T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi

Güncelleme Tarihi: 11/09/2020

Verilen Hizmetler:

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, asistan hekimleri ve hastane uzaman doktor ve teknisyenleri olarak sunulmaktadır.

 

 

1. TERAFAR- Teratoloji Bigi, Eğitim ve Araştırma Merkezi

 

TERAFAR olarak özellikle gebelik döneminde ve emzirme döneminde çeşitli ilaç maruziyetleri olan gebe hastalarımıza maruziyetle ilgili oluşabilecek olası teratojenik riskler ve anne sütüyle ilaç maruziyetine bağlı bebekte görülebilecek istenmeyen etkiler açısından danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

 

2. Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi

 

Kliniklerden ilaç-İlaç etkileşimleri, farmakovijilans, toksikoloji konularında gelen konsültasyonların yanıtlanması hizmeti vermekteyiz.

 

3. Terapötik İlaç ve Yasa Dışı Madde İzlem Laboratuvarı

 

Biyokimya Anabilim Dalı ile birlikte kötüye kullanılan maddelerin idrar tayini ve terapötik ilaç düzey izlem analizi yapmaktayız.