2023 Yılı Komiteleri
03 Mart 2023

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2023 YILI KOMİTELERİ

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan

Uzm.Dr.Serhat AKAY (Başhekim Yardımcısı)

Başhekim Yardımcısı

Doç.Dr.Selcen KUNDAK

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Süleyman PEHLİVAN

Teknik Hizmetler Müdürü

Hüseyin ÖZBEK

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Elif YILDIRIM

Kalite Yönetim Direktörü

Sağ.Mem. Dilan İPEKÇİ

Hasta Kimliğinin Doğrulanması Sor.

Hem. Ayşegül TÜRKMENOĞLU

Çalışanlar Arasında Etkili İletişim Sor.

Sağ. Memuru Hasibe KAMIŞ

İlaç Güvenliği Sorumlusu

Eczacı Tülay SARAL

Transfüzyon Güvenliği Sor.

Doç. Dr. Berrin UZUN / Hem. Vahide YILMAZ

Radyasyon Güvenliği Sor.

Sağ. Memuru Aykan Düzova / Sağ.Teknikeri Memiş ÇOLAK

Düşme Riskleri Sor.

Fatma BAKILAN ABALI

Güvenli Cerrahi Uygulamaları Sor.

Doç. Dr. Yeliz YILMAZ BOZOK / Uz. Dr. Serap ÖZTÜRK HASDEMİR / Hem. Ayşegül TÜRKMENOĞLU

Tıbbi Cihaz Güvenliği Sor.

Biyomedikal Müh. Yağmur BİRGİ ŞENTÜRK

Biyomedikal Teknikeri Selim ÖZGÜN

Hasta Mahremiyeti Sor.

Ebe (Hem. Yetkili) Feray ÖZKAN

Bilgi Güvenliği Sor.

Sağ. Teknikeri Zeynep FİDAN ERGENOĞLU

Enfeksiyon Sor.

Doç.Dr.Salih ATAKAN NEMLİ

Hem. Asuman TURAN

Laboratuvar Güvenliği Sor.

Uzm. Dr. Huriye ERBAK YILMAZ

Hasta Transfer Sor.

Fatma YAVUZ ŞEN

Kalite Yönetim Birimi

Hem. Kübra ÖZASLAN/ Hem. Gökçe ÇİÇEK KAPKIN

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Ebe (Hem. Yetkili) Feray ÖZKAN

Çevre Birimi

Biyolog Burcu AYDOĞAN

Hatay Ek Hizmet Binası

Fehime IŞIK, Kadir DİNÇ, Hilal ÇETİNKAYA, Sibel IRIZ

Kalite Yön. Birimi Çalışanı / Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Hatice ŞAFAK

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Başkan

Uzm.Dr. Serhat AKAY ( Başhekim Yardımcısı)

Başhekim Yardımcısı

Uz. Dr. Metin ERDAL

Destek ve Kalite Müdürü

Süleyman PEHLİVAN

Teknik Hizmetler Müdürü

Hüseyin ÖZBEK

İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Kamuran GÖK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yard.

Hem. Tansel ÇALIK

İnşaat Mühendisi

Mehmet EKİNCİ

İşyeri Hekimi

Dr. Mehmet ERTAN

İşyeri Hekimi

Dr. Seydi YÜCE

Çevre Birimi

Biyolog Burcu AYDOĞAN

Sivil Savunma Birimi

İkram ÖZDEMİR/VHKİ Fatma BÖLÜKBAŞI

Kalite Yön.Direktörü

Sağ.Mem. Dilan İPEKÇİ

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Şenay ÖZ ONAT

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İlknur GÜL

Röntgen Tekniker/Teknisyen Temsilcisi

Salih Şafak TURAN

İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği

Uzm. Dr. Gökçen ARKAN DEMİRAL

Hatay Hizmet Binası

Hemşire Çiğdem ŞİMŞEK / Tıbbi Tekn. Fehime IŞIK

Veri Kayıt Hizmetleri Şefi

Senem TAŞTAN ARSLAN

Veri Kayıt Kontrol İşletmeni

Seher UYSAL

Temizlik Hizmetleri Şefi

Volkan KOÇ

Güvenlik Şefi

Adem MENTEŞE

İş Güvenliği Uzmanı/Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu/ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

