T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Güncelleme Tarihi: 07/10/2019

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, hastanemiz B blokta, 2. ve 4. katında bulunan toplam 31 adet genel ameliyathane salonu, zemin katta bulunan 3 adet kalp damar cerrahisi ameliyathanesi ve kalp nakil merkezi olmak üzere üzere toplam34 adet ameliyathane salonu, 2 adet preoperatif ünite, 2 adet post-operatif derlenme ünitesi, 31 yataklı 3. basamak Reanimasyon ünitesi, preoperatif hasta değerlendirmesi için 4 adet Anestezi polikliniğe ek olarak Hatay ek hizmet Binasında hizmet veren Algoloji polikliniğinden oluşmaktadır.

Ameliyathane dışında da gastrointestinal endoskopik girişimlerde, ERCP ünitesinde, girişimsel radyoloji ünitesinde, kardiyoloji kliniği girişimsel anjiografi ünitesinde sedasyon ya da anestezi uygulamaları rutin pratikte yapılmaktadır.

Kliniğimiz, Katip Çelebi Üniversitesi kadrosunda yer alan 3 öğretim üyesi (2 profesör, 1 doktor öğretim üyesi), Ayrıca Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosunda yer alan ikisi doçent olmak üzere, 5 eğitim görevlisi, 1’i doçent 16 uzman hekim, 16 asistanhekim, 2 yoğun bakım yan dal asistanı,47 anestezi teknisyeni, 66 ameliyathane hemşiresi, 20 preop ve post op hemşiresi ve 96 personel ile hizmet vermektedir.

Amacımız, hastanın anestezi uygulaması öncesinde klinik durumunun belirlenerek anestezi yönteminin saptanması, hastanın anestezi yöntemi hakkında bilgilendirilerek, anestezi uygulanması sırasında organ ve sistem fonksiyonlarının uygun koşullarda sürdürülmesi ve anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında hastanın ağrı duymasını engellenmesi ve giderilmesidir.

Hastanemizde kliniğimizde bulunan  asistan hekimlerimize yönelik  genel cerrahi,  laparoskopik cerrahi, genitoüriner ve sistoskopikcerrahi,kulak boğaz burun cerrahi girişimleri,obstetrik ve jinekolojik girişimler,beyin ve sinir cerrahi girişimleri,ortopedik cerrahi girişimler,oftalmik cerrahi, kardiyovasküler cerrahi  girişimlerde uygulanacak anestezi yöntemleri,yoğun bakım ünitesinde hasta takibi için gerekli olan tıbbi bilgiler konusunda pratik ve teorik eğitim programları bulunmaktadır.

 ÇALIŞMA ALANLARI

Genel Anestezi

Rejyonel Anestezi

Ameliyathane Dışı Anestezi

Algoloji

Yoğun Bakım

Kalp Cerrahisi

YAN DAL OLANAKLARI

Yoğun Bakım

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri : Prof.Dr.Murat Aksun

                                                      Prof.Dr. Mehmet Kızılkaya

                                                      Dr.Öğr.Üyesi Senem Girgin

Anabilim Dalı Başkanı / Program Yöneticisi:  Prof. Dr. Murat Aksun

İdari Sorumlu:  Uz.Dr. Nagihan Altıncı Karahan

Eğitim Görevlileri: 

Uz.Dr. Nagihan Altıncı Karahan

Uz.Dr. Hüseyin Serdar Savacı

Uz.Dr. Gülçin Önder Aran

Doç.Dr. Kaan Katırcıoğlu

Doç.Dr. Murat  Yaşar Özkalkanlı

Doç.Dr. Derya Arslan Yurtlu (Vekaleten Eğitim görevlisi)

Uzmanlar

Doç.Dr. Mensure Çakırgöz

Uz.Dr.Uğur Özgürbüz

Uz.Dr. Noyan Koroğlu

Uz.Dr.Atilla Şencan

Uz.Dr.Lale Van Koroğlu

Uz.Dr. Aynur Atay

Uz.Dr. Keziban Bostan Oral

Uz.Dr. Serap Öztürk Hasdemir

Uz.Dr. Sinem Karagöz

Uz.Dr. Filiz Özkan

Uz.Dr. Yavuz Onay

Uz.Dr. Yakup Çelik

Uz.Dr. Ali Şahin

Uz.Dr. Merve Ünal

Uz.Dr. Erdem Yaşar

Yan Dal Asistanları

Yan Dal As. Dr. Ömürhan Saraç

Yan Dal As. Dr. Ahmet Arıkanoğlu

Yan Dal As. Dr. Yıldız Tezel Baydar

Asistanlar

As. Dr. Birgül Karaduman

As.Dr. Mehmet Ali Coşar

As.Dr. Seval Kılbasanlı

As.Dr. Ezgi Balıkoğlu

As.Dr. Nurdan Süzen Sungur

As.Dr. Esin Çetingöz

As.Dr. Gökçe Kızılkale Kayıkçı

As.Dr. Elif Gözde Doktaş

As.Dr. Büşra Ceran Serçe

As.Dr. Ahmet Sait Çetinkaya

As.Dr. İrem Gür

As.Dr. Ozan Sanlı

As.Dr. Gizem Baş

As.Dr. Ahmet Salih Tüzen

As.Dr. Merve Eker

As.Dr. Sevinç Güven

As.Dr. Dilek Bayten