T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Servis

Güncelleme Tarihi: 02/11/2018

Acil Servis

ÇALIŞMA ALANI

Kliniğimizde acil triaj kodlarına uygun kırmızı,sarı, ve yeşil olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Ancak fonksiyonel olarak Monitörlü Birim, Bakı Birimi, Hızlı Bakı Birimi ve Travma Birimi olarak 4 ana alandan oluşmaktadır. Acil Servisimize başvuran hastalar Triaj birimi tarafından karşılandıktan sonra şikayetlerine göre ilgili bölümlere yönlendirilmektedir.Ayrıca kliniğimizde   1 adet Resusitasyon Odası, 2 adet İzolasyon Odası 1 Adet Dekontaminasyon Odası 1 Adet Enjeksiyon Odası bulunmaktadır.Bunlarla birlikte Günübirlik yatış amaçlı hastaların yatarak tedavi edildiği Acil Tıp Kliniği 10 yatağı ile hizmet vermektedir.

AĞIRLIKLI HASTA PROFİLİ

Hastanemizde hemen hemen tüm branşlardaki hasta profilleri muayene edilmektedir ancak  yoğun olarak kırmızı ver sarı kodlu hastalar bakılmaktadır.İl içinde çeşitli hastanelerle aylık nöbet usulü değişimli şeklinde el mikro cerrahi hizmeti de verilmektedir.çeşitli il ve ilçelerden girişimsel işlemler için yoğun olarak hasta sevki kabul edilmektedir.

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRESİ

Poliklinikler 24 saat hizmet vermektedir.Başvuru yapan hastaların Acil Servise geldiği andan itibaren polikliniğe yönlendirilmesi, muayene, tetkik işlemleri, tedavileri ve taburculuk işlemleri aşağıdaki birimlerce yapılmaktadır.

Triaj Birimi

Özel araçla gelmesine rağmen yardıma ihtiyacı olan veya 112 acil servis Ambulansı ile Acil Servise başvuran hastalar, hasta yönlendirme personeli tarafından karşılanır.

Hastaların kayıt ve kabul işlemleri; hastanın kendisi, hasta yakınları, yönlendirme personeli veya 112 acil ambulans görevlilerinin hasta kayıt birimine başvuruları ile yapılır.

Triaj bölümünde çalışan hasta kayıt birimi bilgi işlem personeli; sosyal güvence gözetmeksizin hastaların ilk kaydını T.C kimlik numarası ile yapar. Aynı zamanda hastalar
triaj görevlisi tarafından değerlendirilir. Triaj görevlisi, hastaların şikayet ve klinik durumlarına göre triaj uygular.Triaj işleminde; hastalara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah
kodlar verilir. Bu kodlandırma işlemi triaj görevlisi tarafından yapılır. Hastalara triaj sistemine göre verilen renk kodları, eş zamanlı olarak Acil Servis poliklinik
bilgisayar ekranında da görülebilir. Triaj görevlisi ve yönlendirme personeli, hasta ve yakınlarını triaj işlemi hakkında bilgilendirir. 112 veya özel ambulans ile
getirilen hastalar; kayıt ve triaj uygulamasından sonra ambulans ekibiyle hasta yönlendirme personelinin refakatinde acil poliklinik doktoruna götürülür.

Yeşil ve sarı kod verilen hastalar, acil poliklinik doktoru tarafından muayene edilir. Kırmızı ve siyah kod verilen hastalar, yönlendirme personeli eşliğinde
zaman kaybedilmeden resüsitasyon odasına götürülür.

Başka merkezlerden hasta gönderilmek istendiğinde, ilgili bölümün onayı alınarak ve hastanın yatacağı servis belirlenerek kabul edilir. Sevki kabul edilen hasta
hakkında ilgili hekim tarafından Acil Servis sorumlu hekimine bilgi verilir. Bu hastaların kabul evrakı hastanın naklini kabul eden ilgili branş hekimi tarafından veya onun bilgisi dahilinde imzalanır.Kabul yapılmadan getirilen hastalar uygun bir yere nakledilene kadar acil serviste takip edilir.

Acil muayene odalarına yönlendirilen hasta için hastayı ilk gören hekim tarafından, acil servis muayene kartı eksiksiz olarak doldurulur. Tüm tetkikler bilgi işlem sisteminden istenilir. Hasta, poliklinik hekiminin talimatı doğrultusunda yönlendirme personelince tetkik, tedavi ve gözlem için ilgili birimlere götürülür.

