Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi

 

Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi
Verilen Hizmetler:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi
Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, asistan hekimleri ve hastane uzman
doktor ve teknisyenleri olarak sunulmaktadır.


1. TERAFAR- Teratoloji Bigi, Eğitim ve Araştırma Merkezi

TERAFAR olarak özellikle gebelik döneminde ve emzirme döneminde çeşitli ilaç
maruziyetleri olan gebe hastalarımıza maruziyetle ilgili oluşabilecek olası teratojenik
riskler ve anne sütüyle ilaç maruziyetine bağlı bebekte görülebilecek istenmeyen
etkiler açısından risk değerlendirmesi yapmakta ve danışmanlık vermekteyiz. Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı alanında araştırmalar planlanmakta ve literatüre katkıda bulunulmaktadır.

2. Klinik Farmakoloji Birimi

Kliniklerden ilaç-ilaç etkileşimleri, doz ayarlama, ilaç advers etkileri, özellikli hasta gruplarında(gebelik,laktasyon, geriatrik vb.) farmakoterapi,  farmakovijilans, toksikoloji konularında gelenkonsültasyonların yanıtlanması hizmeti vermekteyiz.

3. Terapötik İlaç ve Yasa Dışı Madde İzlem Laboratuvarı

Biyokimya Anabilim Dalı ile birlikte kötüye kullanılan maddelerin idrar tayini ve
terapötik ilaç düzey izlem analizi yapmaktayız.

 

4. Deneysel Çalışmalar:

Üniversite kampüsünde bulunan izole organ banyosu sistemimiz ve hastanede bulunan Cutometer MPA 580 cihazımız ile kliniklerle koopere bir şekilde araştırmalarımızı sürdürmekteyiz.

 Klinikten Haberler

05 Mart 2022