Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri

 

                                            KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği lisans ve lisans üstü eğitim vermenin yanı sıra Jinekoloji ve Obstetrik alanında tüm konularda hizmet üretmektedir. Kliniğimizde  halen beş doçent, bir başasistan, iki yan dal uzmanı, on dört uzman hekimgörev yapmakta ve on altı araştırma görevlisi lisans üstü eğitim almaktadır. Kliniğimizin fiziki olanakları  iki yataklı servis, bir doğum salonu ve merkezi amaliyathanede tarafımızca kullanılan üç ameliyat salonu ve toplam 48 yataktan oluşmaktadır. Kliniğimizde jinekolojik onkoloji, üreme endokrinolojisi ve infertilite, ürojinekoloji, genel jinekoloji ve obstetrik konularında her türlü işlem ve operasyonlar uygulanabilmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğimizde  4 jinekoloji, iki obstetri ve bir yan dal polikliniği  ile mesai içi ve mesai dışı hizmet verilmekte ayrıca bünyemiz içinde yer alan Aile Planlaması polikliniğinde hizmet sunumu yanı sıra sertifikasyonlu aile planlaması eğitimi verilmektedir. İnfertilite alanında histerosalpindografi, endoskopik cerrahi ve konvansiyonel infertilite tedavisi uygulanabilmektedir. Yakın gelecekte doğumhane bünyesinde hizmete girecek olan yenidoğan ünitemiz ve perinatoloji yan dal uzmanının aramıza katılımı ile riskli gebeliklerin yönetimi ve  genel  obstetrik alanlarında etkili ve kapsamlı hizmet üretmenin yanı sıra lisans ve lisans üstü eğitimde de istediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi  düşünmekteyiz. Haftada iki gün yapılan hizmet içi eğitim seminerleri ile lisans üstü eğitim yanı sıra uzman hekimlerin mesleki gelişimlerine de katkı sağlanmaktadır. Kliniğimizde mevcut teknik ekipman ile total laparoskopik histerektomi, laparoskopik pelvik lenf nodu diseksiyonu dahil olmak üzere ileri laparoskopik ve histeroskopik uygulamalar yapılabilmektedir. Jinekolojik Onkoloji alanında iki yan dal uzmanımız ile tüm onkolojik ameliyatlar gerçekleştirilmekte, haftada bir kez toplanan konseyde hastalarımızın tedavi planlamaları multidisipliner bir yaklaşımla yapılmakta  ve izlemleri gerçekleştirilmektedir. Ürojinekoloji alanında sakrokolpopeksi, Burch kolposuspansiyon, sakrospinöz fiksasyon, midüretral sling ve mini sling operasyonları yapılabilmektedir. Kliniğimiz, İzmir’de  konvansiyonel inkontinans tedavisinde kullanılmakta olan  manyetik sandalye cihazına sahip iki klinikten biridir. Çok yakın gelecekte açmayı planladığımız ürojinekoloji polikliniğinde biyofeedback tedavi uygulamaları yanı sıra hastanemizin FTR ve Üroloji klinikleri ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla pelvik taban bozukluklarının tedavisinde hastanemizin bir referans merkez haline getirilmesi kısa vadeli gelecek planlarımız arasındadır.

 

 Klinikten Haberler

05 Mart 2022