Nefroloji Kliniği

NEFROLOJİ KLİNİĞİ

Nefroloji Kliniği 2001 yılında kurulmuş olup, hastanenin altıncı katında hizmet vermektedir. Her biri iki yataklı odalarda olmak üzere toplam 21 hasta yatağına sahiptir. Kliniğimizin bünyesinde Böbrek Nakli, Akut (Acil) Hemodiyaliz, Kronik Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Üniteleri bulunmaktadır.

Kliniğimizde, dört Nefroloji Uzmanı, bir yan dal asistanı ve altı hemşire ile hizmet verilmektedir.

2017 yılı içerisinde toplam 687 yatış ve 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde de 238 yatış olmuştur. Yatak doluluk oranı % 90’ın üzerindedir.

Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz ünitelerimizde, yılda 4 kez olmak üzere sertifikalı kursiyer eğitimi verilmektedir. Ayrıca diyaliz resertifikasyon sınavı yapılmaktadır.

Böbrek Nakli Ünitesi:

Organ Nakli Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren böbrek nakli  Cerrahi Kliniği ile ortak olarak, kliniğimizde 2007 yılından bu yana başarı ile yapılmaktadır. Ünitemizde üç adet odada beş yatak ile böbrek nakil hizmeti sürdürülmektedir. Yeni nakil olmuş hastalar ile takipli hastaların tedavileri bu ünitede yapılmaktadır.

Ünitede, bir Organ Nakli Koordinatörü ve iki Nefroloji hemşiresi hizmet vermektedir.

2017 yılı içerisinde beşi canlı vericiden,  beşi kadavradan olmak üzere toplam 10 adet böbrek nakli yapılmıştır. Halen 65 takipli hastası bulunmaktadır.

 Akut (Acil )Hemodiyaliz Ünitesi:

Akut (Acil) hemodiyaliz ünitesinde, Nefroloji Kliniğinin içinde 11 Adet Negatif, 1 Adet Hepatit B + ,1 Adet Hepatit C+ , 13 adet sabit cihaz, 5 adet seyyar cihaz, 3 adet seyyar su sistemi olmak üzere toplam 18 adet hemodiyaliz cihazı ile 7/24 saat hizmet verilmektedir. Seyyar hemodiyaliz cihazları ile tüm yoğun bakım birimleri ve yerinde diyalize alınması gereken hastalara servislerinde yatak başı diyaliz hizmeti verilmektedir. Bu hizmetler on adet hemşire ve bir adet diyaliz teknikeri ile sürdürülmektedir.

Ünitede aylık ortalama 550-600 seans hemodiyaliz yapılmaktadır.  Hizmet kapasitesini arttırabilmek için 3 adet cihaz alımına çıkılmıştır.

Kronik Hemodiyaliz Ünitesi:

Ünitede, hastane bahçesinde ayrı bir binada, 19 adet negatif, 1 adet Hepatit C+ , 1 adet HIV+  toplam 21 cihaz ile 80 hastaya ayaktan hemodiyaliz hizmet verilmektedir. Hastalara, üç hemodiyaliz servis aracı ile evlerinden alınıp, evlerine bırakılacak şekilde servis hizmeti sağlanmaktadır.

 10 hemşire, bir tekniker ve iki diyaliz hekimi ile hizmet devam ettirilmektedir.

Ünitede aylık ortalama 950-1000 seans hemodiyaliz yapılmaktadır. Hizmetin verimliliği için 7 adet hemodiyaliz cihazı alımına çıkılmıştır.

Periton Diyaliz Ünitesi:

Nefroloji Kliniği içinde faaliyet gösteren Periton Diyaliz Ünitesinde ayaktan takipli 21 periton hastası bulunmaktadır. Takipli hastalar ve ayrıca hastaneye yatan periton diyaliz hastalarına da 1 periton hemşiresi ile 7 /24 saat hizmet verilmektedir.

 


 


Klinikten Haberler

05 Mart 2022