Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
09 Ekim 2018

Hastanemizde Sosyal Hizmet Birimi bulunmaktadır. Sosyal Servis Birimimiz merkez poliklinik zemin katta
bulunmaktadır. Sosyal hizmet alma gereksinimi olan kişiler sosyal hizmet uzmanı tarafından takip edilir.
Hastaneden hizmet alan,

• Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,
• Engelli hastalar,
• Yoksul hastalar,
• Sağlık güvencesiz hastalar,
• Aile içi şiddet mağduru hastalar,
• İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,
• Mülteci ve sığınmacı hastalar,
• İnsan ticareti mağduru hastalar,
• Yaşlı, dul ve yetim hastalar,
• Kronik hastalar,
• Ruh sağlığı bozulmuş hastalar,
• Alkol ve madde bağımlısı hastalar,
• İl dışından gelen hastalar
• Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar,
Öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar için uzmanlarımız tarafından sosyal

hizmet müdahalesi planlanır ve uygulanır.