T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nükleer Tıp

Güncelleme Tarihi: 25/01/2019

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,

ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Radyoaktif özellikte ilaçlar (Radyonüklidler / Radyofarmasötikler) kullanılarak görüntüleme ve tedavi alanında kapsamlı hizmetler sağlayan merkezimiz İzmir ve Ege Bölgesi’nde diğer komşu iller için yoğun hasta kapasitesine sahip olma özelliğiyle önemli bir merkezdir.

 
Anabilim Dalı’mız Bünyesinde;

  1. Eylül 2014’te hizmete girmiş olan ve bugüne kadar 10.000’den fazla hasta görüntülemesi yaptığımız ve bunların tümü Anabilim Dalı’mız Akademik personeli ve Uzman hekimleri tarafından bizzat raporlanarak sonuçlandırılan yüksek görüntü kalitesine sahip bir Pozisyon Emisyon Tomografisi (PET/BT) cihazı ile (Hizmet Alımı kapsamında) faal durumda, tam teşekküllü PET/BT Ünitesi,
  2. Mart 2009 tarihinde hizmete girmiş olan, Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi (SPECT) özelliğine sahip, genel sintigrafik görüntüleme amaçlı, faal durumda, Siemens Marka E-Cam Model 1 adet Gamma Kamera,
  3. Ekim 2016 tarihinde kurulmuş olan, Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi (SPECT/BT) özelliğine sahip, genel sintigrafik görüntüleme amaçlı, halen faal durumda, Mediso Marka AnyScan Model 1 adet SPECT/BT Gamma Kamera,
  4. Radyoaktif ilaçların hastalara uygulanmadan önce işaretlenerek hazırlandığı Sıcak Oda (Çeker Ocak, Doz Kalibratörü v.b. Ekipmanları) Alanı, Miyokard Perfüzyon görüntülemesi sırasında kullanılan 1 yürüme bandı gibi rutin sintigrafik görüntülemeler sırasında kullanılan ekipmanlar bulunmaktadır.

Anabilim Dalı’mızda Nükleer Tıp Klinik Deneyimli;

1 “Profesör Doktor”, 1 “Doçent Doktor” olmak üzere 2 Öğretim Üyesi,

11 Uzman Doktor,

4 Hemşire,

4 Tıbbi görüntüleme teknisyeni,

1 Tıbbi sekreter,

1 Personel görev yapmaktadır.

Ayrıca PET/BT Ünitesinde hizmet alımı kapsamında görev yapan firma personeli (2 Tıbbi görüntüleme teknikeri, 1 Tıbbi sekreter ve 1 Personel de görev yapmaktadır. 

Anabilim Dalımızda Yapılan Nükleer Tıp Görüntülemeleri;

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) / Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Onkoloji, kardiyoloji ve nöroloji için geliştirilmiş, günümüzün en gelişmiş modern görüntüleme tekniklerinden biri olup, genellikle radyoaktif özellikte Flor-18 ile FDG olarak kısaltılan bir şeker benzeri molekülünün işaretlenmesi ve hastaya verilmesi sonrasında vücutta bu molekülün dağılımı PET/BT cihazı kullanılarak görüntülenir. Bu modern PET/CT tarayıcısı kullanılarak hastalarda tek seferde hem anatomik korelasyon hem de hastalığın durumu hakkında fonksiyonel bilgi elde edilir.

Günümüzde rutin uygulamalarda en sık tümör metabolik karakterizasyonu belirleme, evreleme-yeniden evreleme, tedaviye yanıt belirleme, biyopsi yeri belirleme, RT planlama gibi çok sayıda endikasyonu ile en sık onkolojik amaçla, KAH tanısı ve miyokard canlılığını değerlendirmede kardiyolojik endikasyonlarla ve alzheimer ve refrakter epilepsisinin erken çalışması gibi nörolojik endikasyonlarla Flor-18 FDG kullanılarak PET/BT görüntülemesi yapılmaktadır. Ayrıca enfeksiyon odağı araştırılması gibi endikasyonlarla da kullanılabilmektedir.

Rutin Nükleer Tıp Sintigrafik Görüntülemeler

Kemik metastazlarının ve diğer iskelet anomalilerinin değerlendirilmesi için kemik sintigrafisi.

Tiroid nodülleri ve tiroid fonsiyon değerlendirmesi için tiroid sintigrafisi.

Miyokard perfüzyon SPECT görüntüleme ve radyonüklid ventrikülografi gibi nükleer kardiyoloji uygulamaları.

Renografi, kaptopril çalışmaları ve renal kortikal görüntüleme dâhil olmak üzere böbrek sintigrafik görüntülemeleri.

