Genetik Tanı Polikliniği

Tıbbi Genetik Polikliniği

Tıbbi Genetik Tanı Polikliniği  bir doçent doktor ve bir uzman doktordan oluşan kadromuza ek olarak, laboratuarımız bünyesinde biyolog ve teknisyenlerimiz de görev yapmaktadır.

Öngörücü, önleyici, bireysel hekimlik uygulamalarının esas alındığı Tıbbi Genetik Polikliniğimizde; hastalarımıza rutin hizmetlerin yanı sıra,  genetik danışmalık hizmetleri ve aileye dönük tarama programları hakkında bilgiler de verilmektedir.  

Merkezimizde çeşitli hastalıkların, sendromların ve kanserlerin tanısına, takibine ve prognozuna etki eden faktörlerin araştırmasına yönelik testler mevcuttur.  Sekans ve polimeraz zincir reaksiyonu temelli çalışmalarımızın yanı sıra, anlaşmalı laboratuarlarımızdan da hizmet alımlarımız söz konusudur. Tüm testlerimizin doğruluğu, iç ve dış kalite kontrolleri ile düzenli olarak denetlenmektedir.

Rutin çalışmalarımız arasında; tromboz paneli, Ailesel Akdeniz Ateşi, hemakromatozis, hematolojik kanserlerde tiplendirme, takip, ilaç direnci ve prognoza yönelik çeşitli mutasyon ve translokasyonlar yer almakta olup, çeşitli prenatal (doğum öncesi) ve postnatal (doğum sonrası) sitogenetik testler ile abort (düşük) materyali ve çeşitli doku bazlı sitogenetik temelli tanısal araştırma imkanlarımız bulunmaktadır.  Bunların yanı sıra, floresan in situ hibridizasyon (FISH) analizleri, moleküler karyotipleme, array tabanlı testler, yeni nesil dizileme temelli çalışmalar ile her branşa yönelik çok sayıda sendrom tanısı, kanser tanı, takip, yatkınlık çalışmaları yürütülmektedir.

TIBBİ GENETİK TANI POLİKLİNİĞİ

POLİKLİNİK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon: 0232 244 44 44 / 0232 243 43 43 Dahili İletişim: 2650


HASTANE İÇİNDEKİ YERİ:
Hastanemizin poliklinik binasında,  -1. katta yer almaktadır.


Klinikten Haberler

05 Mart 2022