 

Sağ. Memuru Hasibe KAMIŞ

 

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

EĞİTİM KOMİTESİ

Başkan

Doç.Dr.Selcen KUNDAK ( Başhekim Yardımcısı)

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Fatma İNCEKARA AYDIN

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Kamuran GÖK

İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Vedat CAN

SBHM Süpervisör

Ebe (Hem. Yetkili) Fatma BAKILAN ABALI

Kalite Yönetim Direktörü

Sağ.Mem. Dilan İPEKÇİ

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Ebe (Hem. Yetkili) Feray ÖZKAN

Çalışan Sağlığı ve Güvenliğ Birimi

Hem. İlknur GÜL

Patoloji Laboratuvarı

Prof. Dr. Fulya ÇAKALAĞAOĞLU

Mikrobiyoloji LAbratuarı

Doç.Dr.Fulya BAYINDIR BİLMAN

Dahiliye Kliniği

Dr. Zeynep Zehra GÜMÜŞ

Dahiliye Kliniği

Dr. Öğrt. Üyesi Arif ATAY

Kalp Damar Cerrahi Servisi

Ebe (Hem. Yetkili) Ayşe ÇETİN

Endokrinoloji Polikliniği

Hem. Nigar ÖZEN

Sistem Destek

Sağ. Teknikeri Zeynep FİDAN ERGENOĞLU

Eğitim Arge Birimi

Dr. Rahmi BAYKAN

Eğitim ve AR-GE Birimi/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Ebe (Hem. Yetkili) Emine SARIOĞLU

Hem. Fatma Havva ÇETİN

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan

Uzm.Dr.Serhat AKAY (Başhekim Yardımcısı)

Teknik Hizmetler Müdürü

Hüseyin ÖZBEK

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

Elif YILDIRIM

Destek ve Kalite Hiz. Müdür Yardımcısı

Aziz İlhan ASLAN

Kalite Yönetim Direktörü

Dilan İPEKÇİ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

Tansel ÇALIK

Mühendislik

İnşaat Mühendisi Mehmet EKİNCİ

Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu

Yağmur BİRGİ ŞENTÜRK (Mühendislik Birimi)

Biyomedikal Teknikeri Selim ÖZGÜN

Çevre Birimi

Burcu AYDOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Kübra ÖZASLAN- Gökçe Çiçek KAPKIN

Nöroloji Kliniği

Nuray AŞKALLİ HANEY

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Hasibe KAMIŞ

Hatay Ek Hizmet Binası

Fehime IŞIK, Kadir DİNÇ, Hilal ÇETİNKAYA, Sibel IRIZ

Sivil Savunma Birimi

VHKİ İkram Özdemir

Teknik Servis Sorumlusu

Teknisyen Tevfik Yılmaz

Hastane Güvenlik Amiri

Adem MENTEŞE

Bina Turlarından Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Hatice ŞAFAK

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BİNA TURU EKİBİ

Başkan

Uzm.Dr.Serhat AKAY (Başhekim Yardımcısı)

 

Destek ve Kalite Hiz. Müdür Yardımcısı

Aziz İlhan ASLAN

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.

Tansel ÇALIK

 

Mühendislik

İnşaat Mühendisi Mehmet EKİNCİ

 

Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu

Biyomedikal Teknikeri Selim ÖZGÜN

 

Çevre Birimi

Burcu AYDOĞAN

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Hasibe KAMIŞ

 

Kalite Yönetim Direktörü

Dilan İPEKÇİ

 

Kalite Yönetim Birimi

Kübra ÖZASLAN-Gökçe Çiçek KAPKIN-Hatice ŞAFAK

 

Hatay Ek Hizmet Binası

Fehime IŞIK, Kadir DİNÇ, Hilal ÇETİNKAYA, Sibel IRIZ

 

