T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

“Hemşirenin Eğitimci Rolünün Toplum Üzerine Etkisi” Sempozyumu

Güncelleme Tarihi: 19/04/2019

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “Hemşirenin Eğitimci Rolünün Toplum Üzerine Etkisi”  Sempozyumu düzenlenmiştir.

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyat Konferans Salonunda “Hemşirenin Eğitimci Rolünün Toplum Üzerine Etkisi” sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyuma Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik fakültesi Öğrencileri, İl içerisinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan hemşireler ile Hastane çalışanları katılmıştır.
3 (1).jpg
Sempozyum açılış konuşmasında konuşan İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma İncekara Aydın; “ İnsan yaşamında sağlık en değerli kavramdır. Bireylerin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlık düzeylerini yükseltme ekonomik gelişmişlik kadar nitelikli eğitimi de gerekli kılmaktadır. Hemşireler, verecekleri sağlık eğitimiyle, bir yandan, birey, aile ve toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi ve sürdürmeyi; diğer yandan birey, aile ve toplumu potansiyel  tehlikelerden korumayı amaçlamaktadırlar. Sempozyumu düzenleme amacımız, geçmişten günümüze, hemşirenin eğitimci rolüyle ilgili yaklaşımları ve gelişmeleri değerlendirmek, eğitici rolün hemşirelik mesleğine sağladığı katkıları ortaya koymak, geleceğe yönelik yapılması gerekenleri konuşmak ve tartışmak bu konuya dair deneyimleri olan meslektaşlarımızın görüşlerini paylaşmak için ortam yaratmaktır tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Aydın’ın konuşmasının ardından konuşmalarını yapan İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim v. Op. Dr. Recep Gür Ustaoğlu “Sağlık, hem insanın sağlığına hitap etmekte hem de toplumun sağlık ile ilgili eğitimi ile tamamlanmaktadır. Bu görevi üstlenenlerin en başında da hemşireler yer almaktadır. Hemşireler, hem hastane içerisinde birim ve kliniklerinde hem de sahada halk sağlığı hizmetleri olarak hastaların evlerine gidip toplumu sağlık ile ilgili aydınlatmaktadırlar. Son yıllarda televizyonda yayınlanan bazı programlarda sağlık ile ilgili olarak gerçek dışı bilgiler verilmektedir. Bunun yanında internette paylaşılan sağlık ile ilgili bilgilerin çoğunun da yanlış olduğunu gözlemlemekteyiz. En doğru bilgi yine sağlık eğitimi almış olan, insanlara ilk ve daha sık temas eden hemşireler tarafından verilmektedir. Böyle bir toplantının hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarına faydalı olması dileyerek katılımcılara ve bu sempozyumu düzenleyenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Op. Dr. Ustaoğlu’nun konuşmalarının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal ise konuşmalarında “Halkın eğitiminde sağlıkçılar yadsınamaz. Köylere kadar uzanan devletin bir kolu da  sağlıkçılarımızdır. Sağlıkçılar içinde de hemşireler en önde gelmektedir. Eğitim toplantılarında güncel bilgi olmasında yarar vardır. İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim konusunda dün de bugün de fark yaratmaktadır. Sempozyumu düzenleyenlere teşekkür ederken katılımcıların da bu sempozyumdan istifade etmesini umuyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Anıl Esen ise konuşmasında sempozyumun konusunun hemşirelerin eğitimci rolünün toplum üzerinde etkileri olsa da kendisinin hemşirelerin pratikte hekimlerin eğitimi üzerine etkileri ile ilgili konuşacağını belirterek, Tıp Fakültesini bitirip mesleğine, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başladığını, Ameliyathanelerde bir çok şeyi ilk önce hekimlerden ziyade hemşirelerden öğrendiğini belirterek bu sempozyumlarla hemşirelerin daha da bilgili olacaklarını belirtmiş, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etmiştir.

Sempozyum dört oturumda gerçekleşmiş ve hemşireyi görünür kılan özellikler nelerdir?, Hemşirelerin eğitimci rolü nasıl olmalıdır?, Dünyada hemşirelerin toplum üzerindeki rollerini görünür kılmak için neler yapılmış, İzmir hastanelerinde eğitim programları ve mevcut durum, Hemşirelerin eğitimci rolünün ekibin başarısını nasıl etkilediği, hastanın yaşamına nasıl etkide bulunduğu konuları ile, Menopoz Okulu, Gebe Okulu, Diyabet Okulu, Palyatif Hasta Okulları hakkında konuşmacılar, katılımcılara sunumlarını yapmışlardır.Sempozyum konuşmacı ve katılımcılara belgelerinin verilmesi ile sonlanmıştır.
a1.jpg