T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Psikiyatri Kliniği

Güncelleme Tarihi: 25/01/2019

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü ayaktan ve yatan hasta birimleri ile gerek İzmir ili bünyesinde gerekse yakın çevre ve uzak illerden gelen hastalarımıza olmak üzere çok geniş hizmet alanına sahip bir merkezdir. Hastanemiz içinde yer alan ayaktan hasta takip birimlerinde çalışma düzenine göre doktorlarımız tüm mesai saatleri boyunca ayaktan tedavi biriminde hasta muayene ve tedavi hizmetlerini yürütürler. Hastalarımız 182 no lu telefondan MHRS aracılığıyla randevu alarak veya direkt polikliniğimize müracaat ederek poliklinik hizmetinden faydalanabilirler. Ayrıca Basın Sitesi, Narlıdere ve Balçova Semtlerinde yer alan semt polikliniklerinde de birer psikiyatri uzmanımız aracığıyla ayaktan tedavi hizmeti sunulmaktadır. Bu birimlerden Basın Sitesi Polikliniğinde bir çocuk psikiyatrisi uzmanımız çocuk hastalara yönelik hizmet vermektedir.

Açık Psikiyatri Servisi

Servisimiz 24 yatak kapasiteli olup, odalarımız tek veya çift kişiliktir. Tüm hastalarımızın gerekli durumlarda kullanabilecekleri klinik mutfağı, yemek yiyebilecekleri, uğraşı saatlerini değerlendirebilecekleri hobi odası, TV seyredebilecekleri, sohbet edebilecekleri bir salon ve sigara odası mevcuttur.

Kliniğe Kabul

Yeni yatan hastalarımız klinikte ortak kullanım alanlarının tanıtımı ve günlük genel bakımlarında kullanabilecekleri malzemelerin temini konusunda bilgilendirildikten sonra yattıkları süre boyunca tedavilerinden sorumlu olacak doktor ve hemşiresiyle tanışıp görüşmeye alınırlar. Daha sonra çalışan tüm doktor, hemşire ve psikologdan oluşan tedavi ekibince birlikte değerlendirilirler. Bu değerlendirmenin sonunda hastalıkları ve uygulanacak tedavi hakkında bilgilendirilirler.

Kliniğimizde Günlük Yaşam ve Aktiviteler

Kliniğimizde yaşam, sabah 07.00 da kahvaltı ile başlar. Her sabah saat 08.30 da tedavi ekibi ve tüm hastalarımızın katıldığı, genel sorunların konuşulduğu‘’Günaydın Toplantısı’’ndan sonra klinik hemşireleri tarafından müzik eşliğinde rahatlama egzersizleri ve sabah sporu yaptırılır.

Pazartesi günleri, hastalarımızın özgüvenlerini kazanmasına yardım etmek ve günlük yaşam planlarını düzenleyebilmeleri, uygulayabilmeleri amacıyla "Hasta sorumluluk alma toplantısı‘’ yapılır. Bu toplantıda uygun olan hastalarımız klinik düzenlemelerinin yerine getirilmesinde  (çiçeklerin bakımı, çay saati organizasyonu vb.) sorumluluk alırlar.

Kliniğimize kabul edilen hastalarımızın durumlarına göre ziyaret, haberleşme, saatlik veya günlük izinlerinde tedavi ekibinin kararı ile hastaların durumuna göre kısıtlamalar yapılabilir.

Gün içinde hekiminin de uygun gördüğü bahçeye inebilecek durumda olan hastalarımız,  sabah 10. 00- 11.00 ve öğleden sonraları ise 14.00 – 15.00 saatleri arasında hastane kantinine veya bahçesine saatlik izinli olarak çıkabilirler. Hasta ziyaretlerimiz bahçe izni saatlerinde klinik dışında gerçekleşmektedir.    

Klinik programında yer alan ve tüm hastalarımızın katılımı ile Salı günleri 13.15- 13.45 te sosyal içerikli konuların ele alındığı köşe yazıları, makaleleri içeren ‘’Okuma Saati’’ yapılır.