Hatay Ek Hizmet Binası İnşaat Mühendisi

İnş. Müh. Serhat TURAN

 

Sivil Savunma Birimi

VHKİ İkram Özdemir

 

Teknik Servis Sorumlusu

Teknisyen Tevfik Yılmaz

 

Hastane Güvenlik Amiri

Adem MENTEŞE

 

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

Başkan

Uzm. Dr. Metin ERDAL (Başhekim Yardımcısı)

Hematoloji Kliniği

Prof. Dr. K. Bahriye PAYZIN BAYMAN

Dahiliye Kliniği

Prof. Dr. Servet AKAR

Kardiyoloji Kliniği

Doç. Dr. Nihan KAHYA EREN

Kalp Damar Cerrahi Kliniği

Doç. Dr. İsmail YÜREKLİ

Onkoloji Kliniği

Doç. Dr. Tarık SALMAN

Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji

Doç. Dr. Barış KARADAŞ

Genel Cerrahi Kliniği

Uzm. Dr. Haldun KAR

Anestezi Yoğun Bakım

Uzm. Dr. Nagihan KARAHAN

İç Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Özlem AKGÜN

Hatay Hizmet Binası Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Kazım KIRATLI

Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Mehmet Göktuğ EFGAN

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Nurbanu SEZAK

Kalite Yönetim Direktörü

Sağ.Mem. Dilan İPEKÇİ

Eczacı

Tülay SARAL

Eczacı

Burak KAYNARSOY

Eczacı/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu (Eczacı)

Hilal KAYA

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Başkan

Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL

Başhekim Yardımcısı

Doç. Dr. Ayşegül AKSOY GÖKMEN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Hidayet ZEYBEK

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Süleyman PEHLİVAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Fatma İNCEKARA AYDIN

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Prof. Dr. Alper ŞENER

Anestezi Kliniği

Prof. Dr. Murat AKSUN

Beyin Cerrahi Kliniği

Prof.Dr. Hasan Kamil SUCU

Kardiyoloji Kliniği

Doç. Dr. Nihan KAHYA EREN

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Doç. Dr. Figen KAPTAN AYDOĞMUŞ

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Doç. Dr. Nesrin TÜRKER

Kalp Damar Cerrahi Kliniği

Doç. Dr. Banu Bahriye LAFÇI

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Doç. Dr. Tuğba MÜDERRİS

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Doktor Öğretim Üyesi Salih Atakan NEMLİ

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Doktor Öğretim Üyesi Banu KARACA

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Doktor Öğretim Üyesi Pınar ŞEN

Genel Cerrahi Kliniği

Doktor Öğretim Üyesi Arif ATAY

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Bahar ÖRMEN

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Nurbanu SEZAK

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Suna ÖĞÜCÜ DURGUN

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Özge İNCEER

Hatay Hizmet Binası Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uz. Dr. Kazım KIRATLI

