Kardiyoloji Kliniği

Kardiyoloji Kliniği

Kardiyoloji kliniği 53 yataklı kardiyoloji servisi ve 12 yataklı koroner yoğun bakım ünitesinden  oluşmaktadır.Kardiyoloji kliniği bünyesinde haftaiçihergünayaktan gelen hastalara poliklinik hizmeti verilmektedir. Kliniğimizde birisi yatan hastalara, diğeri poliklinikten başvuran hastalara hizmet veren 2 adet Ekokardiyografi laboratuvarımız mevcuttur. Ekokardiyografi laboratuvarlarında hem transtorasik hem de transözofagealekokardiyografi işlemleriyapılmaktadır. Ayrıca kliniğimiz bünyesinde 2 adet efor testi laboratuvarı, 1 adet tilt testi laboratuvarı mevcuttur. Kardiyoloji kliniğinde 24 saat süreli Ritim Holter takibi yapılabilmektedir.

Kardiyoloji Kliniğinde 2 adet anjiografi, 1 adet elektrofizyoloji laboratuvarı mevcuttur. Klinğimizde deneyimli bir ekip ve güçlü teknik altyapı ile koroner ve periferikanjiyogrofi, balon ve stent işlemleri, kalp kapak hastalıklarına yönelik girişimsel işlemler (transkateter aort kapak impalantasyonu [TAVI], mitral balon valvüloplasti, mitral kapak halkasının daraltılması [Carillon]), doğumsal kalp hastalıklarına yönelik girişimsel düzeltici işlemler (ASD, VSD, PDA kapatılması gibi), kalp pili takılma işlemleri,  aritmilere yönelik elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon işlemleri yapılmaktadır.  Hastanemiz kardiyoloji kliniğince kalp krizi ile başvuran hastalara 7 gün 24 saat acil koroner anjiografi ve anjioplasti hizmeti verilmektedir.

Hastanemiz kalp nakli ünitesinde son dönem kalp yetmezliği olan hastaların takipleri yapılmakta ve kalp damar cerrahisi ile birlikte bu hastalaramekanik kalp destek cihazlarının takılması ve kalp nakli işlemleri yapılmaktadır.

 Klinikten Haberler

05 Mart 2022