Birim / Klinik Bölüm Kalite Sorumluları
04 Kasım 2022

Hastanemizde Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda kalite çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve hastanemiz genelinde kalite çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere tüm İdari Sorumlular ve Sorumlu Hemşire/Teknisyen/Memur bölüm kalite sorumlusu olarak görevlendirilmiştir.