöntemleri de kullanılmaktadır. Mikoloji laboratuvarında küf ve maya mantarları tanımlaması ile, seroloji laboratuvarında sifiliz, brusella gibi enfeksiyonların serolojik göstergeleri ile klinisyenin tanısı desteklenmektedir. Akım sitometrisi ile HLA-B27 gibi doku tiplendirme testleri ve HIV hastalarının izlemi için gereken immun yetmezlik paneli çalışılmaktadır. Otoantikor çalışmaları içerisinde immunfloresan mikroskopta değerlendirilen ANA, AMA, ASMA, LKM gibi otoantikor paternleri ve immunoblot cihazı ile ENA paneli bulunmaktadır. Tam otomatik cihazlarla çalışılan HBV, HCV ve HIV viral yük tetkikleri de moleküler laboratuarımızda çalışılan testlerden bazılarıdır.

Hedefimiz  laboratuvarımızın kalitesini her geçen gün yükselterek test ve cihaz kapasitemizi arttırmak ve rutin çalışmalar ile eğitim çalışmalarını bir arada devam ettirmektir.