T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gastroenteroloji Kliniği

Güncelleme Tarihi: 11/09/2020

Bir çok alanda yeniliklere öncülük etmesi, ilklere imza atması ve  yapılan işlem çeşitliliği ile Türkiyenin Gastroenteroloji alanında  önde gelen kliniklerinden olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, 1960 yılında Doç Dr Namık Kemal Menteş tarafından Ege Bölgesinin ilk gastroenteroloji kliniği olarak kurulmuştur. Daha sonra Doç Dr Namık Kemal Menteş’in Ege Üniversitesi  Gastroenteroloji Kliniğini kurmuş ve Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğini de 1973 yılına kadar vekaleten yürütmüştür.1975 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalından Uzm. Dr Naci Çalış İzmir Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine şef yardımcısı ve 1986 yılında da klinik şefi olmuştur. Dr Naci Çalış uzun yıllar tek  başına kliniği  yürütmüş, azmi, enerjisi ve bilgisiyle sonradan gelen meslektaşlarına ilham kaynağı olmuştur. 1990 yılında emekli olması ile 1990-1997 yılları arasında Prof.Dr Sadun Koşay klinik şefi olarak görev yapmıştır. Kendisi Dokuz Eylül Üniversitesi’nden gelmiş olup , kliniğe  bilimsellik açısından yeni bir vizyon getirmiştir. 1997 yılında da Doç Dr Belkıs Ünsal açılan şeflik sınavını kazanarak şef olarak atanmıştır ve halen kliniğin eğitim Sorumluluğunu yürütmektedir.

Klinik, çevirisini yaparak ilk Türkçe ‘Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi’ Eğitim El Kitabını yayınlamıştır. Yine ilk ‘Kolonoskopi Atlası’nın da çevirisi tamamlanmak üzeredir. Ayrıca ‘Harrıson’s Principles of Internal Medicine’ın Gastrointestinal Hastalıklar Bölümü yine aynı klinik tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.

2013 yılında Eğitim Merkezi (Training Center) onayı alabilmek için Avrupa Gastroenteroloji ve Hepatoloji Board’una başvuruda bulunmuştur.

Endoskopi Ünitesine ERCP, EUS ve ileri endoskopi için yurt dışından 4, yurt içinden çok sayıda hekime eğitim verilmiş ve halen verilmektedir. Bu hekimler çeşitli üniversitelerde profesör ve doçent kadrolarında çalışmaktadırlar.

Kliniğimizde 4’ü  doçent olmak üzere 10 gastroenteroloji uzmanı, 3 gastroenteroloji asistanı,    toplam 45 yatağı olan 2 klinik,  endoskopi 27 hemşire, 6 bilgisayar elemanı,11 personel personel görev yapmaktadır.

Kliniğimiz Endoskopi Ünitesinde 2017 yılı içinde  1502 adet ERCP ,  5120 adet  Kolonoskopi,                7906 adet Gastroskopi  işlemileri yapılmıştır.

Üniversite öğretim üyesi olarak Prof. Dr Belkıs Ünsal, Doç Dr Elif Sarıtaş, Doç. Dr  Firdevs Topal ,Eğitim Sorumlusu olarak Doç Dr Sinan Akay,  Başasistan olarak Dr. Nafi Yazıcıoğlu, Dr. Sezgin Vatansever, Doç. Dr Cem Çekiç, Uzman Doktor olarak da Dr. Süleyman Günay, Dr. Hakan Çamyar çalışmaktadır.

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ

Gastroenteroloji Kliniği hastane binasının 4 ve 5. katında C bloktadır. Yatan hasta bölümünde 45 hasta yatağının olduğu hasta odaları, hemşire deski, bayan ve erkek hasta tuvaletlerinin yanı sıra hemşire ve sorumlu hemşire odaları bulunmaktadır. Doktor odalarının olduğu arka koridorda ise toplantı odası, klinik sekreteri, mutfak ve personel tuvaletleri de yer almaktadır.

Klinikte daimi olarak çalışan hekimler (eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, uzman doktorlar, asistan doktorlar, pratisyen hekim), hemşireler (sorumlu hemşire ve hemşire), bilgisayar elemanı, hizmetli ve temizlik personeli haricinde zaman zaman rotasyonerler, kursiyerler ya da stajyerler de bulunabilmektedir. 

Kliniğimiz 1960 yılında Doç Dr Namık Kemal Menteş tarafından kurulmuştur. Doç Dr Namık Kemal Menteş, 1961 yılında kurulan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları Kliniğine geçmiş Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğini de 1973 yılına kadar vekaleten yürütmüştür. Bu süre boyunca Sağlık Bakanlığının onayı ile İzmir Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlanmıştır.1975 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalından Uzm. Dr Naci Çalış İzmir Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine şef yardımcısı ve 1986 yılında da klinik şefi olmuştur. Dr Naci Çalış’ın 1990 yılında emekli olması ile 1990-1997 yılları arasında Prof.Dr Sadun Koşay klinik şefi olarak görev yapmıştır. 1998 yılında da Doç Dr Belkıs Ünsal açılan şeflik sınavını kazanarak şef olarak atanmıştır ve halen kliniğin eğitim sorumluluğunu yürütmektedir.

