Sivil Savunma Birimi
08 Aralık 2023

1. Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
3. Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
4. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin
tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve
korunmalarının takibini yapmak,
5. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle
koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
6. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
7. Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini
yerine getirmek,
8. Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
9. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
10. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını takip
etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek veya denetimini sağlamak,
11. Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine
ilişkin işlemleri yürütmek,
12. Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
13. Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler,
koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile, kurumun denetimine tabi özel
kuruluş personeline eğitim vermek veya verdirmek,
14. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına
sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve
yürütülmesini sağlamak,
15. Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil
durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
16. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını
sağlamak,
17. Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve
Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

18. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst
amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
19. İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
20. Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartları ile hasta ve çalışan güvenliği kapsamında
faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması ve istenilen düzeyde tutulması için yapılan
çalışmaları idare ile eş güdüm halinde yürütür ve gerekli önlemleri alır. Kalite Yönetim
Sisteminin kurumda yerleşmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için ilgili görevleri yerine
getirir; toplantı ve çalışmalara katılır.

SİVİL SAVUNMA EĞİTİM METARYELLERİ

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kbrn Müdahale Rehberi 2023 Tıklayınız
BİYOLOJİK SAVAŞ KORUNMA (TIKLAYINIZ)

DEPREM VE KORUNMA (TIKLAYINIZ)
HALKIN ALACAĞI TEDBİRLER (TIKLAYINIZ)
HORTUM ÇARPMASINDAN ÖNCE YAPILACAK ŞEYLER (TIKLAYINIZ)
İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ (TIKLAYINIZ)
KİMYASAL SİLAH VE KORUNMA (TIKLAYINIZ)
KURAKLIKLA İLGİLİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER (TIKLAYINIZ)
NÜKLEER SAVAŞ VE KORUNMA (TIKLAYINIZ)
SEL VE KORUNMA (TIKLAYINIZ)
SIĞINAKLAR (TIKLAYINIZ)
TOPRAK KAYMASI VE KORUNMA (TIKLAYINIZ)
YANGINDAN KORUNMAK (TIKLAYINIZ)
Deprem Öncesi, Anı ve Sonrası Alabileceğiniz Önlemler

