Kulak Burun Boğaz Klinikleri

İKÇÜ  ATATÜRK  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ KBB KLİNİĞİ

Kliniğin Fiziki Yapısı ve Çalışanlar

  • Hastanemizde KBB  yataklı kliniği olarak  10.kat B blokta 24, C blokta 24 yatak yoplam 48 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir.
  • Kliniğimizde 5 öğretim üyesi, 3 eğitim görevlisi,1 başasistan, 9 uzman hekim, 4 asistan doktor, 13 hemşire, 6 personel hizmet vermektedir. Aynı zamanda Hatay ek binamızda 2 uzman hekim, Narlıdere semt polikliniğinde 1 uzman hekim , Balçova ve Eşrefpaşa semt polk’de de  dönüşümlü çalışan 1 uzman hekim bulunmaktadır.
  • KBB hastalıkları polikliniği hastanemiz poliklinik binası -2.katta bulunmakta, 7 muayene odasında yılda yaklaşık 99200 hastaya ayaktan hizmet verilmektedir. Polikliniğimize bağlı hizmet veren 1 odyoloji laboratuarı ve vertigo laboratuarı bulunmaktadır. Odyoloji biriminde Hatay ek binada dahil olmak üzere 2 uzman odyolog, 8 odyometrist çalışmaktadır. Odyoloji biriminde saf ses işitme odyometrisi, timpanogram, BERA, OAE, Kalorik test, VHIT ve Videonistagmografi cihazları aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu birimde konuşma bozuklukları ve terapisi ile ilgili deneyimli bir konuşma psikoloğumuzda hizmet vermektedir.
  • KBB ameliyathanesi olarak her gün 3 salonda ameliyat yapılmaktadır. Yıllık ortalama ameliyat sayımız 3500’dür.
  • Sağlık Bakanlığı ile afiliasyon protokolüne uygun olarak kliniğimiz bünyesinde çalışan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi KBB ABD ‘da görevli öğretim üyelerimiz yıl içinde staj için gelen 3. ve 5.sınıf öğrencilerine staj tanıtımı, ders anlatımı, pratik ve teorik sınav uygulama gibi görevleri yerine getirmektedir.

KBB  Hastalıkları Kliniği’nde Verilen Hizmetler

 -   Her gün poliklinik ve ameliyat hizmeti mevcuttur.

 -  Poliklinik günü randevu usülü ile yatış verilen hastalar tüm klinik hekimlerinin bulunduğu konseyde görüşülmekte ve operasyonları planlanmaktadır.

 - Kliniğimizde , kulak burun boğaz ve baş boyun bölgesine  yönelik her türlü enfeksiyon, travma ve tümör gibi hastalıkların medikal ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Adenotonsillektomi , tonsillektomi, ventilasyon tüpü uygulaması, parasentez, septoplasti, septorinoplasti ve nazal valv cerrahisi, Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, açık sinüs tümörü cerrahileri,  timpanoplasti , mastoidektomi, otoskleroz cerrahisi, planlı ve acil trakeotomi, parsiyel ve total larenjektomi, farenjektomi, trakeal stenoz cerrahisi, boyunda yerleşmiş kist ya da tümör cerrahileri rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Son zamanlarda ise daha spesifik olarak kafa tabanı ve endoskopik hipofiz cerrahisi, kemiğe implante işitme cihazı ve koklear implant cerrahisi, ani işitme kayıpları ve vertigo da intratimpanik ilaç uygulamaları da yapılan müdahaleler arasında yerini almıştır.

 - Ameliyat edilen hastaların periyodik takipleri randevu yöntemiyle gerçekleşmektedir.

- Tümör cerrahisi geçiren yada geçirecek olan hastaların durumu  medikal ve radyasyon onkoloğu, radyolog, patolog ve klinisyenlerin bulunduğu onkoloji tümör konseyinde görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.

- Polikliniğimizde konsültasyon ve heyet hastalarının bakımı için birer uzman görev yapmaktadır. Hergün öğlen 13:30 da kıdemli bir uzmanımız  tüm birimlerin bulunduğu  heyet raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluna katılmaktadır.

- Kliniğimizde ve polikliniğimizde  1 adet flexible ve rigid endoskopi cihazı, 2 mikroskop, ameliyathene de 2 mikroskop ve 1 endovizyon görüntüleme sistemi bulunmaktadır.

-Asistan eğitimine yönelik her hafta 1 gün seminer sunumu, anatomik pratik eğitim , olgu sunumları yapılmaktadır.Asistanların da dahil olduğu kongre ve toplantılar için poster yada bildiri hazırlama, yayın yazma ile ilgili eğitim ve faaliyetlerde  verilmektedir. 

İleriye dönük planlanan işlemler

- Poliklinikte her odada tam donanımlı KBB ünitelerinin alımı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.

- Şu anki yerinde verimli hizmet vermekte zorlanan odyoloji birimi ve vertigo laboratuarımızın daha geniş bir alana taşınabilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

   
Klinikten Haberler

05 Mart 2022