Hastalarımıza Klinik hemşirelerimiz tarafından Perşembe günü 13.15- 13.45te, ‘’Kliniğimizdeki Yaşantının Tanıtımı’’,  ‘’Damgalanma’’, ‘’ İlaç etkileri’’, ‘’Sağlıklı Yaşam’’ , ‘’ Sağlıklı Beslenme’’, ‘’ Uyku ve Önemi ‘’, ‘’ Sigara ve Zararları’’ gibi konuların anlatıldığı ‘’Hasta Eğitim Saati’’ düzenlenir.

Çarşamba günleri hastalarımızın haftalık yoğunluğunu gidermek, motivasyonlarını artırmak,  günlük yaşamlarında kullandıkları veya kullanabilecekleri el maharetlerini yeniden kazandırmak, becerilerini artırmak amacıyla kek, börek, pasta vs. gibi ikramlar hastalarımız tarafından klinik mutfağında hazırlanır. İkramlar tüm ekip ve hastalarımızca toplanılarak tüketilir, daha önceden tedavi ekibince planlanmış şiirler, fıkralar, bilmeceler okunarak, tiyatro ve grup oyunları sunulur. Böylece eğlenceli bir o kadar da dinlendirici ‘’Tatlı Çarşamba’’  yaşanır.

Hastalarımızın duygularını dışavurumlarını kolaylaştırma, beceri kazanmaları, boş zamanı değerlendirmeleri ve tedavilerinin bir parçası olan  ‘’ hobi saatleri’’, tüm hafta boyunca Halk Eğitim Müdürlüklerinden görevlendirilen hobi öğretmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirilir. Bu saatlerde hastanın ilgisine ve becerisine göre müzik, resim, rölyef, ebru, ahşap boyama, takı tasarım vb. etkinlikleri düzenlenir ve yılın belli zamanlarında ise ortaya çıkan tüm ürünler hastanemizde sergilenir.

Hafta Sonu İzinleri

Kliniğimizde yatan hastalarımızın yaşadıkları çevreden uzun süre uzak olmamaları önemli olduğu gibi topluma uyum sağlama, iletişim becerilerini artırma, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaları da tedavi sürecinin birer parçalarıdır.  Bu amaçla,  tedavi ekibi tarafından uygun görülen hastalarımız yakınlarının da gözetimi ve bilgisi dâhilinde, izinli oldukları gün veya saatlerde kullanacakları tedavileri de hazırlanılarak günlük veya saatlik hafta sonu iznine gönderilirler.

Kapalı Psikiyatri Servisi

Kapalı Psikiyatri Servisinde erkek ve kadın hastalarımızın değerlendirme ve tedavileri birbirinden bağımsız bölümlerde sürdürülmektedir. Kadın bölümü 16, erkek bölümü ise 14 yatak kapasitelidir.

Tüm hastalarımızın yemek yiyebilecekleri, uğraşı saatlerini değerlendirebilecekleri, TV seyredebilecekleri, sohbet edebilecekleri çok amaçlı ana salon ve bir sigara odası mevcuttur. Her iki bölümde de ortak kullanılan banyo ve tuvaletler bulunmaktadır.

Kliniğe Kabul

 

Hastalarımızın yatış sırasına poliklinikte değerlendiren hekim tarafından alınır. Acil serviste kapalı servis yatış gerekliliği olan hastalarımız da kapalı serviste yer olması durumunda ac,il servisten kapalı servise yatırılabilir. Kapalı servislerde hastanın yatışa istekli olması beklenmez. Bazı özel durumlarda savcılık kanalı ile zorunjlu yatış yapılabilir. Hastalarımız kliniğe alınmadan önce diğer hastalarımız için risk oluşturabilecek kesici, delici, ilaç, yanıcı, yakıcı vb. her türlü malzemelerden arındırılarak kliniğe alınırlar. Hastalar, klinik hemşiresi eşliğinde yapılan klinik tanıtımından sonra yattığı süre boyunca tedavilerinden sorumlu olacak doktor ve hemşiresiyle tanışıp görüşmeye alınırlar.

