İmmünoloji - Alerji Ünitesi

ALLERJİ-İMMÜNOLOJİ
Bölümümüzde ALLERJİK  ve İMMÜNOLOJİK (BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ) HASTALIKLAR ile ilgili tetkik ve tedaviler yapılmaktadır. Allerji Polikliniği ve Allerji Laboratuvarımızın bulunduğu ünitemizde ayda 1500-2000 hasta tedavi edilmektedir.

Solunum yolu allerjileri (Allerjik rinit ve astım)

Deri allerjileri (ürtiker, anjioödem, dermatit)

İlaç allerjileri (analjezik, antibiyotik, lokal/genel anestezik,kemoterapi ilaçları ve diğer ilaçlar )

Besin  allerjileri (et, süt, yumurta, sebze, meyve, deniz ürünleri ve diğer gıdalar)

Venom allerjileri (arı, böcek allerjileri )

Bağışıklık sistemi yetersizlikleri (doğumsal ve edinsel) tedavi edilmektedir.

Herediter Anjioödem hastalığı (doğuştan C1 inhibitör enzim eksikliğine bağlı kompleman    sistemi bozukluğu)

UYGULANAN TESTLER

Deri testleri: Deri prik testleri (ev tozu, küf, ağaç ve ot polenleri, arı, kedi, köpek, at epitelleri, latex, besin, ilaçlar ) , İntradermal deri testleri, Patch (yapıştırma ) testler (metal, kimyasal, diş malzemeleri, kozmetikler)

İlaç testleri: Analjezik, antibiyotik, lokal/genel anestezikler, kemoterapi ilaçları, biyolojik ajanlar, radyokontrast maddeler ve diğer ilaçlar ile yapılan deri ve provokasyon testleri.

Gıda testleri (ticari gıda alerjen solüsyonları ve taze gıdalar )

UYGULANAN TEDAVİLER

İMMÜNOTERAPİ ( AŞI TEDAVİSİ)

Allerjik hastalıklar bağışıklık sisteminin dış etkenlere aşırı tepkisi sonucu ortaya çıkmaktadır. İmmünoterapi (aşı tedavisi) hatalı çalışan bağışıklık sisteminin doğru çalışmasını sağlamakta ve bu tepkiyi sınırlandırmaktadır. Solunum yolu allerjilerinde (allerjik rinit ve astım) uygulanan ve allerjik hastalığın seyrini değiştirebilen (tamamen iyileştiren yada ilerlemesini durduran ) tek tedavi yöntemi immünoterapidir. Bu hastalıklarda ilaçlar şikayetleri baskılar fakat hastalığı yok etmez, astıma gidişi engellemez. Ev tozu (akar), kedi, ağaç ve ot polenleri, arı alerjilerinde immünoterapinin başarı oranı yüksektir. Allerjik rinitin (saman nezlesi, bahar alerjisi ) astıma gidişini engellemektedir. Hafif ve orta astımda da uygulanmalıdır. Ağır astımda etkisiz olacağı için uygulanmamaktadır. Bu nedenle immünoterapi için geç kalınmamalıdır. Ölümcül arı alerjilerinde (bal arısı/yaban arısı ) hayat kurtarıcı tek tedavidir ve uygulanması zorunludur. İmmünoterapi yurtdışından getirtilen alerjen solüsyonları ile yapılan ve 3-5 yıl süren desensitizasyon (duyarsızlaştırma ) yöntemidir. Bu tedavi Allerji –İmmünoloji Uzmanları tarafından uygulanmaktadır.

İMMÜNOGLOBULİN (IVIG) TEDAVİSİ

Primer immün yetmezlik (Doğuştan bağışıklık sistemi yetersizliği) ; mikropların vücudumuza girmesini ve zarar vermesini engelleyen koruyucu ve savaşçı bağışıklık sistemi hücrelerinin doğumdan itibaren yetersiz sayıda olması yada hiç olmaması durumudur. Sık sık solunum yolu (pnömoni, sinüzit, otit), deri (iyileşmeyen yaralar ) ve sindirim sistemi (sık ishal) hastalıkları ortaya çıkar. Doku ve organ kayıplarına yol açabilir. Bu hastaları mikroplardan korumak amacıyla 2 yada 4 hafta arayla damardan bağışıklık sistemini güçlendirici antikor tedavisi (IVIG) uygulanmaktadır. IVIG sağlıklı insanlardan alınan antikorlardan oluşmaktadır.

MONOKLONAL ANTİKOR (anti IgE) TEDAVİSİ

İlaç tedavisi ve diğer tedavilere yanıt vermeyen ilerlemiş allerjik hastalıklarda (ürtiker, ağır astım, ağır besin alerjileri, anaflaxi)  yada immünoterapiyle birlikte 2 yada 4 hafta arayla uygulanan allerjiyi baskılayıcı, rahatlatıcı tedavidir.

C1 İNHİBİTÖR ENZİM TEDAVİSİ

Doğuştan C1 inhibitör enzimi eksikliği nedeniyle vücutta kendiliğinden oluşan şişlikler, boğazda ve dilde şişme nedeniyle ölümle sonuçlanabilen HEREDİTER ANJİOÖDEM HASTALIĞINDA atak sırasında damardan uygulanan hayat kurtarıcı C1 inhibitör enzimi tedavisidir. Atak başladığında hemen uygulanmalıdır.

İLAÇ DESENSİTİZASYON TEDAVİLERİ

Allerjik reaksiyona yol açan ilacın (antibiyotik, analjezik, kemoterapi ilaçları,  monoklonal antikorlar ve diğer ilaçlar) alternatifi yoksa yada yeteri kadar etkili değilse o ilacın belirli aralıklarla ve artan dozlarda verilerek allerjik reaksiyon gelişmesinin önlenmesi, bu şekilde ilacın tolere edilmesinin sağlanmasıdır. Bu işlem risklidir. Hasta yoğun bakımda yada serviste yatırılarak allerji uzmanı tarafından uygulanır.

ADRENALİN OTOENJEKTÖRLERİ

Anaflaxi gibi hızla ölüme yol açan sistemik allerjik reaksiyonlarda ( besin, ilaç, egzersiz, arı alerjilerinde) hastanın yanında taşıdığı ve kendi kendisine uyguladığı kalem şeklinde adrenalin içeren otoenjektörlerdir.

 

 İmmünoloji - Alerji Ünitesi Doktorlarımız

23 Haziran 2023