Yeni doğan Yoğun Bakım

Uz. Dr. Ceren ÇIRALI ARSLAN

Dahiliye Kliniği

Uz. Dr. Mehmet SONBAHAR

Nöroloji Kliniği

Uz. Dr. Zeynep TANRIVERDİ

Eczacı

Tülay SARAL

Kalite Yönetim Direktörü

Sağ.Mem. Dilan İPEKÇİ

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hem. Şenay ONAT

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hem. Seher TUĞAL

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hem. Asuman TURAN

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hem. Sema GÖDEKMERDAN

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hem. Özlem ELİK BALKAR

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Başkan

Prof. Dr. Kadriye Bahriye PAYZIN

Başhekim Yardımcısı

Doç. Dr. Ayşegül AKSOY GÖKMEN

Tıbbi Onkoloji Kliniği

Prof. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Kan Bankası

Doç. Dr. Berrin UZUN

Kalp Damar Cerrahi Kliniği

Doç. Dr. İsmail YÜREKLİ

Nefroloji Kliniği

Doç. Dr. Zeki SOYPAÇACI

Üroloji Kliniği

Doç. Dr. Kaan BAL

Genel Cerrahi Kliniği

Doç. Dr. Evren DURAK

Kadın Doğum Kliniği

Uzm. Dr. Servet GENÇDAL

Anestezi Kliniği

Doktor Öğretim Üyesi Senem GİRGİN

Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım

Doktor Öğretim Üyesi Cihat UZUNKÖPRÜ

Beyin Cerrahi Kliniği

Op.Dr. İsmail Ertan SEVİN

Ortopedi Kliniği

Uzm. Dr. Özgür SÜNNELİ

Dahiliye Yoğun Bakım

Uzm. Dr. Ali YILDIRIM

Acil Tıp Kliniği

Uz. Dr. Adnan YAMANOĞLU

Hemovijilans Koordinatörü

Uz. Dr. Hayri GÜVEL

Hatay Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uzm. Dr. Saner İkiz

Hatay Üroloji Kliniği

Uzm. Dr. Gökhan KOMESLİ

Transfüzyon Merkezi

Uz. Dr. Ufuk ŞAHBAZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.

Hem. Tansel ÇALIK

Hatay Kan Bankası

Sağlık Teknikeri Sevtap ATEŞ

Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım

Hem. Nilgün AKALIN ALP

Dahiliye Kliniği Sorumlu Hemşiresi

Hem. Arzu GÜNGÖR

Hematoloji Kliniği Sorumlu Hemşiresi

Hem. Hatice COŞANAY

Anestezi Yoğun Bakım

Hem. Gamze YAY SOYSAL

Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Hem. Şüheda SAYIN

Dahiliye Yoğun Bakım Sorumlu Hem.

Hem.Yeşim UĞUR

Genel Cerrahi Kliniği Sorumlu Hem.

Hem. Fazilet ADIGÜZEL

Hemovijilans Birimi

Hem. Vahide YILMAZ/Hem. Selbinaz GÖKLÜ

Kalite Yönetim Direktörü

Sağ.Mem. Dilan İPEKÇİ

Transfüzyon Merkezi Sorumlu Tekn.

Sağ. Memuru Nilgün HAYALİ ÇELME

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HATAY TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Başkan

Uz. Dr. Saner İKİZ

Üroloji Kliniği

Uz. Dr. Gökhan Hadi KOMESLİ

Dahiliye Kliniği

Uz. Dr. Ahmet Fethi SERÇE

Hemovijilans

Hem. Tülin AKBAŞ

Laboratuvarlar Sorumlusu

Sağlık Memuru- Seyhan ÖZGÜR

Kan Bankası

Sağlık Teknikeri Sevtap ATEŞ

Kan Bankası

Sağ. Mem. Ali YÜKSEL

Kalite Yönetim Direktörü

Sağ. Mem. Dilan İPEKÇİ

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan

Uzm. Dr. Muhsin Engin ULUÇ

Başhekim Yardımcısı

Uzm. Dr. İhsan PEKER

İdari ve Mali Hiz. Müdür Yardımcısı

Elif YILDIRIM

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.