Günlük Yaşam ve Aktiviteler

Kapalı Psikiyatri kliniğinde yaşam sabah 07.00 da kahvaltı ile başlar. Her sabah saat 08.30 da tedavi ekibi ve tüm hastalarımızın katıldığı ve gün içersinde genel sorun ve konuların konuşulduğu ‘’Günaydın Toplantısı’’ndan sonra klinik hemşireleri tarafından müzik eşliğinde sabah sporu yaptırılır.  Hastalarımız güne başladıkları ilk saatlerde genel ortam ve kişisel bakımlarını kendilerinin yapabilmeleri için hemşiresi tarafından motive edilirler.

Pazartesi günleri tedavi ekibi tarafından hasta odaları dolaşılarak “günün odası” seçimi yapılır.

Kadın ve erkek bölümlerinde hastalarımıza içecek ihtiyaçlarının karşılanması için “çay saatleri’’ düzenlenmekte ve hastalarımızın durumuna göre gün içinde normal öğün haricinde üç kez ara öğün verilebilmektedir.

Sabah 11.00- 12.00 saatleri arasında “bahçe izni’’ açık olan kadın ve erkek hastalarımız dönüşümlü olarak görevli hemşireler tarafından kliniğimiz için ayrılmış bahçeye indirilirler. Havaların uygun olduğu durumlarda ‘’çay saati ‘’bahçede geçirilir.

 Hastalarımızın beceri kazanmaları, duygularını dışavurumlarını kolaylaştırma, zamanı değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen ve tedavilerinin önemli bir parçası olan  “hobi saatleri’’, tüm hafta boyunca Halk Eğitim Müdürlüklerinden görevlendirilen hobi öğretmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirilir. Bu saatlerde hastanın ilgisine ve becerisine göre müzik, resim, ahşap boyama, takı tasarım vb. etkinlikleri yaptırılır ve yılın belli zamanlarında ise ortaya çıkan tüm ürünler hastanemizde sergilenir.

 

Çarşamba günleri haftalık monotonluğun giderilmesi, hastalarımızın günlük yaşamlarında kullandıkları veya kullanabilecekleri el maharetlerini yeniden kazanma, pekiştirme, hazırlama, motivasyonu artırma gibi becerilerinden biri olan mutfak işlerinden kek, börek, pasta vs. gibi ikramlar erkek ve kadın hastalarımız tarafından ayrı ayrı klinik mutfağında hazırlanır. İkramlar tedavi ekibi ve hastalarımızca toplanılarak tüketilir, daha önceden planlanmış şiirler, fıkralar, bilmeceler okunarak,  grup oyunları oynanarak planlanan Tatlı Çarşamba’’düzenlenir.

Ziyaretler

Tedavi ekibi tarafından değerlendirilen ve görüşmesi uygun olan hastalarımız birinci derece yakınları ile Salı-Perşembe–Pazar günleri kliniğimiz ziyaret alanında dönüşümlü ve kontrollü olarak görüştürülürler.

Hasta Eğitimleri

Tedavi ekibi tarafından planlanan ve klinik hemşireleri tarafından düzenlenen Pazartesi günleri 13.00-14.00 te “Psikiyatri Kliniği Tanıtımı, Sigara ve etkileri, Psikiyatride kullanılan ilaçlar ve etkileri, Uyku Hijyeni, Kişisel Hijyen, Genel Beslenme, Spor ve sağlıklı yaşam, İletişim Becerileri‘’ konulu eğitimler dönüşümlü olarak katılabilen hastalarımıza verilmekte, tedavisi tamamlanmak üzere olan hastalarımıza ise hastaneden çıkmaya hazırlanma, hastalıkla baş etme, ilaç kullanımı ve ilaçların yan etkileriyle baş etme yöntemlerini içeren “Topluma Yeniden Katılım” oturumları yapılmaktadır.

