PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI
28 Eylül 2022

PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

KATILIMCILAR NİTELİKLERİ

Palyatif Bakım biriminde çalışan ve ya çalıştırılması planlanan;

Hemşireler

Hemşirelik yetkisi almış ebeler

Toplum Sağlığı Teknisyenleri

GEREKLİ BELGELER

Mail atılması gereken belgeler (asılları kabul edildikten sonra gelebilir)

Diploma fotokopisi aslı gibidir onaylı

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Palyatifte çalıştığına dair belge ve ya palyatifte çalıştırılacağına dair resmi yazı

Başvuru belgesi ekip portal üzerinden yapılarak sağlık bakım hizmetleri müdürü ve başhekim onaylı

Başvuru tarihleri 28.09.2022-07.10.2022

Program Sorumlusu:Halide Deniz

Tel: 3035-2935

Eğitim ARGE:2393