Acil gözlem birimlerinde, hastalar kabul edildikten sonra, birim sorumlusu hemşirelerce hastalara tanıtıcı ve üzerinde hasta barkodunun yapıştırıldığı bileklikler takılır.Gözlem birimine yönlendirilen hastalar, gözlem birimindeki hekim tarafından tekrar değerlendirilir, hasta kartında önerilen tedavi, gözlem hekimi tarafından onaylandıktan sonra hemşire tarafından uygulamaya konulur.Gözlem biriminde tedavisi tamamlanan hastalar acil servis nöbetçi uzmanının onayı ve kaşesi ile taburcu edilir.Gözlem birimindeki hastalardan istenilen ek radyolojik tetkikler gerekli görüldüğü takdirde ilgili birimlere hasta yönlendirme personeli refakatinde gönderilir. Gözlem biriminde alınan kan örnekleri görevli personel tarafından laboratuara teslim edilir.

Gözlem Birimlerinde her sabah 08:00 de Acil Tıp Uzman Hekimi eşliğinde, hafta sonu, sabah ve tüm akşam viziteleri saat 17:00 de Acil Servis Nöbetçi Uzman Hekimi eşliğinde yapılır. Devir sırasında, tüm hastaların isim, tanı ve devredilen hekim bilgilerini içeren devir formu düzenli bir şekilde yazılır.

Gözlem Odaları

Triaj bölümünde yeşil ve sarı kod verilen hastaların tedavileri acil uzman doktor tarafından yazılır ve gözlem
odasına yönlendirilir ve hasta servisIMG_7458.JPG
hemşireleri tarafından karşılanır vitalleri alınır, doktorun verdiği order uygulanır.

Acil doktoru tarafından sürekli vizit yapılarak stabil hale gelen hastaların doktor kararı ile externe edilir yatış endikasyonu konulanların servislere yönlendirme
elemanları tarafından transferi yapılır.

Resüsitasyon Odası

Kırmızı veya siyah kod verilen hastalar yönlendirme personeli refakatinde hızla resüsitasyon birimine götürülür. Hastanın kaydı daha sonra yapılır. Resüsitasyon doktoru
hızla hastayı değerlendirir, müdahale yapılırken sorumlu hekim veya acil servis nöbetçi uzmanına haber verilir. Hastanın radyolojik tetkikleri entübe hastalarda
taşınabilir solunum cihazına bağlı halde tamamlanır.Müdahalesi yapılan ve gerekli konsültasyonları tamamlanan hastaların yoğun bakım yeri, ilgili bölüm doktoru
tarafından ayarlanır. Hastane içerisinde uygun yatak bulunmaması durumunda sevk için diğer hastaneler ile görüşmeler yine ilgili bölüm tarafından yapılır. Nöbetçi
acil uzmanı ve nöbetçi şef de koordinasyonu sağlar.Ventilatör ihtiyacının olması durumunda durumdan acil uzmanı ve nöbetçi gözlemci hemşire haberdar edilir ve
ventilatör ihtiyacı karşılanır. Ventilatör bulunmaması durumunda sevk için diğer hastaneler ile görüşmeler yapılır.Yoğun bakım veya ventilatör ihtiyacının
karşılanmasında sorun yaşanması halinde mesai saatleri içerisinde acil servisten sorumlu başhekim yardımcısı, mesai saatleri dışında nöbetçi şeflere haber verilir.

Kan Alma Odası

Acil servis gözlem odasında ayaktan başvuran hastaların kanları alınmaktadır.

EKG ve Enjeksiyon Odası

Acil servise başvuran hasta gözlem odasında EKG ve enjeksiyon için bir alan oluşturulmuştr

Cerrahi Müdahale Odası

Travma biriminde  yaralanmalar için oluşturulmus acil cerrahi müdahele alanı mevcuttur.

Müşahade Odası

Acil servis takip ve tedavileri devam edecek hastaların tedavi hizmeti vermek için 21 acil müdahele sedyesi bulunan ayrı bir alanda mevcuttur.

Dekontaminasyon Odası

Ayrıca tanıları konulmamış solunumi damlacık ve temas ile izolasyon gerektiren hastaların alındığı özel bir havalandırmayla desteklenen bir oda bulunmaktadır.

İzolasyon Odası

Çoğunlukla psikiyatrik hastalıkları bulunan ve saldırganlık ile başka hastalara zarar verme ihitmali olan hastaların müşahade altında tutulduğu odalardır. Hastaların gerekli ise tespiti ve doktor ile özel olarak görüşme muayene olma imkanı sağlar.

