Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Başvuru İlanı
29 Temmuz 2022

KATILIMCI KRİTERLERİ

-Hemşirelikte Lisans mezunu hemşire, hemşirelik yetkisine sahip ebeler ve toplum sağlığı teknisyenleri

BELGELER

-Diploma fotokopisi aslı gibidir onaylı

-Yoğun bakımda çalıştığına dair ve ya çalıştırılacağına dair belge

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Başvuru formu ekip portaldan çıkarılacaktır (sağlık bakım hizmetleri ve başhekim imzalı ve mühürlü)

BAŞVURU TARİHLERİ

01.08.2022 – 10.08.2022

Program Sorumlusu

Emine SARIOĞLU

Mail: emine.sarioglu@saglik.gov.tr