Dr. AYŞE YÜCE
02 Kasım 2018

Diyabetik hastalıkların takibi

Kronik hastalıkların izlemi

Ayrışmamış hastalıkların izlemi

Yaşlı hasta izlemi

Meslek ve çevresel hastalıkları