 • Binalar çökerken basitçe ‘çömelen ve korunan’ kişiler istisnasız her defasında ezilerek ölüyorlar. Masa, araba gibi nesnelerin altına giren kişiler her zaman ezilirler.
 • Kediler, köpekler ve bebekler ’in hepsi doğal bir şekilde dizlerini ana rahmindeki gibi karınlarına doğru çekerek kıvrılırlar. Deprem anında sizde bu şekilde kıvrılmalısınız. Bu doğal bir güvenlik ve hayatta kalma içgüdüsüdür. Daha küçük bir boşlukta hayatta kalabilirsiniz. Hafifçe ezilecek ama yanında boşluk yaratacak bir kanepe, geniş büyük bir eşyanın yanında durun.
 • Ahşap evler deprem anındaki en güvenli yapılardır. Sebebi basittir; ahşap esnektir ve depremin zorlaması ile hareket eder. Eğer ahşap bina çökerse geniş yaşam boşlukları oluşur. Ayrıca, ahşap binalar daha az yoğunlukta yıkılış ağırlığına sahiptir. Tuğla binalar ayrı tuğla parçalarına ayrılacaklardır. Tuğlalar birçok yaralanmalara sebep olacaktır, ama ( beton) bloklardan daha az ezilmiş vücutlar yaratırlar.
 • Eğer gece yatakta iken deprem olursa, basitçe yuvarlanarak yataktan düşün. Yatağın çevresinde güvenli bir boşluk oluşacaktır. Oteller müşterilerine deprem anında yatakların yanında yere uzanmalarını salık veren bir uyarı notunu odalarda her kapının arkasına asarlarsa depremlerde çok büyük hayatta kalma oranlarını sağlayabilirler.
 • Televizyon izlerken deprem olursa ve kolayca kapıdan veya pencereden dışarı kaçmak mümkün değilse, kanepe veya büyük bir koltuğun / sandalyenin yanında cenin pozisyonunda kıvrılarak yere uzanın.
 • Bina çökerken kapı kirişlerinin altına geçen herkes ölür. Nasıl mı? Eğer kapının kirişlerinin altına geçerseniz ve kapı kirişi öne veya arkaya doğru düşerse inen tavanın altında ezilirsiniz. Eğer kapı kirişi yana doğru yıkılırsa ikiye bölünürsünüz. Her iki durumda da ölürsünüz!
 • Hiçbir zaman merdivenlere gitmeyin/yönelmeyin. Merdivenler (ana binadan) farklı bir “frekans aralığına” sahiptir; ana binadan bağımsız/ayrı olarak sarsılırlar. Merdivenler ve binanın geri kalanı devamlı olarak birbirine çarparlar, taki merdivenlerin yıkılışı gerçekleşene kadar. Merdivenlere ulaşan insanlar basamaklar yüzünden yaralanırlar. Korkunç şekilde sakatlanırlar. Bina yıkılmasa dahi, merdivenlerden uzak durun. Merdivenler, binanın hasar görmesi en muhtemel kısmıdır. Depremde yıkılmamış olsa dahi, merdivenler bağırarak kaçmaya çalışan insanların aşırı yüklenmesi ile çökebilir. Merdivenler binanın geri kalan kısmı zarar görmemiş olsa dahi her zaman güvenlik açısından kontrolden geçirilmelidir.
 • Binanın dış duvarlarına yakın yerlerde durun, mümkünse dışına çıkın. Binanın iç kısımlarından sa dış kısma yakın yerlerde olmak çok daha iyidir. Binanın dış çevresinden ne kadar içerde olursanız, çıkış yolunuzun kapanma ihtimali o kadar artacaktır.
 • Aynen Nimitz yolundaki katlar arasındaki (yıkılan) blokların meydana getirdiği gibi, deprem anında üst yolun yıkılması ile ezilen araçların içinde bulunan insanlar ezilirler. San Francisco depreminin kurbanlarının hepsi araçlarının içerisinde idiler hepsi öldü. Araçların dışına çıkıp, aracın yanına uzanıp veya oturarak kolaylıkla hayatta kalabilirlerdi. Ölen herkes eğer araçlarından çıkıp, araçlarının yanına oturabilseler veya uzanabilselerdi yaşıyor olabilirdi. Ezilen bütün araçların yanında kolonların direk olarak üzerine düştüğü araçlar hariç 3feet yükseklikte boşluklar oluşmuştu.
 • Enkaz halindeki gazete ofislerinin ve çok miktarda kâğıdın olduğu ofisleri dolaşırken kâğıdın sıkışmadığının/ezilmediği görülmüştür. Kâğıt yığınlarının/kümelerinin etrafında geniş boşluklar bulunur/oluşur.
 •  


İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Sivil Savunma Birimi tarafından Hastane Güvenlik görevlilerine yangın, çıkış sebepleri, alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, yangınlara müdahale ve yangın söndürme tüpünün kullanımı konusunda hayat kurtarıcı bilgiler verildi. Teorik olarak aktarılan bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla uygulamalı olarak gösterildi. Yangın söndürme tüpünü eğitim alan personelin bizzat kullanarak tecrübe etmesiyle tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

tatbikat.jpg

Başlıksız-1.jpg

Hastanemiz sivil savunma birimi tarafımdan yürütülmekte olan hastane afet planı çerçevesinde 35 kişilik yangın söndürme Ekibinin ilk grubu İzmir Büyükşehir belediyesi İtfaiye daire başkanlığından aldığı eğitimleri tamamlamıştır.


İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın kurtarma ve tahliye tatbikatıİKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerine 18 Mart saat 14:00'de
"Yangın Söndürme Eğitimi" verilmiştir.


* 21 MART 2019

İzmir’de  Kamu Hastaneleri içinde ilk defa İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları yangından  korunma ve koruma eğitimi aldı.

