Göğüs Hastalıkları Kliniği

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği; İzmir’in güney bölgesinde yer alan, bölgenin en yeni ve en gelişmiş Göğüs Hastalıkları merkezlerinden birisi olarak eğitim ve sağlık hizmeti vermektedir. Ünitemiz bünyesinde ; Bir öğretim üyesi bir başasistan 2 doçent, 4 uzman hekim ve 8 adet asistan hekim görev yapmaktadır. Bölgemizdeki büyük bir ihtiyacın göstergesi olarak ünitemiz  ege bölgesinde 2. En yüksek poliklinik sayısına sahiptir.

Ana bina 2. katta bulunan göğüs hastalıkları servisi; 18 yatağı, modern tıbbi cihazları ve deneyimli sağlık çalışanları ile hem hasta bakımı hem asistan eğitimi konusunda bölgenin önde gelen göğüs hastalıkları kliniklerinden birisidir. Plevral biyopsi, torasentez ve drenaj yöntemlerinin toraks ultrasonografisi eşliğinde gerçekleştirildiği müdahale odası da göğüs hastalıkları servisi içinde yer almaktadır.

Hastanemiz 5. katında yer alan Bronkoskopi ünitesinde videomonitorizasyon sistemli fleksibl bronkoskopların kullanımı ile, bu konuda tecrübeli hekimleri tarafından özellikle akciğer kanseri  tanı ve tedaviye yönelik endoskopik girişimler yapılmaktadır.

İşlem sonuçları multidisipliner Akciğer Kanseri konseyinde değerlendirilerek hastaların en uygun tedaviyi alması sağlanmaktadır. Parankimal akciğer hastalıkları tanısında bronkoskopik  Bronko Alveoler Lavaj (BAL), transbronşial Biopsi işlenleri gerçekleştirilmektedir. 

         

 Poliklinik hizmetlerimiz, göğüs hastalıkları öğretim üyeleri, başasistan ve uzman hekimler tarafından, semt poliklinikleri de dahil olmak üzere yürütülmektedir. Solunum fonksiyon testi (reverzibiliteli dahil), bronş provokasyon testi, karbon monoksit difüzyon testi ve tüberkülin deri testi işlemleri, polikliniğimiz içerisinde yer alan Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmektedir. Polikliniğimizde ayrıca sigara bırakma polikliniği hizmeti de verilmektedir. 

Göğüs Hastalıkları Kliniği Doktorlarımız

23 Haziran 2023