T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nefroloji Kliniği

Güncelleme Tarihi: 25/01/2019

NEFROLOJİ KLİNİĞİ

Nefroloji Kliniği 2001 yılında kurulmuş olup, hastanenin altıncı katında hizmet vermektedir. Her biri iki yataklı odalarda olmak üzere toplam 21 hasta yatağına sahiptir. Kliniğimizin bünyesinde Böbrek Nakli, Akut (Acil) Hemodiyaliz, Kronik Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Üniteleri bulunmaktadır.

Kliniğimizde, dört Nefroloji Uzmanı, bir yan dal asistanı ve altı hemşire ile hizmet verilmektedir.

2017 yılı içerisinde toplam 687 yatış ve 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde de 238 yatış olmuştur. Yatak doluluk oranı % 90’ın üzerindedir.

Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz ünitelerimizde, yılda 4 kez olmak üzere sertifikalı kursiyer eğitimi verilmektedir. Ayrıca diyaliz resertifikasyon sınavı yapılmaktadır.

Böbrek Nakli Ünitesi:

Organ Nakli Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren böbrek nakli  Cerrahi Kliniği ile ortak olarak, kliniğimizde 2007 yılından bu yana başarı ile yapılmaktadır. Ünitemizde üç adet odada beş yatak ile böbrek nakil hizmeti sürdürülmektedir. Yeni nakil olmuş hastalar ile takipli hastaların tedavileri bu ünitede yapılmaktadır.

Ünitede, bir Organ Nakli Koordinatörü ve iki Nefroloji hemşiresi hizmet vermektedir.

2017 yılı içerisinde beşi canlı vericiden,  beşi kadavradan olmak üzere toplam 10 adet böbrek nakli yapılmıştır. Halen 65 takipli hastası bulunmaktadır.

 Akut (Acil )Hemodiyaliz Ünitesi:

Akut (Acil) hemodiyaliz ünitesinde, Nefroloji Kliniğinin içinde 11 Adet Negatif, 1 Adet Hepatit B + ,1 Adet Hepatit C+ , 13 adet sabit cihaz, 5 adet seyyar cihaz, 3 adet seyyar su sistemi olmak üzere toplam 18 adet hemodiyaliz cihazı ile 7/24 saat hizmet verilmektedir. Seyyar hemodiyaliz cihazları ile tüm yoğun bakım birimleri ve yerinde diyalize alınması gereken hastalara servislerinde yatak başı diyaliz hizmeti verilmektedir. Bu hizmetler on adet hemşire ve bir adet diyaliz teknikeri ile sürdürülmektedir.

Ünitede aylık ortalama 550-600 seans hemodiyaliz yapılmaktadır.  Hizmet kapasitesini arttırabilmek için 3 adet cihaz alımına çıkılmıştır.

Kronik Hemodiyaliz Ünitesi:

Ünitede, hastane bahçesinde ayrı bir binada, 19 adet negatif, 1 adet Hepatit C+ , 1 adet HIV+  toplam 21 cihaz ile 80 hastaya ayaktan hemodiyaliz hizmet verilmektedir. Hastalara, üç hemodiyaliz servis aracı ile evlerinden alınıp, evlerine bırakılacak şekilde servis hizmeti sağlanmaktadır.

 10 hemşire, bir tekniker ve iki diyaliz hekimi ile hizmet devam ettirilmektedir.

Ünitede aylık ortalama 950-1000 seans hemodiyaliz yapılmaktadır. Hizmetin verimliliği için 7 adet hemodiyaliz cihazı alımına çıkılmıştır.

Periton Diyaliz Ünitesi:

Nefroloji Kliniği içinde faaliyet gösteren Periton Diyaliz Ünitesinde ayaktan takipli 21 periton hastası bulunmaktadır. Takipli hastalar ve ayrıca hastaneye yatan periton diyaliz hastalarına da 1 periton hemşiresi ile 7 /24 saat hizmet verilmektedir.

 

A.BİLİM DALI ÖĞR.ÜYESİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ZEKİ SOYPAÇACI

İDARİ SORUMLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ZEKİ SOYPAÇACI

EĞİTİM SORUMLUSU

PROGRAM YÖNETİCİSİ

Doç.Dr. İSMAİL RIFKI ERSOY

EĞİTİM GÖREVLİSİ

UZMAN TABİB

Uzm.Dr. İBRAHİM ERTEKİN

PRATİSYEN TABİB

Dr. LEYLA ŞAHİN OKUNAKOL

Dr. MEVLÜT ÖZBAHÇE

Dr. CAFER TAYYAR KIZIL

Dr. MEHMET BAHADIR KURAL

ASİSTAN

Ass.Dr. TÜRKAN DİZDAR CANBAZ

HEMŞİRE

HEMŞİRE SAADET YILMAZ

HEMŞİRE JALE DENİZ AYDEMİR

HEMŞİRE ELÇİN BAKAN GAYTAN

HEMŞİRE GÖZDE ÜNAL

HEMŞİRE ELİF YILMAZ

HEMŞİRE FATMA TURANLI UYANIK

HEMŞİRE KAMİLE YETKİN

HEMŞİRE RUKİYE PINAR TÜRKEL

HEMŞİRE İLKNUR GÜRÜN

HEMŞİRE HÜSEYİN AKİSTANBULLU

HEMŞİRE AYŞE AKTAŞ

HEMŞİRE GÜLDANE GÜNBULUT

HEMŞİRE ÜMMÜ ÇIRAK TAVAS

HEMŞİRE SERAP ŞEKER

HEMŞİRE GÜLİZAR SERT

HEMŞİRE FİGEN DOĞAN ÇELEBİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

SAĞLIK TEKNİKERİ AHAT DOĞU KARAKURT

EĞ.GÖR.(VEKALETEN)

Doç.Dr. İSMAİL RIFKI ERSOY

Doç.Dr. ATİLLA ÜZÜM

Doç.Dr. ATİLLA ÜZÜM

DOKTOR

Dr. EMRE SERTEN

Dr. KEZİBAN TÜMTÜRK

Dr. MÜGE ESEN

DİYALİZ TEKNİKERİ

SAĞLIK TEKNİKERİ OĞUZ GÖKHAN ÖNCÜ

SAĞLIK TEKNİKERİ NURGÜL AVCI KARAKUŞ

YANDAL UZMANLIK EĞİTİMİ

YANDAL. AST. BELMA GÖKÇEN

SORUMLU HEMŞİRE

HEMŞİRE SERAP ŞEKER

VERİ GİRİŞ PERSONELİ

VERİ GİRİŞ PERSONELİ GÜLÜZAR AKBAY

VERİ GİRİŞ PERSONELİ AYŞE BUDAK