İzmir’de  Kamu Hastaneleri içinde ilk defa İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları yangından  korunma ve koruma eğitimi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ile İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından organize edilen eğitimler ile Hastane Yangın Söndürme Ekiplerinin teorik ve pratik olarak aldığı eğitimler 3 gün sürmüştür.

Hastane Başhekim v.  Op.Dr. Recep Gür Ustaoğlu eğitim ile ilgili olarak “ Hastane çalışanlarından gönüllülük esası ile oluşturdukları  yangın söndürme ekiplerinin yangın durumunda ne yapılması konusunda daha bilgili ve kullanacakları malzemeyi de daha verimli kullanmaları adına bu eğitimleri almaları konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ile bir eğitim programı hazırladıklarını, ilk etapta da 19 kişinin bu eğitimleri aldığını belirterek, bir yangın durumunda ekiplerin daha bilinçli olarak hem kendileri hem diğer çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olmaları adına bu eğitim programını destekledikleri ve bu konuda hassasiyet gösteren gönüllü yangın söndürme ekibinde yer alanlar ile   İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne teşekkürleri belirtmiştir.

* 02.04.2019

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından organize edilen Arama ve Kurtarma Eğitimleri 2 grup halinde planlanmıştır.İzmir’de hizmet veren Kamu Hastaneleri içinde ilk kez İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarından oluşturulan kurtarma ekibine bu eğitimler verilmeye başlanmıştır. Beş gün süren eğitimler ile afet ve acil durumlarda ekiplerin daha bilgili olarak kurtarma yapması planlanmıştır. Ekipler 20 kişilik gruplar halinde eğitimlerini almaya başlamıştır.

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sivil Savunma Birim Sorumlusu İkram Özdemir, İzmir İl Afet ve Acil Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen eğitimler ile Hastanemizde olası acil durumlarda kurtarma ekibimizin kurtarma ile ilgili işleri daha profesyonelce yapacak olduklarını ve bu ekipler sayesinde acil durumları daha kısa ve daha sağlıklı bir şekilde bertaraf edecekleri belirtmiştir.
*12.11.2019

İ.K.Ç.Ü. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sivil Savunma Birimi tarafından 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında hastane poliklinikler girişinde bir stand açılmıştır. Stantta afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek, toplumun her ferdinin ve her kesiminin iyi bir eğitim alması ile mümkün olacaktır anlayışı ile hasta, hasta yakınları ve hastane çalışanlarına bilgilendirici broşürler dağıtılmış, hastane tanıtım ekranlarından afetler meydana gelmeden ve geldikten sonra neler yapılması gerektiği konusunda kamu spotları ile  Afet Eğitiminin önemine dikkat çekilmiştir.

 

İ.K.Ç.Ü. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yrd. Op. Dr. Recep Gür Ustaoğlu, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında hastanemizin konuya ne kadar önem verdiğini göstermek ve gün dolayısı ile hasta, hasta yakınları ve hastane çalışanlarının Afet Eğitimine dikkat çekildiğini belirterek, Hastane Yönetimi olarak Sivil Savunma Biriminin aktif olarak çalıştırıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü işbirliği ile hastane çalışanlarından oluşturulan iki Yangın Söndürme Ekibinin hazır bulundurulduğu ayrıca İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile işbirliği ile de hastane çalışanlarından oluşan Arama ve Kurtarma  ekiplerinin oluşturulduğunu belirtmiştir.

1a.JPG

3.JPG
4.JPG

Untitled-3.jpg

Hastanemizin Yangın Söndürme Ekipleri


Hastanemizin Arama ve Kurtarma Ekipleri

İ.K.Ç.Ü. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına yangından  korunma ve koruma eğitimi verilmiştir.
İ.K.Ç.Ü. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Toplantı Salonun’da, Sivil Savunma Birimi tarafından verilen eğitim; sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi ve çalışan personellerin bilgilendirilmesi amacı ile “Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği “uyarınca pandemi şartları gözetilerek iki oturum şeklinde hastane çalışanlarına verilmiştir.

WhatsApp Image 2021-09-23 at 14.52.41 (1).jpeg
WhatsApp Image 2021-09-23 at 14.52.41 (2).jpeg