Hem. Tansel ÇALIK

Nükleer Tıp

Prof. Dr. Bülent TURGUT

Beyin Cerrahi Kliniği

Prof. Dr. Hasan Kamil SUCU

Kardiyoloji Kliniği

Doç. Dr. Mehmet Serdar BAYATA

Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği

Doç. Dr. İsmail YÜREKLİ

Üroloji Kliniği

Doç. Dr. Uğur BALCI

Girişimsel Radyoloji

Doç. Dr.Rıdvan PEKÇEVİK

Gastroenteroloji Kliniği

Dr.Öğretim Üyesi - Hakan ÇAMYAR

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Adem ŞENGÜL

Hatay Hizmet Binası Radyoloji Birimi

Uzm. Dr. Ali Tunca KESKİN

Ağız ve Diş Hastalıkları Polikliniği

Dt. İkbal AKAEVREN

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Dr. Mehmet ERTAN

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Hem. İlknur GÜL

Radyasyon Onkolojisi

Sağ. Fizikçisi Ceylan DİREN ERTEM

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Sağ. Memuru Hasibe KAMIŞ

Mühendislik Birimi

Biyomedikal Müh. Yağmur BİRGİ ŞENTÜRK

Radyoloji Birimi

Sağ. Memuru Salih Şafak TURAN

Radyoloji Birimi

Sağ. Memuru Aykan DÜZOVA

Kalite Yönetim Birimi Direktörü

Sağ.Mem. Dilan İPEKÇİ

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ORGAN VE DOKU NAKLİ KOMİTESİ

 

Başkan

Dr. Rahmi BAYKAN

 

Başhekim Yardımcısı

Op. Dr. İhsan PEKER

 

Organ ve Doku Nakli Koordinatörleri

Dr. Rahmi BAYKAN, Hem. Osman Savaş KARATEKE

Dr. Eda YAŞAR BOYAR

 

Genel Cerrahi Kliniği

Dr. Öğr. Üyesi Arif ATAY

 

Nefroloji Kliniği

Doç. Dr. Zeki SOYPAÇACI

 

Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ, Uz. Dr. Börteçin EYGİ,

 

Kardiyoloji Kliniği

Doç. Dr. Nihan KAHYA EREN

 

Acil Tıp Kliniği

Doç. Dr. Zeynep KARAKAYA

 

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uz. Dr. Nurbanu SEZAK

 

Radyodiagnostik Kliniği

Prof. Dr. Mustafa Fazıl GELAL

 

Göğüs Hastalıkları Kliniği

Doç. Dr. Ceyda ANAR

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Prof.Dr. Murat AKSUN, Hem. Gamze YAY

 

Nöroloji Kliniği

Uz. Dr. Zeynep TANRIVERDİ, Hem. Yaşar BAĞ

 

Beyin Cerrahi Kliniği

Dr. Öğrt. Üyesi İsmail Ertan SEVİN, Hem. Fatma Ana KILINÇ

 

 

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM EKİBİ

 

 

ASİL

YEDEK

 

Hastane Afet Yönetici

Prof. Dr.Orhan GÖKALP

(Başhekim)

Uzm.Dr.Ahmet Kayalı

(Başhekim Yardımcısı

 

İş Güvenliği Sorumlusu

Hasibe KAMIŞ (İş Güv. Uzmanı)

İlknur GÜL (Hemşire)

 

HAP Sekreteryası

İkram ÖZDEMİR

(Sivil Savunma Uzmanı)

Fatma BÖLÜKBAŞ

(VHKİ)

 

Kurumlararası Koordinatör Yetkilisi

Uzm Dr. Metin ERDAL

(Başhekim Yardımcısı)

Uzm. Dr. Doğan YILDIRIM (Başhekim Yardımcısı)

 

Tıbbi Teknik Danışmanı

Doç. Dr. Selcen KUNDAK (Başhekim Yardımcısı)

Uzm. Dr. Melek GÖKOVA

 

Halkla İlişkiler Yetkilisi

Uzm. Dr.İhsan PEKER

(Başhekim Yardımcısı)

Op. Dr. Mehmet ÖZKAN (Başhekim Yardımcısı)

 

Operasyon Şefi

Doç.Dr. Ayşegül Aksoy GÖKMEN (Başhekim Yardımcısı)

Uzm.Dr. Serhat AKAY

(Başhekim Yardımcısı)

 

Planlama Şefi

Fatma İNCEKARA AYDIN (Sağ.Bak.Hiz.Müd.)

Vedat CAN

( Müdür Yardımcısı )

 

Lojistik Şefi

Kamuran GÖK

( Müdür Yardımcısı )

Elif YILDIRIM

(Müdür Yardımcısı)

 

Finans Şefi

Hidayet ZEYBEK

(İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sündüz EKİZ DALMIŞ

(Müdür Yardımcısı

 

Altyapı Sorumlusu

Mehmet EKİNCİ

(Mühendis)

Serhat TURAN

(Mühendis)

 

Dokümantasyon Sorumlusu

Dilan İPEKÇİ

(Sağ.Mem.)