Hafta Sonu İzinleri

Psikiyatri Kliniklerinde yatan hastaların topluma uyum sağlama, iletişim becerilerini artırma ve geliştirme ayrıca fiziksel ihtiyaçlarının karşılamaları da tedavi sürecinin birer parçasıdır.  Kapalı Psikiyatri Kliniğinde yatan hastalarımız, hastalıklarının durumu tedavi ekibi tarafından uygun bulunan yakınlarının da gözetimi ve bilgisi dâhilinde, topluma uyum sağlama, iletişim becerilerini artırma, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kullanacakları tedavileri de hazırlanılarak günlük veya saatlik yakınları refakatinde hafta sonu iznine gönderilirler.

Çalışan Personel

İDARİ SORUMLU

Doç.Dr. AHMET LEVENT METE

A.BİLİM DALI ÖĞR.ÜYESİ

Prof.Dr. LÜTFULLAH BEŞİROĞLU

Doç.Dr. MUSTAFA GÜLEÇ

Doç.Dr. AYBALA SARIÇİÇEK

Doç.Dr. ELİF ORAL

EĞİTİM SORUMLUSU

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Doç.Dr. AHMET LEVENT METE

Doç.Dr. ALMILA EROL STENSTAD

PROGRAM YÖNETİCİSİ

Prof.Dr. LÜTFULLAH BEŞİROĞLU

BAŞASİSTAN

Uzm.Dr. SERHAN IŞIKLI

Uzm.Dr. ESİN EVREN KILIÇASLAN

SORUMLU HEKİM

Uzm.Dr. ADEM BAYRAKÇI

UZMAN TABİB

Uzm.Dr. ADEM BAYRAKÇI

Uzm.Dr. MEHMET IŞINTAŞ

Uzm.Dr. FÜSUN SEVİMLİ BURSALIOĞLU

Uzm.Dr. BEYZA TAŞKIN TOPALOĞLU

Uzm.Dr. CANAN UYSAL

Uzm.Dr. BAŞAK BAĞCI

Uzm.Dr. AYLA YİĞİT

Uzm.Dr. HAKAN TOKUR

Uzm.Dr. ÖZLEM TAŞKAYNATAN

Uzm.Dr. YAKUP YILAN

PRATİSYEN TABİB

Dr. ALİ İLHAN MANAVGAT

ASİSTAN

Ass.Dr. DİCLE ÇALDAR

Ass.Dr. BİLGE TARGITAY

Ass.Dr. GÖKHAN BAHTİYAR

Ass.Dr. ÖZGE YİĞİT

Ass.Dr. MERVE ATILGAN

Ass.Dr. ÖZGE TATLISU

Ass.Dr. GÜLTEN GÜL

Ass.Dr. SELMA YURDAGÜL ATAM ÖRS

Ass.Dr. ÜMMÜ SEDA KURT

Ass.Dr. SELİN DÜŞMEZ

Ass.Dr. ÖZGÜR DÖLEK

Ass.Dr. MERVE KARAKILIÇ

Ass.Dr. NEBİLE NUR DİKMEER

Ass.Dr. SAMET ÖZCAN

Ass.Dr. MURAT ATABAY

Ass.Dr. NEDİM UÇAK

Ass.Dr. İREM ERDOĞAN

Ass.Dr. GÜLSER AYSAL

Ass.Dr. HALE UZUNER SARI

Ass.Dr. BİLGESU DENİZ ARKALI

Ass.Dr. ERDEM UĞURLU

Ass.Dr. MUSTAFA KURT

Ass.Dr. ASLIHAN BİLGE

Ass.Dr. MELTEM İZCİ KASAL

Ass.Dr. CEM İNGEÇ