Acil Tıp Personeli

A.BİLİM DALI ÖĞR.ÜYESİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ UMUT PAYZA

Doç.Dr. FATİH ESAD TOPAL

İDARİ SORUMLU

EĞİTİM SORUMLUSU

EĞİTİM GÖREVLİSİ

PROGRAM YÖNETİCİSİ

UZMAN TABİB

Uzm.Dr. ZEYNEP KARAKAYA

Uzm.Dr. REZAN TAHTACI KARAALİ

Uzm.Dr. İSMAİL EREN AKÇAY

Uzm.Dr. AHMET KAYALI

Uzm.Dr. GÜLDEHEN ŞENTÜRK

Uzm.Dr. GÜNER YURTSEVER

Uzm.Dr. ADNAN YAMANOĞLU

Uzm.Dr. GİZEM AYDINOK AKÇAY

Uzm.Dr. NİMET BİLAL ERDEM

Uzm.Dr. MERVE GÜNEŞ

Uzm.Dr. AHMET UZUN

Uzm.Dr. PINAR YEŞİM AKYOL

Uzm.Dr. HÜSEYİN ACAR

Uzm.Dr. EJDER SAYLAV BORA

PRATİSYEN TABİB

Dr. DİLEK KAYABAŞI

ASİSTAN

Ass.Dr. ÖZLEM VURAL

Ass.Dr. HAYDAR KARAHAN

Ass.Dr. ELİFE NUR GÖREN

Ass.Dr. MURAT ÇALIŞKAN

Ass.Dr. İMGE ÇAĞIN İŞSEVER

Ass.Dr. SABRİ TOĞAN

Ass.Dr. ANIL CAN ACARTÜRK

Ass.Dr. UĞUR AKAR

Ass.Dr. GÖRKEM KARAHAN

Ass.Dr. SERKAN SOFUOĞLU

Ass.Dr. UTKU NALBANT

Ass.Dr. BURAK PERİ

Ass.Dr. PELİN YÜCESAN

Ass.Dr. ORHAN ÇATMA

Ass.Dr. İBRAHİM KORKMAZ

Ass.Dr. UMUR SUADİYE

Ass.Dr. ERDİNÇ DOĞAN

Ass.Dr. AGİT AKGÜL

Ass.Dr. ALİ YAŞAR

Ass.Dr. AHMET ALTAŞ

Ass.Dr. YUSUF ŞAHİN

Ass.Dr. GÜLEN CAVLAK

Ass.Dr. GÖZDE CANAN YAVAŞ

Ass.Dr. OMAY SORGUN

Ass.Dr. OZAN ALTINTAS

Ass.Dr. ANIL SARIKAYA

Ass.Dr. EMRE ÖZKAYA

Ass.Dr. GÜVEN KILINÇ

Ass.Dr. OSMAN SEZER ÇINAROĞLU

Ass.Dr. MAHMUT ŞAHİN

Ass.Dr. EMİNE ORUÇ

Ass.Dr. HACI BURAK ERKURAN

Ass.Dr. GAMZE ÖZEN

Ass.Dr. NUKHET BURÇEM BORAN

Ass.Dr. MEHMET EMİN KAYA

Ass.Dr. SÜLEYMAN KARDAŞ

Ass.Dr. ECEM ERMETE GÜLER

Ass.Dr. MEHMET GÖKTUĞ EFGAN

Ass.Dr. ADEM ÇAKIR

HEMŞİRE

HEMŞİRE EDA ULUSOY ERSAN

HEMŞİRE ÖZLEM ÖNLÜ

HEMŞİRE ELİF KEMAHLI PİLGE

HEMŞİRE ÖZLEM TİFTİK

HEMŞİRE SELMA SEZGİN

HEMŞİRE ÇİĞDEM ULUTÜRK

HEMŞİRE EYYÜP ERZİNCANLI

HEMŞİRE AYŞE KÜÇÜKÜNAL

HEMŞİRE GAMZE ŞIRACI

HEMŞİRE ESRA KARAHAN ÖZTÜRK

HEMŞİRE NEŞE KÖR

HEMŞİRE HANDE ÇAKIR

HEMŞİRE DURCAN AĞAOĞLU KAYIKLIK

HEMŞİRE SAVAŞ SAKINMAZ

HEMŞİRE FATMA GEZ

HEMŞİRE ŞÜHEDA SAYIN

HEMŞİRE HATİCE KARAGÖZ

HEMŞİRE SEVİNÇ ARAS

HEMŞİRE NURAY KIZILKAYA

HEMŞİRE TUNÇ GÖKÇE

HEMŞİRE İLKNUR ARIBAŞ

HEMŞİRE ŞENAY DENİZ SUNA

HEMŞİRE SEVAL AKIN OPSAR

HEMŞİRE SAVAŞ YALÇIN

HEMŞİRE YUSUF KARAKAPLAN

HEMŞİRE DOĞAN ARSLAN

HEMŞİRE NAFİA MUZAFFER ATAMANER

HEMŞİRE ÖMER MURAT UYGUN

HEMŞİRE CANSU AĞTÜRK