Kübra ÖZASLAN

(Hemşire)

 

Destek ve Kalite Hizmet Sorumlusu

Aziz İlhan ASLAN

( Müdür Yardımcısı)

Enver AKSİN

(Müdür Yardımcısı)

 

Tehlikeli Madde KBRN Sorumlusu

Burcu AYDOĞAN

(Biyolog)

Onur DURAN

(VHKİ)

 

Güvenlik Sorumlusu

Adem MENTEŞE

(Güv. Müd.)

Şerif TAŞKIN

(Güv. Amiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HASTA/ ÇALIŞAN GÖRÜŞ –ÖNERİ-ŞİKAYET ve ANKET DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başkan

Doç. Dr. Ayşegül AKSOY GÖKMEN

(Başhekim Yardımcısı)

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Elif YILDIRIM

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Kamuran GÖK

Kalite Yönetim Direktörü

Sağ.Mem. Dilan İPEKÇİ

Sağlık Bakım Hizm. Müd. Yrd.

Tansel ÇALIK

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Hasibe KAMIŞ

Hasta Hakları Birimi

Feray ÖZKAN

Hatay Ek Hizmet Binası

Fehime IŞIK, Kadir DİNÇ, Hilal ÇETİNKAYA,Sibel IRIZ

Kalite Yönetim Birim Çalışanı/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Kübra ÖZASLAN, Gökçe ÇİÇEK KAPKIN

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

Başkan

Doç.Dr. Selcen KUNDAK (Başhekim Yardımcısı)

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Elif YILDIRIM

Destek Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı (USS Sorumlusu)

Enver AKSİN

Kalite Yönetim Direktörü

Dilan İPEKÇİ

SBHM Supervisör

Fatma YAVUZ ŞEN, Fatma BAKILAN ABALI

Kardiyoloji Kliniği

Doç. Dr. Nihan KAYHA EREN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Prof.Dr. Esra Bahar GÜR

Endokrinoloji Kliniği

Prof. Dr. Barış Önder PAMUK

Göz Hastalıkları Kliniği

Prof. Dr. Şeyda KARADENİZ UĞURLU

Göğüs Hastalıkları Kliniği

Doç. Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN

Tıbbi Onkoloji

Prof.Dr.Ahmet ALACACIOĞLU

Nefroloji Kliniği

Doç. Dr. Zeki SOYPAÇACI

Nöroloji Kliniği

Doç.Dr. Yaprak SEÇİL

Üroloji Kliniği

Prof. Dr. Kaan BAL

Genel Cerrahi Kliniği

Op. Dr. Aydın ER

Ortopedi Kliniği

Op. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Gastroenteroloji Kliniği

Doç.Dr.Zehra Betül PAKÖZ

Genel Cerrahi Kliniği

Doç.Dr.Fevzi CENGİZ

Genel Cerrahi Kliniği

Uzm.Dr.Örgün GÜNEŞ

KYB Çalışanı/ Komite Org. ve Yaz. Sorm.

Dilara YURTSEVER

 

 

 

 

ACİL ÇAĞRI KOD EKİPLERİ

 

MAVİ KOD EKİBİ

Başkan

Uzm. Dr. İhsan PEKER (Başhekim Yardımcısı)

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Enver AKSİN

Kalite Yönetim Direktörü

Sağ.Mem. Dilan İPEKÇİ

SBHM Süpervizör

İpek SONER

Anestezi Kliniği

Uzm. Dr. Serap ÖZTÜRK

Anestezi Kliniği(Anestezi Teknisyeni)

Hem. İclal SAVACI ÖZÇEKİRGE

Hatay Ek Hizmet Binası

Fehime IŞIK, kadir DİNÇ, Hilal ÇETİNKAYA, Sibel IRIZ

Zayıf Akım Atölye Sorumlusu

Orhan UZDURAN

Kalite Yönetim Birimi

Hem. Gökçe ÇİÇEK KAPKIN

 