Hiperparatiroidizm olgularında paratiroid adenomu lokalizasyonu için paratiroid sintigrafisi.

Serebrovasküler yetmezliği, epilepsi ve beyin ölümü için beyin perfüzyon görüntüleme.

Gastrointestinal çalışmalar (örneğin radyonüklid etiketli kırmızı kan hücreleri taraması, Meckel divertikülü taraması, mide boşalma zamanı çalışması ve gastro-özefagial reflü)

Pulmoner emboli için V/Q taraması dâhil olmak üzere akciğer çalışmaları ve ameliyat öncesi akciğer fonksiyon ölçümü için akciğer perfüzyon sintigrafisi.

Lenfödem için lenfosintigrafi,

Sentinel lenf nodu tayini,

Radyoaktif İyot Tedavisi

Anabilim Dalı’mız bünyesinde radyoaktif özellikte iyot (iyot-131) kullanılarak hastalarımızın ayaktan tedavisi yapılmaktadır. Bu tedavi, tirotoksikoz (örneğin Graves hastalığı, toksik multinodüler guatr veya toksik adenom gibi) tiroid bezinin aşırı çalışmasına neden olan durumların tedavisi için radyoaktif iyot’un (iyot-131) oral yolla verilmesi şeklindedir. Ayrıca Anabilim Dalımız bünyesinde tiroid kanserli hastaların tedavisi için yataklı tedavi ünitesi kurulması da planlanmaktadır.

Yttrium-90 Mikroküre Tedavisi

Karaciğerden kaynaklanan kanserlerin tedavisinde “radyoaktif işaretli mikrokürelerin” kanserli dokuyu besleyen damar yoluyla verilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

Kemik Ağrısı Palyatif Tedavisi

Kemik metastazının oluşturduğu “Ağrının Tedavisi”nde (örneğin Stronsiyum-89 klorür, Samaryum-153, Renyum-188) gibi radyoaktif özellikte ilaçlar kullanılarak kemik metastazından kaynaklanan ağrılar hafifletilmektedir.

Yakın Zamanda Başlatılması Planlanan Üniteler / İşlemler:

  1. Tiroid kanseri hastalarının kanserli tiroid dokularının radyoaktif özellikte İyot-131 kullanılarak ve hastalar yatırılarak radyonüklid tedavi verilmesi amacıyla kurulması planlanan, ruhsatlı, hastalara ait atıkların bekletildiği “Atık Tankı” sistemi de bulunan “Yataklı Radyoaktif İyot-131 Tedavi Ünitesi”,
  2. Yakın zamanda kurulumu tamamlanacak ve faaliyete geçecek olan Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi (SPECT) özelliğine sahip, genel sintigrafik görüntüleme amaçlı, 1 adet Mediso Marka Gamma Kamera,
  3. Prostat kanseri olgularında “Galyum-68 İşaretli PSMA PET/BT Görüntülemesi”.

A.BİLİM DALI ÖĞR.ÜYESİ

Prof.Dr. BÜLENT TURGUT

İDARİ SORUMLU

EĞİTİM SORUMLUSU

EĞİTİM GÖREVLİSİ

PROGRAM YÖNETİCİSİ

UZMAN TABİB

Uzm.Dr. HİKMET MÜCAHİT ATALAY

Uzm.Dr. ZERRİN DEDE

Uzm.Dr. EBRU RÜKŞEN

Uzm.Dr. MELİKE ŞENTAY AŞCIOĞLU

Uzm.Dr. EMİNE ACAR AKKAYA

Uzm.Dr. GÜL ÇEKİN

Uzm.Dr. ŞEBNEM ONAY

Uzm.Dr. FİLİZ HATİPOĞLU

Uzm.Dr. EMİNE EBRU BAYAR

Uzm.Dr. GÜLHAN KAYA ALTUNCI

HEMŞİRE

HEMŞİRE YETER ALAN

HEMŞİRE NİLGÜN CURA ALKAN

HEMŞİRE MERAL GÜLER

EBE

EBE (HEMŞİRE YETKİLİ) TEKŞEN SÖNMEZ ASLAN

EBE NEŞE KUMANOVA

EBE SABİHA GÜLER

BİRİM SORUMLUSU

Prof.Dr. BÜLENT TURGUT

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

SAĞLIK MEMURU SEVDİYE SAYAN

SAĞLIK MEMURU İLKAY ÖZTÜRK ŞAHİN

SAĞLIK MEMURU AHMET ULAŞOĞLU

SAĞLIK MEMURU FADİME ŞENOL

SAĞLIK MEMURU EMİNE BAKKALLAR

SORUMLU HEMŞİRE

HEMŞİRE NİLGÜN CURA ALKAN