Ass.Dr. ESRA ÇELİK

Ass.Dr. İBRAHİM DİNÇER

Ass.Dr. MÜŞERREF GÜNDEMİR

Ass.Dr. MEHMET CAN SOYLU

Ass.Dr. ECENAZ DEVECİ

Ass.Dr. ŞULE TEMEL

Ass.Dr. MEHMET EMİN YILDIRIM

HEMŞİRE

HEMŞİRE HAVVA GEZGİN YAZICI

HEMŞİRE AYŞE ÖZYÜREK KARPUZCU

HEMŞİRE SELDA KAPLAN

HEMŞİRE EMİNE PİŞMİŞOĞLU

HEMŞİRE ÖZGÜR YILDIZ

HEMŞİRE ELİF ARI AYDINLI

HEMŞİRE SEVGİ YOLAL

HEMŞİRE ZEYNEP ORDU

HEMŞİRE YELİZ AKTAŞ

HEMŞİRE BİNNUR SÖNMEZ

HEMŞİRE ABUZER GAFFAR TUZCU

HEMŞİRE ÇİĞDEM PEKTAŞ

HEMŞİRE GÜLER AYDIN

HEMŞİRE FİLİZ KONTAŞ

HEMŞİRE YASEMİN AKAY AVCI

HEMŞİRE ECEM AYDENİZ

HEMŞİRE SEVGİ YARAR

HEMŞİRE SELMA DİVRİK

HEMŞİRE MELİHAT ÖZDOĞAN AĞGÜL

HEMŞİRE ŞERİFE GÖKKAYA YILDIRIM

HEMŞİRE KEZİBAN ÖKSÜZ YILDIZ

HEMŞİRE FATMA BARMAK

EBE

EBE (HEMŞİRE YETKİLİ) NURAY TAŞKIN

EBE AYŞE ÜZÜMCÜ NAYMAN

EĞ.GÖR.(VEKALETEN)

Doç.Dr. DEMET GÜLPEK

Doç.Dr. DEMET GÜLPEK

Doç.Dr. NABİ ZORLU

Doç.Dr. NABİ ZORLU

PSİKOLOG

PSİKOLOG TÜLAY DURMAZ

PSİKOLOG GÜZİN UĞUR ATALAY

PSİKOLOG SERAP POLAT

PSİKOLOG DUYGU ŞIRAY

PSİKOLOG LATİF ANIL

PSİKOLOG ERCAN DURMAZ

PSİKOLOG CÜNEYT KILIÇ

PSİKOLOG FUNDA GÜLYÜKSEL

PSİKOLOG SİBEL ERTÜRK TURGUT

PSİKOLOG ZEHRA ATLI

PSİKOLOG HATİCE DOĞDU

EBE(HEMŞİRE YETKİLİ)

EBE (HEMŞİRE YETKİLİ) MEHRİ KULATU

EBE (HEMŞİRE YETKİLİ) SELMA UZAN AYYILDIZ

EBE (HEMŞİRE YETKİLİ) SİBEL KIZILAY

EBE (HEMŞİRE YETKİLİ) HÜLYA ZEYBEK

SORUMLU HEMŞİRE

HEMŞİRE EMİNE PİŞMİŞOĞLU

SOSYAL ÇALIŞMACI

SOSYAL ÇALIŞMACI EDA ÜLGER KARABUĞA

VERİ HAZ.VE KONT.İŞLT.

VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ DİLEK ÖZENSER

HİZMETLİ

HİZMETLİ MUSA ASLAN

VERİ GİRİŞ PERSONELİ

VERİ GİRİŞ PERSONELİ AYŞE SEVİL SEZER

VERİ GİRİŞ PERSONELİ TALİP ERTUNGA METİN

VERİ GİRİŞ PERSONELİ SERPİL ATEŞ

VERİ GİRİŞ PERSONELİ AYTEN ALTUN

VERİ GİRİŞ PERSONELİ MEHMET ÖZÇUHACIOĞLU

ÖĞRETMEN

ÖĞRETMEN İPEK URBAY

ÖĞRETMEN ARZU DAYAN

ÖĞRETMEN METİN DAĞ

ÖĞRETMEN CEYDA BERİL ENDES

ÖĞRETMEN MERVE UYSAL

ÖĞRETMEN DENİZ AYDOĞAN

ÖĞRETMEN NURHAN DOĞAN

ÖĞRETMEN GAYE ÇETİNKAYA