T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gösterge Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 06/03/2019

2019 YILI İKÇÜ AEAH'DE İZLENEN
BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELER VE GÖSTERGE SORUMLULARI
GÖSTERGE ADISorumlu PersonelBirim
Acil Servise 24 Saat İçerisinde Tekrar Başvuran Hasta Sayısı ve Oranı (%)
Uzm.Dr.Pınar Yeşim AKYOL
Acil Tıp Kliniği
Müşahede Odasında Yatan Hastaların Kalış Süreleri (dk.)
Acil Servise Çağrılan Konsültan/İcapçı Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi (dk.)
Bir Başka Sağlık Merkezine Sevk Edilen Hasta Sayısı, Oranı Ve Teşhis Dağılımı
Acil Servisten Ortalama Yatış Süresi (dk.)
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranı (%)
Uzm.Hem.Hülya SAĞDIÇ SELÇUK
Ameliyathane
Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı (%)
Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı (%)
Uzm.Dr.Serap HASDEMİR ÖZTÜRK
Mavi Kod Ekibi (Anestezi)
Mavi Kodda Olay Yerine Ulaşma Süresi (dk.)
Anestezi Komplikasyon Oranı (%)
Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı (%)V.H.K.İ.Meral MEHREKULAArşiv
Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi (dk.)
Sağ.Tek.Zeynep FİDAN ERGENOĞLU
Bilgi İşlem
HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre (dk.)
Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı (%)
Uzm.Dr.Huriye ERBAK YILMAZ
Biyokimya Lab.
Biyokimya Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı (%)
Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı (%)
Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı (2-3
SDİ) (%)
Biyokimya Laboratuvarında Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı (%)
Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı (%)
İş Güv.Uzm.Sevgi KILIÇ
Çalışan Güvenliği Birimi
Kan ve Vücut Sıvıları Sıçrama Oranı (%)
Kesici-Delici Alet Yaralanma Oranı (%)
Sağlık Taraması Yapılan Personel Oranı (%)
Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı (%)
Hem.Gözde ÜNAL
(Nefroloji Servisi)

Hem.Rukiye Pınar TÜRKEL
(Nefroloji Servisi)

Hem.Güldane ORTAKAN AKBAĞ
(Nefrroloji Akut Diyaliz Ünitesi)

Hem.Fikriye YALÇIN
(Akut Diyaliz Ünitesi)

Hem.Nurgül AVCI KARAKUŞ
(Günübirlik Hemodiyaliz Ünitesi)

Hem.Elçin BAKAN GAYTAN
(Günübirlik Hemodiyaliz Ünitesi)
Diyaliz Ünitesi
Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V veya URR Değeri 1.2’den Düşük Olan Hasta Oranı (%)
Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V veya URR Değeri 1.7’ den Düşük Hasta Oranı (%)
Sezaryen Oranı (%)
Op.Dr.Mustafa ŞENGÜL
Hem.Selda ÖKTEN KAYAHAN
Doğum Hizmetleri
Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı (%)
Sezaryen Sonrası Derin Ven Trombozu (DVT) Profilaksisinin Uygulanma Oranı (%)
Enstrümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı (%)
Enstrümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı (%)
Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı (%)
Personellerin Eğitime Katılma Oranı (%)
Y.Hem.İlknur GÜL
Eğitim Birimi
Planlanan Eğitimin Gerçekleşme Oranı (%)
El Hijyeni Uyumu Oranı (%)
Hem.Şenay ONAT
EKK
Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranı (‰)
Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu (‰)
Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay Oranı (‰)
Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı (%)
Cerrahi Proflaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı (%)
Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı (%)
Birim Sor.Adem MENTEŞE
Güvenlik Birimi
Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı (%)
Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı (%)
Doç.Dr.Aslı Gamze ŞENER
Mikrobiyoloji Lab.
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı (%)
Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı (%)
İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı (%)
İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı (%)
Kan Kültürlerinde Direkt Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı (%)
Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı (%)
Doç.Dr.Arzu AVCI
Patoloji Lab.
Kaybolan Numune Oranı (%)
Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı (%)
Personel Devir Hızı (%)
İşçi Sevim DEVECİ
Personel Ş.
Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı (%)
Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı (%)
Rad.Sor.Tek.Salih Şafak TURAN
Radyoloji
Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı (%)
Düşen Hasta Oranı (%)
Hem.İpek SONER
SBHM
Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı (%)
Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı (%)
İmha Edilen Kan Oranıı (%)Lab.Tek.Nilgün HAYALİ ÇELMETransfüzyon Merkezi
Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı (%)
Anestezi Yoğun Bakım
Uzm.Dr.Ali YILDIRIM (Dahiliye YB)
Y.Hem.Nilgün AKALIN ALP (KDC YB)
Yoğun Bakımlar
Dahiliye Yoğun Bakım
KDC Yoğun Bakım
Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı (%)
Anestezi Yoğun Bakım
Dahiliye Yoğun Bakım
KDC Yoğun Bakım

Kalite Yönetim Birimi Sorumluları
                                       

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME EKİBİ

Birim

Ekip Üyesi Adı Soyadı

Başkan

Uzm. Dr. Selcen KUNDAK
(Başhekim Yardımcısı)

Destek ve Kalite Hiz. Müdür Yardımcısı

Nesrin ÖNDER

SBHM Yardımcısı

Tansel ÇALIK

Kalite Yönetim Direktörü

Meral DOĞAN

Supervizör

Fatma BAKILAN ABALI

Supervizör

İpek SONER

Bilgi İşlem Sorumlusu

Enver AKSİN

Kalite Yönetim Birimi

Dilan SOYLU İPEKÇİ

Koroner Kalp Hastalığı

Uzm. Dr. Emel ÖZKAN

Diyabet

Doç. Dr. Güzide GONCA ÖRÜK

İnme

Uz. Dr. Onur YİĞİTASLAN

Diz Protez Replasmanı

Op. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Kalça Protez Replesmanı

Op. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Gebelik ve Doğum Süreci

Doç. Dr. Çetin AYDIN

Göz

Op. Dr. Levent KAZANCI

KOAH

Doç.Dr.Bünyamin SERTOĞULLARINDAN

Kolorektal Kanser

Doç.Dr.Fevzi CENGİZ

Prostat Kanseri

Doç.Dr.Yiğit AKIN

Kalite Yönetim Birimi Sorumluları