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ:

Tanısal ya da terapötik girişimsel endoskopik işlemlerin yapıldığı kliniğimizin endoskopi ünitesi poliklinik binasının 3 katında yer almakta, içerisinde işlemlerinin yapıldığı işlem odaları, işlem sonrası derlenme odası, cihaz yıkama odası, çalışan dinlenme odası, hemşire giyinme odası, tuvaletler ve kayıt deski bulunmaktadır. Endoskopi ünitemizde birisi ERCP’de diğeri ise endoskopi ve EUS’da olmak üzere 2 ayrı anestezi ekibi çalışmakta olup işlemler anestezi eşliğinde yapılabilmektedir.

Bu bölümde yapılan tetkikler;

 • Endoskopi (nasal endoskopi, narrow band imaging (NBI),kromoendoskopi)
 • Enteroskopi (çift balon)
 • Kolonoskopi
 • Fleksibl sigmoidoskopi
 • Rektoskopi
 • ERCP
 • Endoskopik USG
 • Standart ve doppler USG
 • Endoskopik submukozal diseksiyon

Tanısal ve terapötik endoskopik işlemler;

 • Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması
 • Özofagus darlıklarında buji ve balon dilatasyonu
 • Özofagus varislerinde band ligasyonu, skleroterapi
 • Gastrik varislerde siyanoakrilat tedavisi
 • Kanayan lezyonlarda Skleroterapi
 • Polipektomi
 • Argon koterizasyon, hemoklip uygulanması
 • Malign darlıklarda stent uygulanması
 • Pilor stenozunda balon dilatasyonu
 • Malign ve prmalign lezyonlarda endoskopik subnmukozal diseksiyon (ESD),
 • Uygun lezyonlarda Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)
 • POEM (peroral endoskopik myotomi)

  Tanısal ve terapötik kolonoskopik işlemler

 • Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması
 • Polipektomi
 • Sklerotepi
 • ESD
 • EMR
 • Darlıklarda dilatasyon gibi işlemler
 • Kanama sırasında skleroterapi ve hemoklip uygulaması yapılmaktadır.

        ERCP işleminde;

Safra ve pankreatik kanalların görüntülenmesi

Koledoka EST (endoskopik   sfinkterotomi) yapılması

Koledoktan taş çıkarılması,

Safra kanalı darlıklarında stent yerleştirilmesi

Safra kanalı darlıklarınının balon ile dilatasyonu

Nazobiliyer stent takılması

Pankreatik

Endoskopik USG’de;

 • Tanısal görüntüleme ve biyopsi
 • Pankreas kistlerinde kistogastrostomi
 • Kronik pankreatit ve pankreas malignitesinde çölyak blokaj yapılmaktadır.
 • Endosonografik biliyer drenaj işlemleri

Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) ve Endoskopik Mukazal Rezeksiyon (EMR) ünitesi

Gastrointestinal Sistemdeki premalign ve malign erken evre lezyonların endoskopik olarak çıkarılması

       Ayrıca;

 • USG eşliğinde karaciğer biyopsisi, kitle biyopsisi ve parasentez

 • Hemoroid band ligasyonu ya da skleroterapi uygulanması,

 • PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) açılması perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK)
 • Laparoskopik periton biyopsisi yapılan diğer işlemlerden bazılarıdır.

Gastroenteroloji Polikliniği

Poliklinik birimi, poliklinik binasının birinci katında bulunmakta olup içerisinde 6 hasta muayene odası,  bir motilite laboratuvar odası ve çalışan tuvaletleri bulunmaktadır. Günlük ortalama poliklinik sayımız 300-400 arasındadır. Bu sayının içinde her gün bakılan normal hasta muayenesi haricinde spesifik poliklinikler de yürütülmektedir.

Spesifik poliklinik günleri şu şekildedir:

 • Hepatit C; Salı ve Cuma
 • Karaciğer sirozu ve Hepatit B; Pazartesi,Çarşamba ve Cuma,
 • İltihabi barsak hastalıkları; Pazartesi,Çarşamba ve Cuma
 • İrritabl Barsak Sendromu (İBS) Salı
 • Pankreas hastalıkları polikliniği; Salı ve Perşembe

                                                                           Poliklinik girişi

Motilite Laboratuvarında randevu sistemiyle anorektal manometri, özofageal manometri tetkikleri ve pH metre uygulaması yapılmaktadır.Ayrıca kolon transit zamanı ölçümleri yapılmaktadır.  Gastroözofageal reflü Konseyine hasta çıkaracak bölümler için motilite tetkiklerinin tümü yapılmaktadır.

Çalışma ve Eğitim  Programımız:

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri öğle arasında seminer, vaka sunumu ve literatür saati yapılmaktadır..

Cuma günleri saat 11.00-12.30 arasında kliniğimiz toplantı salonunda Hepatobiliyer Konsey yapılmakta ve  bu konseye hastanemiz cerrahi klinikleri, ile yine hastanemiz radyoloji, patoloji, onkoloji ve girişimsel radyoloji klinikleri katılmaktadır.

On beş  günde bir Çarşamba günleri saat 15.00-16.00 arasında  kliniğimiz toplantı salonunda Gastroözofageal Reflü Konseyi yapılmaktadır. Bu konseye Cerrah, KBB uzmanı, Göğüs uzmanı ve Psikiatrist katılmaktadır.

Asistanlar, eğitim sorumlusunun belirlediği program gereği kliniğin birimlerinde ve spesifik polikliniklerde rotasyon usuluyle çalışırlar. Asistan karneleri doldurulmakta ve asistanlara eğitim süreleri boyunca 3 kez yazılı sınav yapılmaktadır.