T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İmmünoloji - Alerji Ünitesi

Güncelleme Tarihi: 07/09/2018

ALLERİ-İMMÜNOLOJİ
Ünitemizde ALLERJİK  ve İMMÜNOLOJİK (BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ) HASTALIKLAR ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler yapılmaktadır. Allerji Polikliniği ve allerji testlerinin ve tedavilerinin yapıldığı Allerji Laboratuvarımız bulunmaktadır. Bölgenin en yoğun Allerji ünitelerindendir. Ayda yaklaşık 1000-1200 hasta başvurmaktadır.

Solunum yolu allerjileri (Allerjik rinit ve astım)

Deri allerjileri (ürtiker, anjioödem, dermatit)

İlaç allerjileri (analjezik, antibiotik, anestezik, kemoterapi ilaçları ve diğer ilaçlar )

Besin  allerjileri (et, süt, yumurta, sebze, meyve,deniz ürünleri ve diğer gıdalar)

Venom allerjileri (arı, böcek )

Bağışıklık sistemi yetersizlikleri (doğumsal ve edinsel) tedavi edilmektedir.

ÜNİTEMİZDE UYGULANAN TESTLER

Deri testleri : Deri prik testleri (ev tozu, küf, polen, arı, hayvan epitelleri, latex, besin, ilaçlar ile) , İntradermal deri testleri, Patch (yapıştırma ) testler (metal, kimyasal, diş malzemeleri, kozmetikler..)

İlaç testleri: Analjezik, antibiyotik, anestezik, kemoterapi ilaçları,  kontrast madde ve diğer ilaçla ile yapılan deri ve provokasyon testleri.

Gıda testleri (gıda alerjen solüsyonları ve taze gıdalar ile)

ÜNİTEMİZDE UYGULANAN TEDAVİLER

İMMÜNOTERAPİ ( AŞI TEDAVİSİ)

Solunum yolu allerjilerinde (allerjik rinit ve astım) uygulanan ve allerjik hastalığın seyrini değiştirebilen (tamamen iyileştiren yada ilerlemesini durduran ) tek tedavidir. Ev tozu (akar), kedi, köpek, polen ,arı alerjilerinde başarı oranı yüksektir ve hastalığın astıma gidişini engellemektedir. Astım ilerlemeden uygulanmalıdır. Ölümcül arı alerjilerinde uygulanması zorunludur. Yurtdışından getirtilen alerjen solüsyonları ile yapılan ve 3-5 yıl süren desensitizasyon yöntemidir. Sadece Allerji –İmmünoloji Uzmanları tarafından uygulanmaktadır.

İMMÜNOGLOBULİN (IVIG) TEDAVİSİ

Doğuştan bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastalarda 3 yada 4 hafta arayla damardan uygulanan mikroplardan koruyucu antikor tedavisidir.

MONOKLONAL ANTİKOR (anti IgE) TEDAVİSİ

İlaç tedavisi ve diğer tedavilere yanıt vermeyen allerjik hastalıklarda 2 yada 4 hafta arayla koldan uygulanan aşı tedavisidir.

C1 İNHİBİTÖR ENZİM TEDAVİSİ

Doğuştan C1 inhibitör enzimi eksikliği nedeniyle vücutta kendiliğinden oluşan şişlikler, boğazda ve dilde şişme nedeniyle ölümle sonuçlanabilen HEREDİTER ANJİOÖDEM HASTALIĞINDA atak sırasında damardan uygulanan C1 inhibitör enzimi tedavisidir.

İLAÇ DESENSİTİZASYON TEDAVİLERİ

Allerjik reaksiyona yol açan ilacın (antibiotik, analjezik, kemoterapi ilaçları yada monoklonal antikorlar)  alternatifi yoksa yada yeteri kadar etkili değilse o ilacın belirli aralıklarla ve artan dozlarla verilerek allerjik reaksiyon gelişmesinin önlenmesi, bu şekilde ilacın tolere edilebilmesinin sağlanmasıdır.

BÖLÜM ÇALIŞANLARI

Uzman Dr. Ferda Bilgir

Hemşire Meryem Canbulat

Hemşire Selda Ertaş