T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

Güncelleme Tarihi: 11/11/2019


Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
İzmir Katip Çelebi üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, sürekli
gelişmeyi amaç edinerek, iyi laboratuvar uygulamaları ve tıbbi etik kurallara bağlı kalarak, çağdaş ve
bilimsel ölçütlerde en yüksek kalitede tıbbi laboratuvar hizmeti vermeyi, eğitim ve araştırmalara
katkıda bulunmayı hedefler.
Biyokimya Laboratuvarının tüm çalışanları laboratuvar hizmetini hasta haklarına saygılı, tarafsızlık ve
hasta bilgilerinin mahremiyeti ilkeleri doğrultusunda kalite yönetim sisteminde tanımlanmış tüm
politika ve belgelere bağlı kalarak iyi meslek ilkeleri kapsamında gerçekleştirir.
Yapılan tetkiklerin listesi:
KLİNİK (RUTİN) BİYOKİMYA LABORATUVARI
Glukoz,Sodyum, Potasyum, Klor, Kalsiyum, T Bilirubin, D.Bilirubin, Üre, Kreatinin, Amilaz, SGOT (AST),
SGPT (ALT), Kreatin kinaz (CK), T.Kolesterol, HDL-kol (çöktürmesiz), Trigliserid, Ürik asit, T.Protein,
Albumin, Prealbumin, İ.Fosfor, Alkalen Fosfataz, LDH, GGT, Demir (Fe), Fe Bağlama Kapasitesi
HORMON (İMMUNKİMYA) LABORATUVARI
Magnezyum, Etanol, İdrarBOSprot, Bikarbonat (Venöz), Mikroalbumin, Digoksin, Parasetamol, Lipaz,
aso, crp, RF, Free T4, Free T3, TSH, Anti TG, Anti TPO, Prolaktin, FSH, LH, E2, PGN, Total HCG,
T.Testosteron, PSA, Free PSA, CEA, AFP, CA 19-9, CA 125, CA 15-3, B 12 vit, Folik asit, Free Testosteron,
Ferritin, PTH, İnsülin, DHEA-SO4, Kortizol, Prokalsitonin, Troponin I, Kütle CK-MB, BNP
SPESİFİK HORMON LABORATUVARI
Eritropoetin, Androstenedion, Üçlü Tarama, Seks Hor. Bağlayıcı Globulin (SHBG), IGF BP-3, IGF-1, Beta
2 Mikroglobulin, Kalsitonin, ACTH, GH (Büyüme Hormonu), Tiroglobulin (TG), C-Peptid, Homosistein,
Prenatal tarama testi
TAM KAN SAYIMI
Tam Kan sayımı ,Retikülosit sayımı
KOAGULASYON LABORATUVARI
Protrombin zamanı, APTT, Fibrinojen, D.Dimer, Protein C, Protein S, AT-III, Faktör 2, Faktör 5, Faktör
7, Faktör 8, Faktör 9, Faktör 10, Von Willebrant Faktör (VWF), Lupus Antikoagulan, Aktive Protein C
Rezistansı (APCR), Trombin zamanı
SEDİMANTASYON
SEDİMANTASYON
HbA1c ve Hb ZİNCİR ANALİZİ
HbA1c , Hb Zincir Analizi
TAM OTOMATİK İDRAR TETKİKİ

TAM İDRAR TETKİKİ
HPLC
Katekolominler ve metabolitleri(Metanefrin ve Normetanefrin), VMA, 5-HIAA, 25-Hidroksi Vitamin
D, HVA
MADDE BAĞIMLILIĞI VE İLAÇ ANALİZLERİ
YÖNTEM: İMMUN ANALİZ YÖNTEMİ
Amfetamin , Benzodiazepin, Kokain, Opiat, THC (Esrar), Ekstazi, Kreatinin, Etil Glukoronoid, Lityum,
Valproik asit, Karbamazepin, Fenitoin, Siklosporin, Takrolimus, Buprenorfin, Sentetik Kannabinoid K2-
1, Sentetik Kannabinoid K2-3, Siklosporin 2 (C2),
YÖNTEM: LC-MSMS YÖNTEMİ
Amfetamin, Metamfetamin, Ekztazi, THC-COOH, Morphine, Codeine, Benzoylecgonine, Pregabalin,
Buprenorphine, Alprazolam, JWH-018(sentetik Kannabinoid grup 1), AM-2201(sentetik Kannabinoid
grup 2), XLR-11(sentetik Kannabinoid grup 3),
YÖNTEM: HPLC YÖNTEMİ
CDT
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Çalışanları

Prof.Dr.(Eğitim/İdari sorumlu) FİGEN NARİN
Prof.Dr. MEHMET HİCRİ KÖSEOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi SALİHA AKSUN
Uzm.Dr. AYŞENUR ATAY
Uzm.Dr. HÜLYA ÜNAL TAŞ
Uzm.Dr. MUAMMER YÜCEL
Uzm.Dr. ÖZGÜR GÜNEY
Uzm.Dr. AHMET ALPAY KÖYLÜ
Uzm.Dr. HURİYE ERBAK YILMAZ
Uzm.Dr. ESRA DOĞAN
Ass.Dr. HAYAT ÖZKANAY
Ass.Dr. CANDEĞER AVŞAR
Ass.Dr. ÇAĞATAY HASİP
Ass.Dr. MERT ÜĞE
Ass.Dr. TUĞBA ÖNCEL
Laborant MEHMET MERCAN
Laborant HÜLYA AKBUDAK
Sağlik Teknikeri TUBA AÇIKGÖZ
Sağlik Memuru ERGÜL PİŞKİN YILDIZ
Sağlik Memuru YUSUF İNAN
Sağlik Memuru EMRAH CİDANİ

Sağlik Memuru ERDOĞAN AFŞAR
Sağlik Memuru ÇAĞLAR GÜLDEN
Sağlik Memuru SALİF DAĞISTAN
Sağlik Memuru HÜLYA İNAN
Sağlik Memuru SEVİNÇ DEĞERLİ SÖNMEZ
Sağlik Memuru FATMA FULYA TİMUR
Sağlik Memuru MELİH ÖĞRETEN
Sağlik Memuru GÜRBÜZ GÜNGÖR
Sağlik Memuru SİNEM SEZER ÖĞRETEN
Sağlik Memuru ÜNZÜLE ÇAĞLAYAN ATEŞ
Sağlik Memuru HASAN ER
Sağlik Memuru TOLGA DEĞERLİ
Sağlik Memuru ESAD MAHMUT SAĞLAM
Veri Giriş Personeli ÖZLEM BARAN
Veri Giriş Personeli FATMA KILIÇ