HEMŞİRE NESRİN TAŞBAKAN DUMAN

HEMŞİRE DİLEK KALA

HEMŞİRE SERAP ASLAN ÖZBAKIR

HEMŞİRE TURGAY BİRCAN

HEMŞİRE FATMA TERE KESKİN

HEMŞİRE ŞÜKRAN ÇAKMAK

HEMŞİRE SEVDA ÖZTÜRK

HEMŞİRE SEVDA KIYANÇİÇEK AKÇA

HEMŞİRE PINAR ÇAY

HEMŞİRE FATMA ANA KILINÇ

HEMŞİRE SEMRA BULUT

HEMŞİRE MELEK NUR AKÇAKAYA

HEMŞİRE ENGİN ERKEN

HEMŞİRE EMİNE CEREN KARAHAN

HEMŞİRE RUKİYE KIZILIRMAK

EBE

EBE NİLGÜN DUR

EBE (HEMŞİRE YETKİLİ) SERPİL KOCADAYIOĞULLARI

EBE (HEMŞİRE YETKİLİ) SALİHA DÜNDAR

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

PELİN AYAN

İDARİ SORUMLU VE PROGRAM YÖNETİCİSİ

Doç.Dr. FATİH ESAD TOPAL

TOPLUM SAĞ. TEKNİS.

SAĞLIK MEMURU YAVUZ USLU

SAĞLIK MEMURU SELÇUK KURT

SAĞLIK MEMURU ŞÜKRÜ AKÇA

SAĞLIK MEMURU ERDAL YALÇIN

SAĞLIK MEMURU ARKIN TAŞKIRAN

SAĞLIK MEMURU SELÇUK ŞİMŞİR

SAĞLIK MEMURU YAKUP MURAT AKKUŞ

ACİL TIP TEKNİSYENİ

SAĞLIK MEMURU AYLİN ÖZCAN UYGUR

SAĞLIK MEMURU SEBA YILDIRIM SUNGUR

SAĞLIK MEMURU ESRA SOYUDAL

SAĞLIK MEMURU ÖZLEM YALÇIN

SAĞLIK MEMURU LEYLA DÖNMEZ

SAĞLIK MEMURU HATİCE OLCAY AKSEL

SAĞLIK MEMURU NİHAL GEDİKBEY

SAĞLIK MEMURU GÜLSÜM TAŞTEPE

SAĞLIK MEMURU SÜMEYRA GÖKÇE

VERİ HAZ.VE KONT.İŞLT.

VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ FERHAD ÖZCAN

VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ HAKAN SARAÇ

SAĞLIK MEMURU MUSTAFA ZEKAİ ÖZKAN

ORTOPEDİ TEKNİSYENİ

SAĞLIK MEMURU DOĞAN OSMAN ÜNAL

SAĞLIK MEMURU SÜMEYYE ÖNCÜL

PROTEZ ORTEZ TEKNİK.

SAĞLIK TEKNİKERİ RAMAZAN POLAT

SAĞLIK TEKNİKERİ HÜSEYİN KOLSUZ

EBE(HEMŞİRE YETKİLİ)

EBE (HEMŞİRE YETKİLİ) SİBEL SÖNMEZ

EBE (HEMŞİRE YETKİLİ) ZEYNEP SAĞLIK KÜÇÜK

TIBBİ SEKRETER

SAĞLIK MEMURU ALİ OSMAN ÖZÇELİK

ECZACI

ECZ. ABİDİN HAKAN SAVCIÖZEN

BİRİM SORUMLUSU

SAĞLIK MEMURU YAKUP MURAT AKKUŞ

SORUMLU HEMŞİRE

HEMŞİRE SEVDA KIYANÇİÇEK AKÇA

SOSYAL ÇALIŞMACI

SOSYAL ÇALIŞMACI CEVAT AKSU

VERİ GİRİŞ PERSONELİ

İŞÇİ DAİMİ ADİLE İPEK BİLİNMİŞ

İŞÇİ DAİMİ TOLGA YILDIZ

İŞÇİ DAİMİ DEMET CENGİZ

İŞÇİ DAİMİ ŞENGÜL AYER

İŞÇİ DAİMİ GAMZE POYRAZ

İŞÇİ DAİMİ EMRAH YAPICI

İŞÇİ DAİMİ HALİL BİNEKTAŞI

İŞÇİ DAİMİ NURCAN KIYASLI

İŞÇİ DAİMİ SEDA AKÇİÇEK

İŞÇİ DAİMİ CEMRE CANERLER

İŞÇİ DAİMİ HÜSEYİN RAŞİT GÜRBÜZ

İŞÇİ DAİMİ SİNAN DÜZCE

POLİS

ACİL TIP TEKNİKERİ

SAĞLIK TEKNİKERİ İBRAHİM ÖZDEMİR