Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Kliniğin Fiziki Yapısı ve Çalışanlar

 • Kliniğimizde Enfeksiyon hastalıkları yataklı kliniği hastanemiz ana binada 1. katta, 20 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir.
 • Kliniğimiz toplamda 10 uzman hekim, 7 hemşire, 2 personel ile hizmet vermektedir. Aynı zamanda Hatay ek binamızda 2 uzman hekim çalışmaktadır.
 • Kliniğimizde 2 öğretim üyesi, 2 eğitim görevlisi, 3 baş asistan, 3 uzman hekim, 7 uzmanlık öğrencisi görev yapmaktadır.
 • Enfeksiyon hastalıkları polikliniği hastanemiz zemin katta bulunmakta, 3 muayene odasında yılda yaklaşık 57000 hastaya ayaktan hizmet vermektedir. Polikliniğimiz, Sağlık Bakanlığı verilerine göre enfeksiyon hastalıkları alanında en fazla sayıda hastaya hizmet veren polikliniktir ve ülkemizde birinci sıradadır.  

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde Verilen Hizmetler

 • Kliniğimizde üriner sistem enfeksiyonları, pnömoniler, deri yumuşak doku enfeksiyonları, gastroenteritler, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları, bruselloz, nedeni bilinmeyen ateş, Kırım Kongo Kanamalı ateşi, tüberküloz gibi çeşitli sistemleri tutan enfeksiyon hastalıklarının yanı sıra, kronik viral hepatitler, HIV/AIDS gibi kronik seyirli enfeksiyon hastalıklarının tanısı, tedavisi ve hastaların uzun dönem izlemi gerçekleştirilmektedir.
 • Diyabetik ayak enfeksiyonu olan hastalarımızın tanı, tedavisi ve izlemi ortopedi, plastik cerrahi, endokrinoloji, dermatoloji klinikleriyle iş birliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.
 • Kuduz ve tetanoz açısından riskli temas sonrası profilaksi uygulamaları yapılmaktadır
 • Kliniğimizde karaciğer biyopsisi, lomber ponksiyon gibi invaziv işlemler uygulanmaktadır.
 • Laboratuvarımızda iki vizörlü ışık mikroskobu bulunmaktadır. Çeşitli örneklerin mikroskobik incelemeleri yapılmakta, aynı zamanda eğitim görevlilerince uzmanlık öğrencilerine eğitim verilmektedir. 
 • İdrar, gaita, balgam gibi çeşitli klinik örneklerin boyalı ve mikroskobik incelenmesi yapılmaktadır.
 • Periferik yayma incelemesi, sıtma tanısı için kalın ve ince damla yayma incelemeleri yapılmaktadır.
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK), kliniğimizin başkanlığında ve öncülüğünde, ilgili yönetmelik hükümleri gereğince çalışmaktadır. Tüm uzman hekimlerimiz komitenin birer üyesi olarak bu alanda aktif görev yapmaktadır.
 • Uzman hekimlerimiz diğer servislerde izlenen hastalarımıza günlük olarak yoğun bir şekilde konsültasyon hizmeti vermekte, bu bağlamda enfeksiyon hastalıkları uzmanının onayına tabi olan antibiyotik istemlerini değerlendirmektedir.
 • Kliniğimizden bir uzman hekim diyabetik ayak konseyinde görevli olup, ilgili branş hekimleriyle birlikte her hafta Cuma günü hastalarımıza hizmet vermektedir.
 • Hastanemizdeki yoğun bakım ünitelerinden birer uzman hekimimiz sorumlu olup, günlük vizitlerle yoğun bakımda izlenen hastalara hizmet vermektedir.
 • Uzman hekimlerimizce hastane genelinde enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda düzenli olarak eğitimler verilmektedir.
 • Görevli uzman hekimlerimiz, enfeksiyon kontrol komitesi yanında merkezi sterilizasyon ünitesi, aşı polikliniği gibi birimlerde de aktif olarak görev yapmaktadır.

İnşaat Onarım, Tadilat

 • Başhekimliğimiz tarafından kliniğimizde uzman hekim odalarının bulunduğu koridordaki dolapların yenilenmesi planlanmaktadır.

 

 

Klinikten Haberler

05 Mart 2022