 PEMBE KOD EKİBİ

 

Başkan

Enver AKSİN

Kalite Yönetim Direktörü

Sağ.Mem. Dilan İPEKÇİ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

Fatma BAKILAN ABALI

Kalite Yönetim Birimi

Hem. Gökçe ÇİÇEK KAPKIN

Doğum Salonu

Hem. Selda ÖKTEN KAYAHAN

Yenidoğan Yoğun Bakım

Hem. Sevil ATALAY

Zayıf Akım Atölye Sorumlusu

Orhan UZDURAN

Hatay Ek Hizmet Binası

Fehime IŞIK, Kadir DİNÇ, Hilal ÇETİNKAYA, Sibel IRIZ

Güvenlik Amiri

Adem MENTEŞE

 

BEYAZ KOD EKİBİ

 

Başkan

Uzm. Dr. Metin ERDAL

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Enver AKSİN

Kalite Yönetim Direktörü

Sağ.Mem. Dilan İPEKÇİ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

Hem. Fatma YAVUZ ŞEN

İş ve Çalışan Sağlığı Güvenliği

Sağlık Memuru Hasibe KAMIŞ

Hatay Ek Hizmet Binası

Fehime IŞIK, Kadir DİNÇ, Hilal ÇETİNKAYA, Sibel IRIZ

Güvenlik Amiri

Adem MENTEŞE

Zayıf Akım Atölye Sorumlusu

Orhan UZDURAN

Kalite Yönetim Birimi

Hem. Gökçe ÇİÇEK KAPKIN

 

KIRMIZI KOD

Başkan

Uzm. Dr. Serhat AKAY (Başhekim Yardımcısı)

Destek ve Kalite Hiz. Müdür Yardımcısı

Enver AKSİN

Kalite Yönetim Direktörü

Sağ.Mem. Dilan İPEKÇİ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

Hem. Ayşegül TÜRKMENOĞLU

İş ve Çalışan Sağlığı Güvenliği

Sağlık Memuru Hasibe KAMIŞ

Hatay Ek Hizmet Binası

Fehime IŞIK, Kadir DİNÇ, Hilal ÇETİNKAYA, Sibel IRIZ

Sivil Savunma Amiri

İkram ÖZDEMİR

Zayıf Akım Atölye Sorumlusu

Orhan UZDURAN

Kalite Yönetim Birimi

Hem. Gökçe ÇİÇEK KAPKIN

Güvenlik Amiri

Adem MENTEŞE

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

Başkan

Doç.Dr.Selcen KUNDAK (Başhekim Yardımcısı)

Teknik Hizmetler Müdürü

Hüseyin ÖZBEK

Kalite Yönetim Direktörü

Sağ.Mem. Dilan İPEKÇİ

Network Sorumlusu

Erkan DEMİRAĞ

Sistem Sorumlusu

Huzeyfe ERGENOĞLU

Donanım Sorumlusu

Muharrem Halit AKBAŞOĞLU

Yazılım Destek Sorumlusu

Ayşe AÇIL

Bilgi İşlem Sistem Destek Sor. Yazılım Sorumlusu/ Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Sağ. Teknikeri Zeynep FİDAN ERGENOĞLU

 

 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

Nütrisyon Destek Ekibi Sorumlusu

Op. Dr. Haldun KAR

Genel Cerrahi Kliniği

Op. Dr. Yeliz YILMAZ BOZOK

Gastroenteroloji Kliniği

Uzm. Dr. Süleyman GÜNAY

Dahiliye Kliniği

Uzm. Dr. Ebru TEKEŞİN

Anestezi Kliniği

Uzm. Dr. Atilla ŞENCAN

Diyet Birimi

Diyetisyen Eda İMECE

Eczane

Eczacı Zeliha ÇAVDAR

Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Hemşire Muazzez AKMAN

Komite Organizasyon ve Yazışmaları Sorumlusu

Hemşire Naciye GÜNAY